Scenariusz zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego “Zimowe przepisy”

Temat: Zimowe przepisy.

Wiek dzieci: 3, 5, 6 – latki.

Prowadząca: mgr Joanna Gawron.

Cel ogólny:
• Wykazywanie się wiadomościami dotyczącymi bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych,
• Stosowanie w zabawie i w praktyce zdobytych informacji z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego,
• Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, na drodze i w każdym innym miejscu.

Cel szczegółowy:

Dziecko 5, 6-letnie:
• Rozpoznaje i nazywa główne grupy znaków drogowych (informacyjne, ostrzegawcze, zakazu, nakazu),
• Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe (zwłaszcza te związane z okresem zimy),
• Rozumie znaczenie i role niektórych znaków drogowych drogowe (zwłaszcza te związane z okresem zimy),
• Przestrzega zasady bezpieczeństwa w czasie zbaw zimowych,
• Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,
• Klasyfikuje znaki drogowe według przeznaczenia: informacyjne, ostrzegawcze, zakazu, nakazu.

Dziecko 3-letnie:
• Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe: przejście dla pieszych, „Agatka”,
• Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych,
• Rozpoznaje i nazwa figury geometryczne: koło, kwadrat,
• Klasyfikuje znaki drogowe według kształtów: koła, kwadratu.

Metody:
• Słowna,
• Czynna,
• Oglądowa,
• Aktywizująca.

Formy:
• zbiorowa,
• indywidualna.Narzędzia dydaktyczne:
• sylwety dwóch bałwanków,
• ilustracja zimowych zabaw,
• wiersz „Zimowe wskazówki” B. Formy,
• ilustracje dotyczące bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych,
• plansza ze znakami drogowymi,
• obrazki znaków drogowych,
• obrazki przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne zachowanie w czasie zimy,
• wiersz “Przechodzimy przez ulicę” W. Anielewska,
• zestaw ilustracji dla każdego dziecka przedstawiających kolejne etapy przechodzenia przez ulicę,
• sygnały świetlne i ilustracje przejścia przez ulicę,
• koperty,
• kartki zwykłe,
• piosenka o tematyce zimowej,
• odtwarzacz płyt CD,
• opaska,
• biała gwiazdka i czarna gwiazdka dla każdego dziecka,
• figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,
• zestaw obrazków znaków drogowych dla każdego dziecka,
• ilustracje figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
• kartki papieru,
• przybory do rysowania,
• dodatkowe przybory do tworzenia znaku (plastelina, papier kolorowy, bibuła).

Przebieg:

1. „Zaczynamy bezpieczne zabawy zimowe! – przywitanie.
Przypomnienie najważniejszych czynności koniecznych dla zachowania zdrowia zanim rozpoczniemy zabawy na śniegu lub lodzie. Naśladowanie prowadzącej.
Powinniśmy zjeść zdrowy posiłek- dzieci ruchem naśladują jedzenie
Następnie ubieramy się odpowiednio do temperatury: wkładamy buty, czapki, kurtki, szaliki, rękawiczki – dzieci naśladują te czynności ruchem.
Wychodzimy z domu (naśladujemy marsz w miejscu)
Gimnastyka (naśladowanie ruchów prowadzącej) np.: ruchy głową, wymachy ramion, skręty tułowia, skłony, przysiady.

2. Wprowadzenie do tematu: Nauczyciel pyta dzieci o pogodę za oknem, o zbliżającą się porę roku. Prosi o wyszukanie jak najwięcej liczny skojarzeń z tym pojęciem: „zima”.
Zabawa słowna (burza mózgów) – Zima to… śnieg, święta, bałwan, choinka, słońce, sanki……..
Stara się naprowadzić na zaplanowany temat zajęć, jakim jest bezpieczeństwo w czasie zimy.

3. Dzieci słuchają i oglądają krótkiego dialogu autorstwa własnego pomiędzy bałwankami z użyciem sylwet oraz ilustracji przedstawiającej zimowe zabawy.

4. Dzieci słuchają wiersza „Zimowe wskazówki” – B. Formy.
Zimowe wskazówki
Autor: Bożena Forma

Każdy saneczkarz musi uważać,
by zagrożenia nigdy nie stwarzać.
O zjazdach żadnych wręcz nie ma mowy,
gdy obok górki mkną samochody.

Narciarze! Proszę z trasy nie zbaczać.
Na strome zjazdy proszę uważać.
Ćwiczyć zakręty i hamowanie,
wtedy nikomu nic się nie stanie.

Na zamarznięte rzeki, jeziora,
nawet, gdy dobry kolega woła,
nie wolno wchodzić! To zabronione!
Lód się załamie i człowiek tonie!
Najbezpieczniejsze są lodowiska,
bo chociaż tafla na nich jest śliska,
sztucznie zrobiona i gładka cała,
jazda na łyżwach po nich wspaniała.

5. Rozmowa na temat treści wiersza:
Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące treści wiersza z pomocą ilustracji (jakie mogą wystąpić zagrożenia związane z zimą oraz zabawami i jak należy się zachowywać z związku z tymi zagrożeniami, co można zrobić, aby ich uniknąć).
Nauczyciel prosi, by pamiętać, że zimą szczególnie należy dbać o zachowanie bezpieczeństwa. Pomagają nam w tym znaki drogowe. Tutaj wywiązuje się dyskusja o znakach. Nauczyciel przedstawia planszę ze znakami drogowym. Dzieci omawiają znaki, które już znają oraz te, które spotykają po drodze do przedszkola. Określają ich kształt i zastosowane kolory. Występuje prośba, by wybrać te, które są szczególnie związane z zimą
(i dlaczego).

6. „Skaczące znaki drogowe” – zabaw dydaktyczna.
Na dywanie porozrzucane są obrazki znaków drogowych. Chętne dziecko musi przeskoczyć obrazek, którego nazwę wypowie nauczyciel.

7. „Tak-nie” – zabawa dydaktyczna. Dzieci mają za zadanie stwierdzić, które zachowanie przedstawione na obrazku jest bezpieczne zimą (tak), które niebezpieczne (nie) i dopasować obrazek do odpowiedniego napisu.

8. Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza “Przechodzimy przez ulicę” W. Anielewska.

9. „Jak przechodzimy prze ulicę” – zabawa dydaktyczna.
Każde dziecko ma zestaw ilustracji przedstawiających kolejne etapy przechodzenia przez ulicę (5, 6-latek) oraz sygnały świetlne i ilustracje przejścia przez ulicę (3-latek).
Zadaniem każdego dziecka jest ułożyć ilustracje w odpowiedniej kolejności (5, 6-latek) oraz połączyć sygnały świetlne i ilustracje przejścia przez ulicę (3-latek).

10. Zabawa ruchowa do piosenki o tematyce zimowej.

11. „Co zniknęło?” – zabawa spostrzegawcza.
Nauczyciel pokazuje obrazki znaków drogowych. Dzieci określają co przedstawiają obrazki i co oznaczają. Następnie wybrane dziecko zasłania oczy opaską, a nauczycie chowa jeden obrazek. Po odsłonięciu oczu, dziecko odgaduje, który obrazek zniknął i co na nim było.

12. Prawda czy fałsz? – nauczycielka odczytuje zdania; jeżeli zdanie jest prawdziwe dzieci podnoszą w górę białą gwiazdkę, jeżeli fałszywe – czarną.
• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Jeździmy na łyżwach po zamarzniętych stawach i rzekach.
• Nie wolno rzucać śnieżką w twarz kolegi.
• Bałwana lepi się ze śniegu.
• Na sankach można jeździć w pobliżu ulicy.
• Zimą można bawić się na śniegu bez czapki.
• Zjeżdżamy na sankach i nartach z górki, z dala od ulicy.
• Na łyżwach jeździmy na specjalnie przygotowanych ślizgawkach lub lodowiskach.
• Można lizać i jeść śnieg.
• Nie wolno rzucać śnieżkami w znaki drogowe.
• Można wrzucać dzieciom śnieg za kołnierz w czasie zabawy.
• Nie rzucamy twardymi śnieżkami oraz zamarzniętym śniegiem w dzieci.
• Chodzimy po górach gdy jest zamieć śnieżna.

13. „Figury” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci biegają swobodnie po dywanie. Zatrzymują się i patrzą jaką figurę pokazuje nauczyciel. Koło – klaszczą w ręce, kwadrat – tupią nogami, trójkąt – podskakują.

14. Ćwiczenia klasyfikacyjne „Znaki drogowe”.
Grupowanie znaków drogowych według kształtu (3-latki) i przeznaczenia (5, 6-latki).
Nauczyciel umieszcza w widocznym miejscu figury geometryczne. Dzieci segregują pomieszane obrazki znaków drogowych. Układają je pod odpowiednią figurą geometryczną (3-latki).
Klasyfikowanie znaków ze względu na ich rodzaj i omawianie ich (5, 6-latki).

15. Projektowanie znaku dot. bezpiecznych zabaw zimowych. Każde dziecko próbuje stworzyć znak związany z zabawami zimowymi (5, 6-latki). Kolorowanie znaku które są szczególnie związane z zimą (3-latki).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: