Spotkanie z wiatrem – scenariusz zajęcia pokazowego dla rodziców

GRUPA DZIECI 5-LETNICH
PROWADZĄCA – ANITA SCHUBERT

Blok tematyczny: Na jesienny, smutny czas
Temat szczegółowy: Spotkanie z wiatrem

Cel ogólny: rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności manualnej

Cele szczegółowe: (dziecko):

– bierze udział w zabawach ruchowych,

– rozwiązuje zagadkę słuchową,

– przewiduje tematykę zajęć,

– myśli twórczo,– wie, kiedy wieje wiatr,

– reguluje siłę wydechu,

– słucha uważnie opowiadania nauczycielki,

– Podaje różne możliwości zakończenia opowiadania, wybierając to   najwłaściwsze,

– jest empatyczne,

– wypowiada się za pomocą ruchu; doskonali słuch muzyczny i koordynacje muzyczno – ruchową,

– wyodrębnia pierwszą sylabę i głoskę w wyrazie,

– dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,

– wykonuje wiatrak z użyciem różnych materiałów plastycznych

Przebieg zajęcia:

  1. Powitanie jesienną piosenką  „Kalosze na szczęście”; zabawa ruchowa do piosenki z udziałem rodziców.
  2. Zagadka słuchowa „odgłosy wiatru” – wprowadzenie do tematu zajęć.
  3. „Burza mózgów” –  „Gdzie i jak możemy zobaczyć wiatr?”
  4. Ćwiczenia oddechowe z użyciem piórek – regulowane siły wydechu.
  5. Słuchanie historyjki z cyklu „Pomóżmy innym – Psotny wiatr” z wykorzystaniem ilustracji – uzasadniony wybór najlepszego zakończenia, uwrażliwianie na los innych (szczególnie starszych osób).
  6. Zabawy muzyczno – ruchowe z udziałem rodziców „Jesienna kołysanka”, „Wędrujący kasztanek”, „Parasolki”.
  7. Zabawa dydaktyczna „Jestem sobie psotny wiatr…” – rozpoznawanie nazw ukrytych przedmiotów po usłyszeniu pierwszej głoski lub sylaby.
  8. Zabawa matematyczna z użyciem liczmanów „Psotny wiatr” – dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 10.
  9. Ćwiczenia rozluźniające.

10. Zagadka słowna „Wiatrak”; prezentacja różnych rodzajów wiatraków i omówienie ich części wspólnych; krotka historia zastosowania wiatraka.

11. Praca plastyczno- techniczna „Wiatrak”, wystawa prac dzieci.

12. Zabawa na pożegnanie „Woogi – boogi”.

Metody: słowna, oglądowa, działań praktycznych

Formy: indywidualna, grupowa

Środki: nagrania CD – piosenka, zabawy muzyczno – ruchowe, zagadka słuchowa, odtwarzacz CD, historyjka obrazkowa „Psotny wiatr”, piórka, przedmioty z otoczenia dziecka (gumka, kredka, ołówek, itp.), liczmany – patyczki, ilustracje wiatraków, rolka po papierze toaletowym, klej, nożyczki, element do wykonania śmigła wiatraka (kwadrat o boku 10 cm), bibuła marszczona brązowa, korek, pineski, podpisy z imionami dzieci.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: