Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej

2. Podjęte działania o charakterze integracyjnym

W celu integracyjnym podejmowane są wszelakie działania.

Do tej pory integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi odbyła się poprzez zajęcia wspólne z grupą „Słoneczka” i „Tęczowe skrzaty”. Dzieci wzięły również udział w uroczystościach przedszkolnych z udziałem innych grup:

 • 20.12.2010r. „Jasełka”
 • 12.12.2011r. „Dzień Babci i Dziadka”
 • 13.12.2011r. Przedstawienie w wykonaniu dzieci z grupy „Tęczowe skrzaty” – „Bajka o srebrnej gwiazdce”
 • 14.12.2010r. Wizyta Policjantów

Integracja rodziców ze środowiskiem przedszkolnym miała również różnoraki charakter:

 • 17.12.2010r. Zebranie grupowe
 • 20.12.2011r. „Jasełka” i „Spotkanie opłatkowe”     .
 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

– 14.12.2011r. wizyta Policjantów

 1. Działania podjęte z własnej inicjatywy

 

– dekoracja sali,

–  zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola poprzez sponsorowanie artykułów papierniczych dla grupy, dekoracji świątecznych do sali oraz pomoc w zorganizowaniu zabawek i wyposażenia kącików tematycznych sali.

 1. Uwagi i wnioski

 

Usystematyzowanie kontaktów z innymi nauczycielkami pozwoli mi na bieżąco poszerzać własny warsztat pracy oraz rozwiązać nurtujące problemy wychowawcze.

Większość dzieci w mojej grupie rozpoczęło edukację przedszkolną po raz pierwszy. W związku z czym codzienne moje działania polegać będą na stwarzaniu im warunków do uspołeczniania ze środowiskiem przedszkolnym. Stała obserwacja dzieci w zabawach dowolnych i zorganizowanych oraz rozmowy indywidualne pozwolą mi w lepszym stopniu poznać ich możliwości i potrzeby. Podczas planowania zajęć będę miała na uwadze, aby w dalszym ciągu miały one szeroki wpływ na wszechstronny rozwój dzieci, kształtowały ich osobowość.W swojej codziennej pracy przyjęłam postawę nauczycielki, która jest otwarta na pomysły dzieci, analizuje i wyjaśnia zachowania, kształtuje w dzieciach przekonanie o własnych możliwościach samodzielnego działania, co przyczyni się do zbudowania własnej wartości u dzieci.

Podstawowym warunkiem pomyślnej pracy wychowawczo – dydaktycznej  jest właściwe działanie mające na celu zgodną współpracę z rodzicami. Dlatego też będę dążyła do nieustannego poznawania środowiska dzieci, ich rodziców  oraz stwarzała warunki do obopólnego zaufania.    Zbudowanie właściwych relacji pozwoli mi zaangażować rodziców w życie przedszkola w określonej formie, a przez to zrealizować cele wychowawcze:

 • Wdrożenie rodziców do „Klubu czytających Rodziców” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Nawiązać współpracę z Biblioteką
 • Kształtowanie wśród dzieci czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa – „Bezpieczny przedszkolak”
 • Kształtowanie wśród dzieci poczucia przynależności narodowej, postawy nacechowanej miłością do swojego kraju i miasta – „Przedszkola  – małym patriotą”.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: