scenariusz zajęcia z zakresu edukacji plastycznej

SCENARIUSZ ZAJĘCIA PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI 3-4LETNICH

Osoba prowadząca:Edyta Ruta

Data : 09. 10. 2009r.

Temat: Las jesienny – rysowanie pastelami na papierze ściernym.

Cel ogólny: Zapoznanie z nową techniką plastyczną rysowania na papierze ściernym. Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka

Cele operacyjne: Dziecko

  • rozwiązuje zagadkę
  • wie co to jest las
  • rozwija twórcze myślenie i działanie poprzez wypowiadanie się
  • rozwija pomysłowość i wyobraźnię podczas wykonywania pracy
  • określa charakterystyczne cechy papieru i sposoby wykorzystania

Metody: czynna – rysowanie kredkami na papierze ściernym, zabawa do muzyki

słowna wypowiadanie się na temat lasuoglądowa – oglądanie pracy wykonanej na papierze ściernym, zdjęć lasu jesiennego

Środki dydaktyczne: na stolikach przygotowane kartki papieru ściernego, pastele, gotowy rysunek wykonany na papierze ściernym, symbole zapożyczone z kodeksu wychowawczego, muzyka, odtwarzacz CD, kasztany

Przebieg:

1.Rozwiązanie zagadki

Sosnowy lub dębowy, stary albo młody

Rosną w nim grzyby, rosną tez jagody. (las)

wypowiedzi na temat

Co to jest las? Co można w nim zobaczyć? Z czym kojarzy las.

Jak wygląda las jesienią? Dlaczego jest taki kolorowy?

Oglądanie zdjęć jesiennego lasu. Dzisiaj będziemy rysować las jesienią.

2. Zapoznanie z nową techniką rysowania na papierze ściernym

– porównanie papieru z kartką do rysowania

– do czego służy papier ścierny

  • oglądanie pracy wykonanej na papierze ściernym

3. Omówienie sposobu wykonania pracy

Zwrócenie uwagi na wykorzystanie całej powierzchni kartki, na odpowiedni dobór kolorów.

Myślę, że na tych kartkach powstaną piękne obrazy jesiennego lasu

4. Zabawa kasztanami do muzyki ( spacer po lesie)

5. Praca dzieci przy stolikach – rysowanie pastelami jesiennego lasu

6 Ewaluacja zajęcia rozmowa o pracach, które podobają się najbardziej i dlaczego,. Na zakończenie nauczyciel prosi , by z rozłożonych na dywanie symboli – zapożyczonych z zachowania dzieci wybrały jeden, który przedstawia to jak się teraz czują. Dzieci wybierają spośród słoneczek, chmur.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: