Święto Drzewa – zabawa tropiąca

Scenariusz zabawy tropiącej zorganizowanej na powietrzu: „Poznajemy drzewa” oraz zabawa plastyczna w sali – „Święto Drzewa”

W zabawie uczestniczyło 8 grup – dzieci w wieku 3-6l – wszystkie grupy przedszkolne

Temat zabawy: Poznajemy drzewa

Cele operacyjne:

  • dz. odszuka kopertę w odpowiednim kolorze
  • dz. rozpozna wybrane drzewa po owocach lub liściach
  • dz. weźmie czynny udział w zabawach na świeżym powietrzu
  • dz. pozna wielozmysłowo drzewa
  • dz. rozwiąże zagadki i udzieli odpowiedzi na pytania na podst. własnych obserwacji
  • dz. ozdobi sylwetę drzewa materiałem przyrodniczym

Formy pracy: z całą grupą, indywidualna, zabawa ruchowa

Metody: obserwacja, pokaz, doświadczenie.

Środki dydaktyczne: list powitalny (dla każdej grupy), zadania w kolorowych kopertach, duże arkusze z namalowanymi sylwetami drzew, klej, materiały przyrodnicze

Przebieg zabawy

1. Przywitanie dzieci, odszukanie w kąciku przyrody koperty z kolorowym listem powitalnym.„Witajcie! Jak wiecie dzisiaj obchodzimy Święto Drzewa! W związku z tym mamy przygotowane dla Was ciekawe zadania, które znajdziecie w ogrodzie przedszkolnym.

Pamiętajcie, że drzewa trzeba szanować i dbać o nie, aby cieszyły nas swoim pięknem.”

Miłej zabawy!

Miłośnicy Przyrody

2. Przygotowanie do wyjścia na teren – grupy wychodzą w odstępach 15 minutowych wg harmonogramu

3. Zadania są w kolorowych kopertach umocowane w różnych miejscach przy drzewach, trzeba je odszukać i wykonać wg instrukcji. Niektóre zadania są różnicowane ze względu na wiek dzieci.

4. Zadanie 1 (dla starszaków) – żółta koperta

Posłuchaj zagadki, a na pewno odgadniesz jej rozwiązanie:
Może być niskie, może być wysokie
Nie jest królem, choć ma koronę
Pięknie szumi, kiedy wietrzyk wieje
A podczas deszczu daje schronienie
W jego koronie ptaszki mieszkają
I ludziom w parku pięknie śpiewają.

– Popatrz na drzewo, przyjrzyj się dokładnie – czy jest wysokie, czy niskie?
– Dotknij pnia drzewa – czy jest twarde, czy miękkie?
– Obejmij drzewo – czy możesz je sam objąć?
– Ile dzieci potrzeba, żeby objąć pień drzewa?
– Czy wiesz jak nazywa się to drzewo? – topola

Zadanie 1 (dla młodszych dzieci)

– Podejdź do drzewa, dotknij je ręką – czy jest twarde, czy miękkie?
– Popatrz czy drzewo jest wysokie, czy niskie?
– Przytul się do drzewa, dotknij drzewa plecami, brzuszkiem, przyłóż ucho i posłuchaj.

Spisaliście się bardzo dobrze. Przyroda nie lubi hałasu. Pamiętaj o tym, kiedy wychodzisz na teren przedszkolny.

KOLEJNE ZADANIE ZNAJDUJE SIĘ W ZIELONEJ KOPERCIE

5. Zadanie 2

– Poszukaj liści drzewa, pod którym stoisz lub jego owoców? (dzieci mogą poszukać liści lub kasztanów) Czy wiesz jak się nazywa to drzewo?
– Powtórz za panią krótki wierszy:

Kasztanowiec gubi kolce
Rozdaje dzieciom kasztany
Zrobią z nich różne zwierzątka
Żaby, koniki, bociany

– Teraz powtórz wiersz naśladując mowę robota, możesz na każdą sylabę tupnąć.

Kasz – ta – no – wiec gu – bi ko – lce
Roz – da – je dzie – ciom kasz- ta- ny
Zro – bią z nich róż- ne zwie- rząt- ka
Ża- by, ko- ni- ki, bo- cia- ny

KOLEJNE ZADANIE JEST W CZERWONEJ KOPERCIE

6. Zadanie 3

– Popatrz do góry. Powiedz co widzisz? – dz. opisują…., chmury, gałęzie…
– Te gałęzie to korona drzewa. Wiosną i latem rosną na gałęziach liście. Teraz jesienią liście stają się suche i opadają, ponieważ drzewo zasypia na zimę. Pokaż swoim ciałem jak liście opadają na ziemię.

KOLEJNE ZADANIE JEST W POMARAŃCZOWEJ KOPERCIE

7. Zadanie 4

– Starszaki można zapytać, czy wiedzą jak nazywa się to drzewo itd.
– Drzewo obok którego stoisz to brzoza. Ma białą korę (n-l pokazuje) i cienkie zwisające jak długie włosy gałęzie. Jakiego koloru są jesienią liście brzozy?
– Zróbcie koło wiązane i zaśpiewajcie wybraną piosenkę, tańcząc wokoło drzewa.

KOLEJNE ZADANIE JEST W NIEBIESKIEJ KOPERCIE

8. Zadanie 5

– Drzewo pod którym stoicie, to klon. Jesienią liście klonu mają piękny kolor. Każdy niech wyszuka liść, który mu się najbardziej podoba.
– Jaki kolor mają liście klonu?
– Co jest potrzebne, żeby drzewo rosło? – słońce, deszcz, ziemia
– Czy wiecie, że drzewo jest domem? Jak myślicie, dla kogo? – ptaki, owady, dżdżownice, gąsienice,ślimaki
– Zabierzcie ze sobą listki wybranego drzewa. Po powrocie do przedszkola znajdziecie na kartonie narysowane drzewo,możecie umocować na nim liście.

Pięknie pracowaliście, gratuluję.

– Dodatkowe pytanie dla starszaków (można zapytać w sali przed przystąpieniem do pracy plastycznej).
-dlaczego drzewa są tak ważne w przyrodzie?

(dostarczają tlen, oczyszczają; powietrze, dają cień człowiekowi, są schronieniem dla ptaków i roślin wykorzystuje się je do wyrobu produktów z drewna, desek, papieru, jest również na opał)

9. Po powrocie do przedszkola dzieci w zależności od wieku mocują liście na drzewie, starszaki mogą wykonać odbijankę lub odrysować – do wyboru nauczyciela grupy

10. Na zakończenie dzieci otrzymują kolorowankę – starszaki kolorowankę z zadaniem.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: