Scenariusz zajęcia z rozwijania mowy i myślenia

W grupie dzieci mieszanych wiekowo 3 – 4 – 5 – latków

Temat: „ Zadania Pana Adwenta”
Forma organizacji pracy: – indywidualna,
Forma aktywności dzieci: – językowa, ruchowa, zabawowo-zadaniowa.

Metody : – czynna – odkrywanie, przeżywanie, działanie; słowna; oglądowa; samodzielnych doświadczeń.
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
Maturalna metoda czytania

Cel:
– stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia,
– doskonalenie sprawności umysłowych,
– wyzwalanie aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie.

Dziecko:
– umie myśleć logicznie i samodzielnie,
– doskonali umiejętność czytania,
– potrafi odczytać zdania, wyrazy, litery,
– wie jak wygląda jego imię,
– potrafi przyporządkować literę do litery,
– zna figurę geometryczna – koło,
– samodzielnie wykonuje stawiane mu zadania,
– koncentruje uwagę, pamięć, zdolności skojarzeniowe,
– doskonali umiejętność odczytywania wyrazów, nazywania liter,
– kształci umiejętność identyfikacji obrazu graficznego z konkretem.
– potrafi wywiązać się ze stawianych przed nim zadań,
– zna zwyczaje charakterystyczne dla danego okresu w roku – Adwent

Zagadnienia realizowane:
– rozwijanie sprawności manualnej,
– ćwiczy umiejętności porównania, rozpoznawania i identyfikowania pojedynczych liter,
– wyrabianie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– kształcenie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów,
– zapoznawanie z treścią listu,
– kształcenie motywacji do samodzielnego czytania,
– doskonalenie umiejętności odwzorowywania symbolu graficznego
– budzenie wiary we własne siły,
– utrwalenie poznanych liter.
– uświadomienie dzieciom ze Adwent to czas oczekiwania

Pomoce: karteczki z imionami dzieci, pojedyncze litery, litery Mandale, rysunki autek i lalek z literami, treść listu, kubeczki z wodą do picia płyta z nagraniem muzyki do zabawy i metody P.Dennisona. Papierowy krasnal ( wzór krasnala – czasopismo „Hobby” r 2/2005) i cyfra do naklejenia, koperta z listem do dzieci.

Przebieg zajęcia:

1.Wprowadzenie do zajęcia, odczytanie listu od Pana Adwenta.– List odczytuje dziecko które już potrafi czytać lub nauczyciel.

2. Ćwiczenia gimnastyki mózgu:

● picie wody,
● kapturek myśliciela,
● słoń,

3. Przypomnienie zadań stawianych w liście od Pana Adwenta.

4. Zaproszenie dzieci do samodzielnej pracy, wykonanie postawionych zadań.

– Zadania dostosowane do grupy dzieci mieszanych wiekowo

5. Umieszczenie krasnala na kalendarzu adwentowym, oznaczenie go cyfrą 1.

– Krasnal wykonany wy. wzoru

6. Wystawka prac dzieci w sali.

Przykładowy list do pana Adwenta, treść listu zależy od inwencji nauczyciela i możliwości dzieci. W liście Nr 4 wykorzystano litery wpisane w koło – Mandale.

List numer 4

Drogie dzieci oto czwarte zadanie.

Wiem, że znacie już niektóre literki i potraficie odszukać swoje imię na krzesełkach. Bardzo się z tego cieszę. Wasze zadanie będzie polegało na odszukaniu pierwszej literki swojego imienia. Dla niektórych dzieci to na pewno „bułka z masłem”, dlatego dla nich mam przygotowane trochę trudniejsze zadanie. W figurę koła wpisałem pierwszej literki waszych imion odszukajcie je i pokolorujcie. Miłej zabawy.

P.S.

Pamiętajcie dzisiejszy mój pomocnik powinien mieć na ubranku cyferkę 4.
Z pozdrowieniami Adwent.

Wzór krasnala – czasopismo „Hobby” r 2/2005

Opracowała:
mgr Marzena SadurskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: