Scenariusz zajęcia “Ziemia – błękitna planeta”

TEMAT: Ziemia – błękitna planeta.

Cele:

 • uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”,
 • rozumienie zjawiska, że dzień następuje po nocy,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe wyrazy: grawitacja, stan nieważkości, kontynenty,
 • zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń,
 • globalne czytanie wyrazu: ZIEMIA,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
 • uogólnianie i rozwijanie twórczego myślenia przy rozwiązywaniu zagadek,
 • rozwijanie aktywności plastycznej dziecka.

Pomoce:

 • magnetofon, nagranie „Samolot” (pedagogika zabawy),
 • koperty oznaczone cyframi 1 – 8 z treściami zagadek,
 • lampka, globus,
 • plastelina, szablon „Ziemi” wycięty ze brystolu,
 • zdjęcie planety Ziemia,
 • ilustracje do zagadek (kosmos, księżyc, kometa, niebo, słońce, gwiazdy, ziemia, rakieta),
 • pacynka chłopca.

Literatura:

 • Stec J. „Zagadki dla najmłodszych”
 • Rup I. „Radek w kosmosie” (fragm. opowiadania)


Przebieg zajęcia

1. Powitanie – dzieci spacerują po sali, na sygnał witają się rączkami, pleckami, kolankami itd.

2. Zaproszenie dzieci, aby usiadły w kręgu.

Każde dziecko próbuje dokończyć zdanie: „Ziemia jest jak …. .”3. Rozwiązywanie zagadek: kosmos, księżyc, kometa, niebo, słońce, gwiazdy, ziemia, rakieta;

– treść zagadek umieszczona jest w kopertach oznaczonych cyframi 1 – 8, dzieci wyszukują daną kopertę, przeliczają kropki na kopercie 1. ,2.. ,3… itd.,

– po odgadnięciu zagadki, wyszukują obrazek będący jej rozwiązaniem i wieszają na tablicy,

– wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach, podział na sylaby, przeliczanie sylab.

4. Zabawa ruchowa przy utworze „Lecimy samolotem” – naśladowanie czynności takich, jak: zapinanie pasów, uruchomienie silników, lot w przestworzach, turbulencje, lądowanie.

5. Zaproszenie dzieci, aby usiadły w kręgu.

6. Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu Rup I. „Radek w kosmosie” z wykorzystaniem pacynki chłopca.

7. Rozmowa na temat treści opowiadania:

– wyjaśnienie znaczenia nowo poznanych słów, min. grawitacja, stan nieważkości,

– wyjaśnienie dlaczego Ziemia jest nazywana błękitną planetą,

– zwrócenie uwagi na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń na nasze środowisko,

– zastanowienie się, co Radek razem z dziećmi mogą zrobić, by uratować Ziemię przed zanieczyszczeniami.

8. Oswajanie dzieci z pismem drukowanym:

– zapytanie dzieci, co przedstawia ilustracja na tablicy,

– pokazanie dzieciom napisu drukowanymi literami – ZIEMIA,

– wspólne odczytanie wyrazu,

– przypięcie napisu pod ilustracją.

9. Zabawa ruchowa

Dzieci biegają po całej sali w rytm muzyki naśladując lot rakiety (płyta CD). Na przerwę w muzyce dzieci naśladują poruszanie się w stanie nieważkości – „fruwają” jak ptaki oraz podskakują – jak odbijająca się piłka.

10. Przeprowadzenie doświadczenia, które ma uświadomić dzieciom teorię, że „Ziemia krąży wokół Słońca” i wyjaśnić – dlaczego po dniu następuje noc?

Na stoliku stoi globus (Ziemia), a obok jest zapalona lampka (Słońce) – światło lampki skierowane jest na globus. Obracając „Ziemię” wokół własnej osi, wyjaśniam dzieciom zjawisko występowania dnia i nocy. W trakcie doświadczenia dzieci pokazują miejsca na „Ziemi”, gdzie jest dzień i gdzie zapada noc.

11. Praca plastyczna – wypełnianie konturu „Ziemi”(jednej półkuli) plasteliną,

– wykorzystanie koloru niebieskiego, zielonego, żółtego,

– próby odwzorowywania kształtów wybranych kontynentów.

12. Zorganizowanie wystawki prac dzieci.

13. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Opracowała Marzena Jantas

Zagadki

Co to za przestrzeń między Ziemią, Księżycem

planetami oraz między gwiazdami?

(kosmos)

Zawsze jest nad nami. To płacze czasami deszczem,

to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem.

(niebo)

Jej długi warkocz złotem błyska, siostrą jest gwiazd i księżyca.

Rzadko odwiedza nasze niebo. Niesie wieści. Jakie?

To tajemnica.

(kometa)

Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła niego gwiazdy migocą.

Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz.

Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka.

(księżyc)

Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula?

(słońce)

Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, szybszy niż wiatr i samochody.

(rakieta)

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami.

Można je zobaczyć nocą i wieczorami.

(gwiazdy)

Co to za okrągła planeta, na której bez wody,

tlenu i słońca nie byłoby życia.

(ziemia)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: