Scenariusz zajęcia ,,Rycerze Wiosny”

Temat zajęcia: RYCERZE PANI WIOSNY

Grupa wiekowa – 6 latki

Cele ogólne:

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • Kształcenie umiejętności dodawania na konkretach,
 • Doskonalenie sprawności ruchowej,
 • Rozwijanie aktywności twórczej.

Cele szczegółowe (dziecko):

 • wybiera odpowiedni obrazek, wykonuje polecenie odpowiednio do usłyszanej wypowiedzi,
 • wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną,
 • rozumie znaczenie symboli,
 • wytycza kierunki do obranego przedmiotu,
 • rozwija sprawność ruchową,
 • dodaje na zbiorach zastępczych,
 • interpretuje muzykę za pomocą form ruchowych

Metody: słowna, oglądowa, czynna

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: hełm, tarcza i miecz wykonane z papieru dla każdego dziecka;

przebranie i tron dla Pani Zimy; przebranie i tron dla Pani Wiosny; papierowe kule zgazet; paski papieru; mapa; 4 deski; kartoniki z kropkami; kartoniki z

obrazkami; utwór A.Vivaldiego ,,Wiosna”, ;złote monety, płócienne

woreczki.

Przebieg zajęcia:

1. (Dzieci przebrane w stroje rycerzy siedzą na dywanie. Obok na przygotowanych tronach siedzą: Pani Zima i Pani Wiosna.)

Nauczycielka informuje dzieci, ze wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna, jednak zima nie chce jeszcze odchodzić i ustąpić miejsca nowej porze roku. Zima pragnie, aby dzieci wykonały przygotowane przez nią zadania. Jej odejście jest uwarunkowane zdobyciem przez rycerzy  złotych monet, dzięki którym będzie mogła udać się do krainy wiecznej zimy.

Złota moneta będzie przydzielana za każde dobrze wykonane zadanie.

(Dziecko odgrywające panią zimę wraz z kolejnymi otrzymanymi monetami jest smutne, mimiką twarzy i gestykulacją stara się pokazać swoje niezadowolenie i niechęć odejścia. Z kolei pani wiosna jest coraz bardziej radosna- klaszcze w dłonie, uśmiecha się, dopinguje do działania.)

2. Zadania do wykonania

a). ,,Poszukiwanie ukrytego skarbu”. ( bierze udział 2 dzieci)

Pierwsze zadanie polega na odnalezieniu ukrytego skarbu. Na podłodze ułożone są ścieżki z pasków papieru. Na końcu ścieżek znajdują się płócienne woreczki ze skarbem, ale tylko jeden skarb jest prawdziwy. Do zadania dołączona jest również mapa, która wskazuje kierunki poruszania się np. 2 → ( dwa kroki w prawo), 1 ↑ ( jeden krok na wprost), 3 ← ( trzy kroki w lewo) itp. Jedno wybrane dziecko ,,czyta mapę” i instruuje wybranego rycerza jak ma dotrzeć do skarbu. ( dziecko, które kieruje poruszającym się rycerzem powinno wiedzieć w którym miejscu jest skarb, by w razie problemów mogło samo modyfikować ,,mapę”).

Po udanym wykonaniu zadania dzieci – rycerze udają się przed tron Pani Zimy , by przekazać jej pierwszą złotą monetę.

b). ,,Bitwa na papierowe kule” ( udział biorą wszystkie dzieci)

Zadaniem dzieci – rycerzy jest jak najszybsze przerzucenie papierowych kul na stronę Pani Zimy. Zima  przerzuca kule w stronę dzieci, które osłaniają się tarczami. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie kule znajdą się po stronie Pani Zimy, wówczas rycerze otrzymują kolejną złotą monetę.

c). ,,Zwodzony most” ( udział biorą wszystkie dzieci)

Po jednej stronie rzeki 4 dzieci trzyma deseczki na których naklejone są różne ilości kropek. Po drugiej stronie rzeki ułożone są kartoniki z różną ilością kropek. Kartoniki są odwrócone.

Wiosna coraz bliżej, topnieją śniegi i lód na rzekach. Dzieci muszą dostać się na drugą stronę rzeki, bo tam ukryte są złote monety. Jednak zwodzony most podniesiony jest do góry. Aby opuścić każdą jego część należy wybrać, na zasadzie losowania dwa kartoniki, na których suma kropek będzie odpowiadała ilości kropek na poszczególnych deskach mostu. Wybrane dzieci losują kartoniki do momentu, aż wszystkie części mostu zostaną opuszczone i  wszyscy rycerze przejdą na drugą stronę rzeki zdobywając w ten sposób kolejną monetę.

d). ,, Marsz z mieczem” ( biorą udział wszystkie dzieci)

Na dywanie rozsypane są kartoniki, na których są różne obrazki związane z zimą lub wiosną. Zadaniem dzieci jest odszukanie obrazka, który jest symbolem wiosny i przeniesienie go na swoich mieczach w stronę tronu Pani Zimy. W ten sposób rycerze dają świadectwo, że oznak wiosny jest na tyle dużo, że zima powinna już odejść na dobre.

Za prawidłowo wykonane zadanie dzieci otrzymują złotą monetę i przekazują ją Pani Zimie.

e). ,,Pożegnanie Zimy”

Zima jest już coraz smutniejsza- wie, że musi odejść, posiada już wystarczającą ilość monet. Dziękuje dzieciom za wszystkie zimowe zabawy,  ulepione bałwanki, saneczki i śnieżne wojny. Obiecuje, że już odejdzie, ale wróci gdy nadejdzie jej czas. Zegna się z dziećmi i odchodzi. Dzieci machają Zimie na pożegnanie. Centralne miejsce na tronie zajmuje uśmiechnięta, wesoła wiosna. Dziękuje rycerzom za to, że tak świetnie się spisali. W nagrodę pasuje mieczem  każde dziecko na Rycerza Wiosny.

Na zakończenie wszyscy tańczą przy utworze ,,Wiosna” A.Vivaldiego

Opracowała Beata JakubowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: