Scenariusz zajęcia otwartego "Zdrowa i pożywna sałatka warzywna"

Cel ogólny:

 • Włączenie rodziców i koleżanki do aktywnej współpracy w organizowanej formie.
 • Stwarzanie wspólnego środowiska edukacyjno-społecznego poprzez uczestnictwo rodziców w organizowanej formie.

Cele szczegółowe:

 • Nauka zdobywania samodzielności.
 • Umiejętność akceptowania reguł wspólnego działania.
 • Wyzwalanie motywacji do podjęcia pracy w trakcie wspólnych zabaw.
 • Zapoznanie i utrwalenie nazw i wyglądu niektórych warzyw.
 • Utrwalenie lewej i prawej strony ciała.
 • Umiejętność posługiwania się ostrym narzędziem – nożem (dzieci starsze).
 • Przestrzeganie higieny i estetyki przy sporządzaniu sałatki.
 • Wdrażanie do porządkowania swojego stanowiska po skończonej pracy.
 • Wzbogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych.

Przebieg:

1. Powitanie gości i dzieci

 • Zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy do piosenki „Na marchewki urodziny”.

2. Zaczarowany woreczek

 • Rozwiązywanie zagadek dla dzieci i rodziców. Zapraszam do siebie dzieci. Kolejno, wybrane dziecko, rodzic sięga do czarodziejskiego woreczka, w którym są przygotowane różnorodne warzywa, i stara się po dotyku rozpoznać ich nazwę.

3. Zabawa ruchowa z Klanzy pt. „Sałatka warzywna”.

4. Zagadki smakowe dla dzieci i rodziców

Zapraszam do siebie kilkoro chętnych dzieci i zawiązuję im oczy chustką. Częstuję po kolei dzieci i rodziców sałatką warzywną (różnymi kawałkami warzyw), a zadaniem jest rozpoznanie danego warzywa po smaku i jego nazwanie.

5. Przedstawienie tematu pracy – podział dzieci na trzy grupy, przypomnienie dzieciom o bezpiecznym posługiwaniu się nożem. Pomoc rodziców i pań nauczycielek, będących gościnnie na zajęciu. • Mycie rąk
 • Przystąpienie do pracy – zaproszenie dzieci do zajęcia swoich miejsc przy stolikach.

Dzisiaj będziemy robić sałatkę warzywną. Macie przygotowane na stolikach różnorodne warzywa. Waszym zadaniem będzie pokrojenie ich w kostkę nożem, pamiętajcie o bezpiecznym posługiwaniu się nim.

6. Powołanie Jury z pracowni II

 • Ocenia walory estetyczne i smakowe sałatki.

7. Praca przy sporządzaniu sałatki

 • Starsze dzieci i rodzice kroją warzywa.
 • Dzieci młodsze ozdabiają talerze zieloną pietruszką i sałatą.
 • Po skończonej pracy – odłożenie udekorowanej sałatki na oddzielnym stole.

8. Ocena sałatek przez Jury

 • Podczas obrad Jury – dzieci myją ręce, składają fartuszki i zapraszają rodziców do wspólnej zabawy do piosenki „Na marchewki urodziny”.
 • Wybranie najładniej tańczącej pary.

9. Ogłoszenie wyników

10. Wspólna degustacja sałatek

11. Podziękowanie dzieciom, rodzicom i koleżankom za udział w zajęciu.

Opracowała i prowadziła:
mgr Jolanta Obłój
jolanta.obloj@wp.plByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: