Scenariusz zajęcia “Zebra na ulicy”

GRUPA DZIECI 6-LETNICH
PROWADZĄCA – ANITA SCHUBERT

Blok tematyczny: Przedszkolak bezpieczny na drodze
Temat szczegółowy: Zebra na ulicy

Cel ogólny: utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

Cele szczegółowe: (dziecko):

–          doskonali słuch fizyczny; wyodrębnia i rozpoznaje odgłosy ulicy,

–          udziela konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania do wysłuchanego tekstu,

–          reaguje w ustalony sposób na zmiany w muzyce,

–          pracuje zgodnie w małych zespołach,–          doskonali syntezę wzrokowo-ruchową; układa obrazek z puzzli,

–          dokonuje oceny postępowania konkretnych osób w danej sytuacji,

–          zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jednię w sytuacjach kiedy jest sygnalizacja świetlna lub jej brak,

–          bezpiecznie przechodzi przez jezdnię po „zebrze”,

–          zna symbolikę świateł w sygnalizacji świetlnej zarówno dla pieszych, jak i dla pojazdów,

–          odróżnia i nazywa prawą i lewą stronę,

–          zna i recytuje treść wiersza,

–          bierze udział w zabawach ruchowych,

–          samodzielnie uzupełnia kartę pracy

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie piosenką  ”Wszyscy są, witam Was…”; puszczenie iskierki przyjaźni.
 2. Wprowadzeni do tematu zajęć – zagadka słuchowa „Odgłosy ulicy”.
 3. Wysłuchanie opowiadania M. Terlikowskiej „Zebra na ulicy”  i omówienie jego treści.
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Pojazdy i piesi” – reagowanie  na zmiany utworu muzycznego. Podział na dwie grupy :pojazdy i piesi, którym przypisany zostaje odpowiedni fragment muzyczny.  W zależności od granego fragmentu piesi przechodzą przez jezdnie lub samochody jeżdżą po drodze.
 5. Podział dzieci na grupy – układanie przygotowanych puzzli przedstawiających różne sytuacje i zachowania osób w trakcie przechodzenia przez jezdnię.
 6. Omówienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię  w sytuacjach, kiedy jest sygnalizacja świetlna lub jej brak. Prezentacja sygnalizatorów świetlnych dla pieszych i dla pojazdów, omówienie znaczenia konkretnego palącego się światła.
 7. Zabawa muzyczno – ruchowa  „Woogi – boogi” utrwalająca znajomość lewej i prawej strony z wykorzystaniem zielonych  i czerwonych frotek.
 8. Nauka wiersza H. Łochockiej „5 zasad”. Zabawa ruchowa z wierszem utrwalająca sposób bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie po „zebrze”. Dzieci w parach ustawionych naprzeciwko siebie recytują wiersz i wykonują wskazane w nich czynności.

Na chodniku przystań bokiem,

popatrz w lewo bystrym okiem,

skieruj w prawo wzrok sokoli,

znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna, wiec swobodnie

mogą przez nią przejść przechodnie.

 1. Karta pracy – „Ulica”. Dorysowywanie przejścia dla pieszych w odpowiednim miejscu na obrazku oraz kolorowanie na właściwy kolor palącego się światła w sygnalizacji świetlnej w zależności od zaistniałej sytuacji na jezdni.

Metody: słowna, oglądowa, działań praktycznych

Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa

Środki: nagranie CD „Odgłosy ulicy”, odtwarzacz CD, tekst opowiadania M. Terlikowskiej „Zebra na ulicy”, krążki gimnastyczne, podkład muzyczny do zabaw muzyczno-ruchowych „Woogi-boogi”  i „ Pojazdy i piesi”, obrazki sytuacyjne pocięte w puzzle, obrazki przedstawiające rodzaje sygnalizatorów świetlnych, zielone i czerwone frotki, tekst wiersza H. Łochockiej „5 zasad”, karty pracy, kredkiByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

 • ARKUSZ DIAGNOSTYCZNYARKUSZ DIAGNOSTYCZNY ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY DZIECKA 5-6 LETNIEGO   ………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA SPRAWDZANA […]
 • Plan rozwoju zawodowegoPlan rozwoju zawodowego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO zgodnie z Rozporządzeniem […]
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZCYCIELA STAŻYSTY Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu nr 34  w Krakowie […]
 • “Co się stało z jasełkami?”“Co się stało z jasełkami?”   „Co się stało z jasełkami” SCENA I Diabeł: Hej przedszkolaki jestem złym diabełkiem Zaraz kogoś dzióbnę moim […]