Spotkanie z Mikołajem – scenariusz uroczystości dla dzieci 3 letnich

Temat: Mikołaj w przedszkolu

Przygotowała:mgr Agnieszka Radosz-Ciszewska

Grupa :dzieci 3-letnie

Cele:
• pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
• stwarzanie okazji do okazywania pozytywnych uczuć (radość z otrzymywania prezentów)
• prezentowanie umiejętności wokalnych podczas śpiewania piosenek
• umiejętność słuchanie bajki w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
• doskonalenie umiejętności komunikowania się
• używanie form grzecznościowych

Metody:

  • słowne
  • zadaniowe
  • aktywizujące

Formy:

  • praca z całą grupą,
  • indywidualna.

Środki dydaktyczne: tablica z Mikołajem,worek na prezenty, magnetofon, płyty CD ,książka.

Współpraca z rodzicami : mama Amelki

Przebieg uroczystości:1. Zaproszenie przedszkolaków na salę Krasnoludków.
2. Przywitanie się z aktorami teatru „Bazyl”z Krakowa .
3. Obejrzenie przedstawienia pt.”Odwołane Święta”.
4. Wejście Mikołaja z prezentami.
5. Powitanie wspólnym śpiewem Mikołaja: „Ding-dong”
6. Inscenizacja ruchowa do piosenki „Jedzie Mikołaj”
7. Rozmowa z Mikołajem
8. Mikołaj opowiada bajki…
9. Wręczanie dzieciom prezentów przez Świętego Mikołaja – indywidualne zdjęcia.
10. Zabawa rozwijająca wyobraźnię „Worek ze zwierzątkami”. Dotykiem dzieci rozpoznają różne zwierzęta – maskotki, naśladują je ruchem i dźwiękiem.
11. Zabawy taneczne z Mikołajem (płyty CD ).
12. Pożegnanie Mikołaja uściskiem dłoni.
13. Słuchanie bajki w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
czytanej przez rodzica-mamę AmelkiByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: