Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej

Prowadzący nauczyciel: mgr Joanna Gawron.

Wiek dzieci: 3, 5, 6-latki.

TEMAT: Ptasie przysmaki.

CELE OGÓLNE:
• Wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,
• Poszerzanie wiadomości na temat gatunków ptaków i ich dokarmiania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko 5, 6-letnie:
• Poznaje nazwy, wygląd, sposób odżywiania się wybranych ptaków: wróbla, sikorkę, wronę, gila,
• Nazywa wybrane gatunki ptaków: wróbla, gołębia, sikorkę, wronę, gila, gawrona,
• Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w zimie,
• Poznaje wygląd i nazwę pokarmu dla ptaków (zapamiętuje nazwy i wygląd),
• Łączy pokarmy dla ptaków z odpowiednimi dla nich obrazkami przedstawiającymi ptaki.

Dziecko 3 letnie:
• Poznaje nazwy, wygląd, sposób odżywiania się wybranych ptaków: wróbla, sikorkę,
• Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w zimie,
• Poznaje wygląd i nazwę pokarmu dla ptaków,
• Próbuje łączyć pokarmy dla ptaków z odpowiednimi dla nich obrazkami przedstawiającymi ptaki.

METODY:
• słowna
• praktyczna
• pokazu

FORMY:
• zbiorowa
• indywidualnaPOMOCE: ilustracja o dokarmianiu ptaków, sylwety ptaków, ilustracje o karmieniu ptaków, obrazy ptaków, pokarmy dla ptaków, płyta CD, magnetofon, obrazek płatka śniegowego, obrazek słońca, bębenek.

PRZEBIEG:

1. Krótka, wstępna pogadanka o aktualnej porze roku (cechy charakterystyczne zimy, radzenie sobie z mrozem w czasie zimy przez ludzi i ptaki – że mróz jest powodem, dla którego pomagamy ptakom, dlaczego w czasie zimy należy pomagać ptakom,
jak przygotowujemy się do przetrzymania zimy – ubrania, zapasy, uszczelnianie okien, jak radzą sobie ptaki – przychodzą o pomoc do ludzi,).
2. Dzieci słuchają krótkiego dialogu autorstwa własnego o dokarmianiu ptaków z wykorzystaniem ilustracji oraz sylwet.
3. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego dialogu. Dzieci nazywają na ilustracji pokarm w karmniku oraz zgromadzone w nim ptaki.
Dzieci prowadzą dyskusję na temat różnych gatunków ptaków (które gatunki dzieci rozpoznają, a które nie, zapoznanie z nowymi gatunkami ptaków, omawianie ich wyglądu). Dzieci oglądają ptasie przysmaki.
Jak ptaki radzą sobie z przetrzymaniem zimy, czym karmi się ptaki, czy w przedszkolu możemy dokarmiać ptaki, gdzie?
4. Zabawa ruchowo-ortofoniczna do piosenki „Ptaszki zimową porą”.
I zwrotka: dzieci-wróbelki biegają i machają skrzydełkami, przy wyrazach dźwiękonaśladowczych zatrzymują się i klaszczą rytmicznie, śpiewają: ćwir, ćwir, ćwir.
II zwrotka: dzieci-wrony chodzą i machają skrzydłami, przy wyrazach dźwiękonaśladowczych zatrzymują się i klaszczą rytmicznie, śpiewają: kra, kra, kra.
III zwrotka: dzieci-bociany chodzą, wysoko unosząc kolana i klekocząc dziobami, przy wyrazach dźwiękonaśladowczych zatrzymują się i klaszczą rytmicznie, śpiewają: kle, kle, kle.
5. „Ptasie przysmaki” – zabawa dydaktyczna.
Dopasowywanie pokarmu do odpowiednich obrazków ptaków.
Dzielenie obrazków ptaków na te, które przylatują do nas na zimę lub zostają z nami oraz te, które odlatują do ciepłych krajów (przy widocznym zainteresowaniu dzieci).
6. „Dzieci karmią ptaki” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Prowadząca wybiera dwójkę, trójkę dzieci, które będą karmiły ptaki. Dzieci-ptaszki biegają w tempie danym na bębenku, wybrane do karmienia ptaków stoją
z boku. Na hasło prowadzącej „Dzieci karmią ptaki” – naśladują sypanie ziaren. Dzieci-ptaki przybiegają, kucają i naśladują dziobanie. Przy powtórzeniach prowadząca zmienia dzieci karmiące ptaki.
7. Podsumowująca pogadanka o gatunkach ptaków i pokarmach dla nich oraz o potrzebie dokarmiania ptaków (w jaki sposób będziemy pomagać ptakom, czy dzieci też karmią ptaki, jak my możemy im pomóc – dokarmianiem ich, w jaki sposób, czym).
8. Podziękowanie za uwagę i wspólne spędzenie czasu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: