Scenariusz zajęcia popołudniowego dla dzieci 6-5-letnich

TEMAT:

Rozwiązywanie zagadek obrazkowych. Dorysowywanie brakujących elementów. ,,Jestem…” –zabawa naśladowcza. Układanie opowiadania do obrazków .Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości. Ekspresja twórcza.

 

CELE OGÓLNE:

-Wdrażanie do aktywnego myślenia, doskonalenie umiejętności umysłowych

-Wdrażanie dzieci do rozumienia i posługiwania się pojęciami ogólnymi.

-Rozwijanie wyobraźni twórczej.

-Stwarzanie sytuacji sprzyjających zgodnej pracy zespołowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:– rozumie potrzebę wspólnej pracy,
– przejawia troskę o estetyczne wykonanie pracy,
– potrafi wypowiadać się prawidłowo
– potrafi wypowiedzieć swoje myśli
– potrafi naśladować ruchem i gestem postaci i zwierzęta,

-cierpliwie czeka na swoją kolej,
– potrafi rozpoznać cyfry,
– potrafi współpracować w grupie
– potrafi odgadywać zagadki
METODA: słowna, oglądowa, czynna
FORMA: indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Obrazki zwierząt, pojazdów i innych przedmiotów, kartki z wyciętymi kółeczkami ,niedokończone obrazki, kredki,

PRZEBIEG DZIAŁAŃ:

 

1.Nauczyciel  zaprasza dzieci do rozwiązywania zagadek obrazkowych. Na gazetce umieszczone są zasłonięte obrazki zwierząt, pojazdów i innych przedmiotów. Nauczyciel kolejno odsłania elementy obrazka poprzez odpinanie kolejnych  kółek. Jeżeli dzieci wcześnie odgadną dany przedmiot nauczyciel odsłania całość i przyznaje punkty-2 punkty za 1 kółeczko, 1 punkt za 2 kółeczka. Na koniec dzieci sumują punkty.

 

2.Dzieci otrzymują nieukończone obrazki np. dom bez okien i dachu, kot bez uszu ,ogona, wąsów, kwiat bez płatków i liści itp.– zadaniem ich jest dorysowywanie brakujących elementów.

 

3.,,Jestem…”- zabawa naśladowcza. Dzieci kolejno wcielają się w role różnych postaci z bajek, zwierząt, ludzi różnych zawodów. Zadaniem innych jest odgadniecie  i powtórzenie naśladowanych czynności.

 

4.Układanie opowiadania do wcześniej dokończonych obrazków. Dzieci kolejno układają obrazki, wymyślają treść tak aby pasowała do całości opowiadania.

 

 

PROWADZąCA: Bernadetta KowalskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: