„Strażnicy Energii – drużyna Sonika”

Prowadzący: mgr Justyna Skrzyp

Grupa: 5, 6 – latki

Kierunek edukacji: aktywność poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna

Temat kompleksowy: „Dbamy o środowisko, w którym żyjemy”.

Temat zajęcia: „Strażnicy Energii – pomocnicy Sonika” – oszczędzamy energię.

Podstawa programowa: 1.1; 4.1; 6.3; 9.2.

Cel ogólny: stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu rzeczywistości w środowisku społeczno – przyrodniczym.

Cele szczegółowe: rozwijanie zainteresowań związanych z energią – jej powstawaniem, źródłami; kształtowanie postaw proekologicznych i zachowań energooszczędnych.

Metody pracy: podająca; poszukująca; aktywizująca; praktyczna.Formy pracy: indywidualna; zbiorowa.

Środki dydaktyczne: urządzenia elektryczne; portrety Sonika oraz Marnotrawka; napisy: Energia, źródła energii; obrazki, na których znajdują się źródła energii (odnawialne i nieodnawialne); szablony żarówek, emblematy przyjaciół Sonika (słoneczko); plastelina.

Przebieg zajęcia

Zajęcia wprowadzające:

1.Zabawa powitalna „Iskierka”.
„Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg,
Niech wróci do moich rąk”.

2. Nauczyciel przypina na tablicy wyraz „energia”, a następnie jej źródła (słońce, woda, wiatr itp.). Następnie wyjaśnia, co oznacza to słowo. Odwołuje się także do dotychczasowej wiedzy dzieci na temat urządzeń elektrycznych, prądu. Demonstruje także sposób działania niektórych z nich.

Zajęcia właściwe:

1. Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na fakt, iż energia w życiu człowieka jest bardzo ważna i nie sposób bez niej funkcjonować. Jednak trzeba pamiętać również o ty, że należy z niej korzystać racjonalnie.

2. Następnie przedstawia dzieciom postać dobrego Sonika (dziecko przebrane za słońce – maska w kształcie słońca lub diadem, ubranko z żółtej bibuły) oraz podstępnego Marnotrawka (dziecko przebieramy w przygotowane wcześniej czarne ubranie z bibuły, do której mocujemy narysowane żarówki).

3.Prowadzi rozmowę z dziećmi na temat złych skutków pracy Marnotrawka oraz pozytywnych – Sonika; wspólne przypięcie na tablicy potencjalnych szkód (w formie obrazków), jakie może wywołać Marnotrawek w przyrodzie i ludziom oraz korzyści (forma obrazkowa), które płyną z działalności Sonika.

4. Następnie nauczyciel ogłasza, że nadszedł czas na pojawienie się Strażników Energii, którymi zostaną dzieci chcące pomóc Sonikowi oszczędzać energię. Mali pomocnicy Sonika otrzymują od nauczyciela przygotowane wcześniej emblematy z jego podobizną.

5. Zabawa ruchowa pt. „Pomocnicy Sonika” – dzieci tworzą 5 – 6 osobowe „sznury”. Ostatnie dziecko ma zaczepioną kolorową bibułę. Zadaniem pierwszego dziecka jest tę bibułę zerwać – uświadamianie dzieciom, jak wiele energii należy włożyć w zabawę.

6. Następnie dzieci otrzymują szablon żarówki, której szklaną część uzupełniają plasteliną bądź papierem kolorowym. Nauczyciel wyjaśnia, że żarówka jest symbolem oszczędnego korzystania z energii.

 

Zajęcia końcowe:

1. Po ukończeniu prac, żarówki zostają powieszone na szyjach pomocników Sonika, którzy w sali poszukują miejsca, gdzie korzysta się z energii (kaloryfer, włącznik światła, lampka, kontakt, magnetofon itp.). Dzieci dokonują wyboru oraz go uzasadniają.

2. Ewaluacja – dzieci wybierają kartonik z uśmiechniętą lub smutną miną, co określa ich stopień zainteresowania zajęciami. Podziękowanie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: