Scenariusz zajęcia z języka angielskiego

 1. PROWADZĄCA: Halina Czepczar
 2. GRUPA:  II  4-latki
 3. TEMAT: Toys „What is red?”
 4. PROGRAM: Program nauczania języka angielskiego jako zajęcia dodatkowego. Opracowanie Halina Czepczar
 5.  CELE OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                         Utrwalenie nazw zabawek: a car, a train, a teddy bear, a scooter, a doll, a ball
 6.  CELE SZCZEGOŁOWE

Dziecko:

·         Aktywnie uczestniczy w zabawach i zajęciach

 • Nazywa po angielsku nazwy zabawek : a car, a train, a teddy bear, a scooter, a doll, a ball
 • Potrafi zaśpiewać piosenkę „ Red kite”
 • Potrafi zaśpiewać  piosenkę „Teddy bear”
 • Potrafi naśladować ruchem zabawki

7.      POMOCE:

 • Odtwarzacz płyt CD
 • Płyta z piosenkami „ Hello song”, „Teddy bear”, „Red kite”
 • Karty z obrazkami / Flashcards

8METODY:

 • Metoda naturalna
 • Metoda reagowania całym ciałym (TPR)

 

9FORMY:

 • Zbiorowa
 • Indywidualna

10PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 A.    „Hello song” – piosenka na przywitanie.

Przywitanie dzieci „Good morning” „How are you?”

 

B.     Przypomnienie nazw zabawek.

Nauczyciel pokazuje dzieciom karty z obrazkami i pyta “What’s this?”.  Dzieci odpowiadają (It’s a scooter/teddy bear/doll/ball/train/car). 

C.    Zabawa “What’s missing?”

Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu “Close your eyes”. Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu. „Open your eyes. What’s missing?” Dzieci odgadują jakiej zabawki brakuje.

 

D.    Piosenka “Teddy bear”

Dzieci spiewają i ilustrują ruchem piosenkę.

 

E.     Zabawa ruchowa “nasladowanie zabawek”

Nauczyciel “zamienia” dzieci w zabawki.” I’m a fairy lady. I can  do magic. You are (cars, trains, scooters, dolls, balls, teddy bears”).

 

F.     What is red? – Co jest czerwone?

Nauczyciel pyta dzieci o kolor zabawek  „What is red / blue/ green/ yellow / pink / purple?” Dzieci odpowiadają. „I can see a scooter / train/ car / teddy bear / doll / ball.

 

G.    Piosenka „Red kite”

Przypomnienie nazwy „a kite”(latawiec). Śpiewanie piosenki.

Red kite, orange kite, yellow kite, blue.

Green kite, black kite, white kite too. /:/

 

H.    Zabawa “Kalambury”

Nauczyciel pokazuje wybranemu dziecku jakąś zabawkę. Dziecko ma zadanie pokazać za pomocą ruchów ciała daną zabawkę. Reszta dzieci odgaduje o jaką zabawkę chodzi.

 

I.       Bye bye – pożeganie dzieci

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: