Stymulowanie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego ścieżek emocjonalnych  

W swojej wieloletniej pracy uczestniczyłam w wielu szkoleniach między innymi w szkoleniu z zakresu ARTETERAPII I – metodą KORART.

Szkolenie, w którym uczestniczyłam utwierdziło mnie w przekonaniu, że emocje są podstawą uczenia się dziecka. Pani Koryna Opala – Wnuk w swojej książce „Sztuka, która pomaga dzieciom” pisze „…Ścieżka emocjonalna jest tym, co dziecko uwielbia. Ważne jest tu indywidualne podejście, ponieważ nie każde dziecko potrafi werbalizować, za to np. potrafi śpiewać, tańczyć, malować. Pozwólmy mu „wypowiedzieć się” poprzez jego ścieżkę emocjonalną – piosenkę, taniec czy rysunek”.

Rodziców irytuje, gdy dziecko często zmienia zabawy i zabawki. A dziecko poszukuje w ten sposób nowych emocji potrzebnych do rozwoju. Dziecko, które ma jakąś pasję, zainteresowania, zupełnie inaczej się rozwija.

Odnalezienie ścieżki emocjonalnej dziecka jest często kwestią przypadku. Każde dziecko ma odrębny styl nauki, pracy i myślenia. Ważne jest jak uczy się dziecko, czy dominujący jest zmysł słuchu, wzroku, ruchu, czyli kinestetyki.

Rozpoznanie stylu nauki dziecka pozwoli nam wybrać odpowiedni sposób przekazania informacji. Jeśli dziecko jest wzrokowcem, to posłużymy się obrazem informacyjnym, jeśli słuchowcem, to informacje przekazujemy przy pomocy mowy, kinestetyk przyswoi informacje o ile będzie w ruchu.

Największy problem mają kinestetycy. Często określa się te dzieci, jako niegrzeczne.                                                           W szkole są upominane i sadzane na powrót do ławki, nie są w stanie przyswoić jakiejkolwiek wiedzy.                             Najprostszym sposobem (wg Denisona) sprawdzenia kanału percepcji jest namalowanie na kartce poziomej                 z zaznaczonym środkiem, „leniwej ósemki” (przewrócona ósemka w lewo i do góry).

Narysowane ósemki poddajemy następującej ocenie;

Styl kinestetyczny, gdy pozioma linia przecięcia jest powyżej środka leniwej ósemki

Styl wzrokowy, gdy pozioma linia przecięcia jest poniżej środka leniwej ósemkiStyl słuchowy, gdy ósemka jest rozciągnięta w poziomie

Styl połączony, gdy pozioma linia przecięcia przechodzi przez środek leniwej ósemki

 

Każdy człowiek lepiej przyswaja nową wiedzę o świecie, jeśli zostaje ona przekazana w sposób wykorzystujący naraz jak największą ilość zmysłów. Dlatego też w naszym przedszkolu w trakcie prezentowania dzieciom nowych wiadomości staramy się nie tylko pobudzać ich zmysł wzroku, czy słuchu, ale także dotyk, węch i smak. W ten sposób dzieci mają możliwość całościowego poznania świata, wykorzystując zdobyte na zajęciach wielozmysłowe doświadczania dotyczące np. pór roku, świąt czy zjawisk atmosferycznych (oraz odpowiadających im zapachów, wrażeń wzrokowych, dotykowych, słuchowych czy smakowych). W pracy często stosujemy Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, która łączy poznawanie różnymi zmysłami. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Oprócz tego istnieje cały repertuar metod korzystających z wizualizacji, bajki czy ekspresji twórczej, jako tych czynności, które pobudzają myślenie, doskonalą zdolności poznawcze, ale także pozytywnie wpływają na kształtowanie się osobowości, w tym poczucia własnej wartości małego dziecka.

Reasumując, aby prawidłowo kierować rozwojem dziecka należy przekazywać informację o świecie uwzględniając jak najwięcej zmysłów, które dostarczają nam emocji. Czy każdy z nas nie ma skojarzeń czując np. wanilię? (często kojarzy się ze świętami). Widząc np. obraz okna kojarzy nam się z oknem, które widzieliśmy i zapamiętaliśmy, bo dostarczyło nam wielu emocji (każdemu innych).

 

mgr Jolanta Matuszyk – GrabskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: