Słyszę, czuję, działam – ćwiczenia ciszy prowadzone metodą M. Montessori

Zgodnie z podstawą programową dzieci osiągną cele poprzez udział w różnych obszarach edukacyjnych:

I Kształtowanie umiejętności społecznych

– dostrzega wartości: piękno, przyjaźń  (1.2)

– współdziała wspólnie z kolegami  (1.2)

– przestrzega umów zawartych podczas pracy z materiałem  (1.2)

– stosuje zwroty grzecznościowe  (1.2)

– rozumie znaczenie mowy ciała: mimiki, gestów  (1.2)

– potrafi powiedzieć, co myśli na temat wspólnie wykonanej pracy bez naruszania godności własnej i innych  (1.2)

 

IV Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia– przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach   (4.1)

 

VIII Wychowanie przez sztukę – muzyka

– słucha muzyki poważnej  (8.4)

 

IX Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

– uczestniczy w zbiorowej pracy plastycznej – kompozycji   (9.2)

– dokonuje oceny wytworu pracy własnej i kolegów   (9.2)

– zauważa piękno wspólnie wykonanej pracy   (9.2)

 

X Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne

– tworzy kompozycję z różnorodnych materiałów i odczuwa radość z wykonanej pracy   (10.1)

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna

1. Powitanie przez nauczyciela kolejno każdego dziecka przez podanie ręki i zwrotem grzecznościowym “Dzień dobry”.

Zwrócenie uwagi na kontakt wzrokowy z dzieckiem.

II Część główna

Słyszę – ćwiczenia ciszy

1. Wsłuchaj się w muzykę i usiądź w siadzie skrzyżnym w dowolnym miejscu sali.

2. Jeśli usłyszysz swoje imię, usiądź bezszelestnie w kręgu.

Z wyszeptaniem kolejnego imienia dziecka nauczyciel czeka, aż przywołane wcześniej dziecko wygodnie usiądzie i zastygnie w bezruchu. Gdy wszystkie dzieci siedzą w kręgu nauczyciel stawia naczynie z wodą zabarwioną w środku kręgu.

Czuję – ćwiczenia ciszy

1. Popatrz, w jaki sposób woda się uspokaja. Spróbuj uspokoić się, podobnie jak woda.

2. Miseczkę z wodą przekaż koledze/koleżance z rąk do rąk. Zwróć uwagę na to, by wasze ruchy były delikatne i spokojne, tak aby nie wylać ani jednej kropli wody.

3. Zamknij oczy. Ten, kto poczuje dotyk kropli wody, może otworzyć oczy.

Nauczyciel upuszcza krople wody na dłonie lub twarz dziecka i uprzedza je, że dotyk kroplą jest bardzo przyjemny.

Nauczyciel stawia pośrodku kręgu duże naczynie z wodą.

4. Włóż dłoń do naczynia z wodą i utrzymuj ją tak długo w powietrzu, aż ociekające krople powrócą do naczynia.

5. Jeśli skończyłeś obserwację, dotknij ręką ramienia kolegi.

W tle słychać muzykę F. Chopina

Działam – ćwiczenia ciszy (pomoce: duży obrazek przedstawiający ławeczkę przypominającą pięciolinię, kamyczki, patyczki po lodach)

1. Wypełnij ławeczkę gotowymi materiałami przyrodniczymi: kamienie, patyczki.

Jeśli skończyłeś układanie, dotknij ręką ramienia kolegi.

Dzieci układają materiał przyrodniczy do momentu, gdy zabraknie lub w zależności od ich zainteresowania. Nauczyciel nie dokonuje słownej oceny.

2. Kontemplacja powstałego dzieła – dzieci wstają podają sobie ręce, idą wokół i przyglądają się powstałej kompozycji.

3. “Praca przypomina mi …” – rundka, dzielenie się swoimi wrażeniami.

III Część końcowa – ewaluacja

Zajęcia kończą się przez podanie ręki nauczycielowi oraz słowami “Dziękuję”.

Zwrócenie uwagi na kontakt wzrokowy z dzieckiem.

 

Opracowała: Kamila Cyman-Idzikowska

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: