Scenariusz zajęcia z dziećmi sześcioletnimi z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Problem poszanowania praw natury staje się we współczesnym świecie jednym z ważniejszych. W zgodzie z szacunkiem dla przyrody powinno się więc wychowywać i kształcić młode pokolenia przyszłych producentów i konsumentów.

Zawarte w programach wychowania przedszkolnego zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej uwzględniają kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Dziecko kończąc etap przedszkolny powinno zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele od niego zależy, o nieodwracalności pewnych działań, o trudności regeneracji w krótkim czasie zdegradowanego środowiska. Poprzez propagowanie wiedzy przyrodniczo- ekologicznej, kształcenie więzi uczuciowej z przyrodą i czynnej postawy wobec jej ochrony możemy w dziecku rozbudzić wrażliwość na środowisko naturalne, racjonalne korzystanie i pomnażanie jego zasobów, a także poczucie odpowiedzialności za jego stan. Działania nauczycieli w tym zakresie powinny pomóc zrozumieć dziecku fakt, jak wielkie znaczenie dla zdrowia człowieka ma środowisko, w którym żyje, uczy się, wypoczywa.

Przykładowe zajęcie dla dzieci sześcioletnich z zakresu edukacji przyrodniczo- ekologicznej:

Temat: Ziemia mój dom.

Cele ogólne:

· Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
· Uświadomienie dzieciom jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma czyste środowisko.

Cele operacyjne:

· Dziecko rozumie jaki wpływ na nasze zdrowie ma środowisko.
· Dziecko wie, jak szkodliwa dla środowiska może być działalność człowieka.
· Dziecko zna sposoby walki z zanieczyszczeniami środowiska.
· Dziecko potrafi wyróżnić z całości pozytywne i negatywne wpływy środowiska na nasze zdrowie.
· Dziecko potrafi posługiwać się stosunkami przestrzennymi.

Metody:· Opowiadanie, rozmowy, wyjaśnienia.
· Zadań stawianych dziecku.
· Kierowanie własną działalnością dziecka.

Środki dydaktyczne:

Mapa świata, seria obrazków ilustrujących opowiadanie „Nasza matka- Ziemia”, płyta z muzyką A. Vivaldi- „Cztery pory roku”, duże kartony w kształcie koła, materiały plastyczne( pędzle, farby, papier kolorowy, klej. nożyczki, kuleczki z bibuły, piórka itd.).

1. Zabawa na powitanie.

Dzieci stoją w kole. Nauczyciel wita dzieci: Witam tych, którzy mają dziś dobry humor, którzy lubią słońce, nie lubią deszczu, lubią
porządek itp. Dzieci które stwierdzają, że nauczyciel ich wita machają ręką.

2. Nauczyciel opowiada dzieciom o naszej planecie ( w tle mapa świata, którą dzieci poznały wcześniej , nauczyciel wykorzystuje do opowiadania serię obrazków):” Ziemia zawsze była naszym domem. Kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierając jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy”. Następnie nauczyciel prosi dzieci, by przez chwilę w ciszy i skupieniu zastanowiły się nad tym, czego życzyłyby Ziemi i rozesłały te życzenia w myślach dookoła. Po chwili prosi dzieci, aby powiedziały pozostałym , jakie to były życzenia. Zachęca też dzieci, aby zastanowiły się jakie prezenty można zrobić Ziemi.

3. Zabawa przy muzyce. Dzieci poruszają się po sali w rytm słyszanej melodii, gdy muzyka cichnie naśladują swoim ciałem wybrane przez nauczyciela postaci zwierząt i roślin.

4. Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: „Jaki świat chciałbyś zastać, gdybyś zjawił się na nim za sto lat?” Następnie przedstawia dzieciom propozycję, aby podzieliły się na dwa zespoły. Każdy zespół ma do dyspozycji duży karton w kształcie koła oraz przybory plastyczne. Zachęcamy dzieci, aby uzgodniły wspólną wersję, zanim przystąpią do pracy a następnie stworzyły na kartonach swój wymarzony świat.

5. Omówienie, a następnie wyeksponowanie wykonanych prac na wystawie.

Opracowała
mgr Emilia Rubaj
Przedszkole Miejskie nr 1
w Rawie MazowieckiejByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: