Scenariusz zajęcia z języka angielskiego w grupie 5,6- latków

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 1. Prowadząca: Halina Czepczar
 2. Grupa: 5,6-latki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie
 3. Czas trwania zajęcia: 30 minut

 

 1. Program: Program nauczania języka angielskiego, jako zajęcia dodatkowego. Opracowanie: Halina Czepczar

 

 1. Obszar podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

1. zwraca się bezpośrednio do mówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym

2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji

8. Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec

1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie.

.

 

 1. Temat: „Old McDonald had a cow” – nauka piosenki

 

 1. Cele ogólne:
 • Nauka słów piosenki „Old McDonald”.
 • Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych.

 

 1. Cele operacyjne:

Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach i zajęciach,
 • nazywa po angielsku zwierzęta hodowlane (a cow – krowa, a horse – koń, a pig – świnia, a duck – kaczka, a sheep – owca, a rabbit – królik),
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Old McDonald”,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Jungle animals”,
 • potrafi naśladować ruchem zwierzęta.

 

 1. Metody:
 • Metoda naturalna
 • Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Responses)

 

 1. Formy:
 • Zbiorowa
 • Indywidualna

 

 1. Pomoce dydaktyczne:
 • Karty z obrazkami (flashcards)
 • Płyta CD z piosenką „Old McDonald”, „Hello song”, „Jungle animals” • Odtwarzacz płyt CD

 1. Przebieg zajęć:
 1. Powitanie: Śpiewanie piosenki „Hello song”, T:„Good afternoon”, „How are you?” (dzieci odpowiadają: Good afternoon, Fine, thank you” T:“Sit down, please”
 2. Prezentacja flashcards – obrazków zwierząt hodowlanych. T:„What’s this? Yes, it’s a horse” etc.
 3. Nauka piosenki „Old McDonald”. T:Let’s listen a song”. Dzieci słuchają piosenki. Po wysłuchaniu piosenki nauczyciel powtarza słowa i tłumaczy je na język polski. Niektóre słowa dopowiadają dzieci, gdy nauczyciel pokazuje odpowiedni obrazek.

T:„Listen and repeat”. Nauczyciel mówi fragmenty piosenki (najpierw krótsze, a później dłuższe) a dzieci powtarzają za nim:

Old McDonald / had a farm.

E-I-E-I-O

And on that farm / he had a cow

E-I-E-I-O

And a MOO, MOO here

And a MOO,MOO there.

Here a MOO,

There a MOO,

Everywhere a MOO, MOO!

Old McDonald had a farm,

E-I-E-I-O!”

Śpiewanie piosenki w zwolnionym tempie oraz w szybkim ( na siedząco oraz stojąco).

 1. Zabawa naśladowanie zwierząt. T:„Let’s play, I’m a fairy and I can do magic. You are horses, cows, tigers etc.(Zabawmy się, jestem bajkową wróżką I potrafię czarować. Jesteście krowami, tygrysami itp.)

Dzieci biegają po sali i naśladują zwierzęta (hodowlane oraz egzotyczne) wymienione przez nauczyciela. T:„You are children again. Please, make a big circle”.

 1. Śpiewanie piosenki „Jungle animals”. T: “„Please sing a song about jungle animals”.
 2. Zabawa “Kalambury”T: “Let’s play in “Kalambury”. Nauczyciel woła jedno dziecko i pokazuje mu obrazek. Dziecko ma za zadanie przedstawić dane zwierzę za pomocą gestów i ruchu ciała, reszta dzieci odgaduje.
 3. Pożegnanie.T:“Thank you, good-bye. See you later.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: