Scenariusz zajęcia otwartego z udziałem rodziców w grupie 6-latków – W marcu jak w garncu

Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu.

Temat dnia: Wiosna tuż, tuż…

Cele ogólne zajęcia:
-aktywizowanie myślenia dzieci poprzez podejmowanie działań w zakresie klasyfikacji jakościowo-ilościowej zbiorów, doskonalenie analizy wzrokowo-słuchowej, działalności ruchowej. Wdrażanie do samodzielnego podejmowania działań oraz do zgodnego współdziałania.

Cele operacyjne:

Dziecko:
• rozwiąże zagadkę,
• skojarzy głoskę ze znakiem graficznym,
• potrafi grać na instrumentach perkusyjnych,
• właściwie nazywa i rozróżnia i nazywa figury geometryczne
• potrafi zaśpiewać piosenkę „Bociek”,
• stosuje znaki matematyczne =, <, >,
• prezentuje taniec „Grozik”,
• dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (ułoży model wyrazów, dobierze odpowiedni podpis do obrazka),
• prawidłowo reaguje na bodźce wzrokowe, słuchowe,
• właściwie reaguje na dynamikę słuchanej muzyki: cicho-głośno
• prawidłowo reaguje na różnice w brzmieniu wyrazów,
• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne – rysuje po śladzie, bez odrywania ręki.

Metody pracy:
• problemowa, ekspresyjna, ćwiczebna.

Pomoce:
–  zagadki, instrumenty perkusyjne niemelodyczne, figury
geometryczne dla każdego dziecka (jeden komplet), koperty z imieniem dziecka, karty pracy z matematyki, obrazki, podpisy do obrazków, kolorowe nakładki do budowania modelu wyrazu, karty przedstawiające figury geometryczne, ilustracje z instrumentami perkusyjnymi, wiaterki wykonane wcześniej przez dzieci, kaseta z nagraniem tańca „Grozik, płyta CD – „Wiosna” A.Vivaldiego.

Przebieg zajęcia

1. POWITANIE
Nauczycielka wita dzieci, rodziców, zaproszonych gości. Zaprasza do zajęcia miejsc w kręgu. Dzieci ustawiają się w kole razem z rodzicami, następnie zwracają się twarzami do siebie w parach. Powitanie piosenką: „Witam Was”- polega na klaśnięciu w dłonie do partnera:Witam Was, Witam Was, – wyklaskiwanie w dłonie
Zaczynamy już czas partnera
Jestem ja, jesteś Ty, – wskazywanie na siebie
Raz, dwa, trzy – wyklaskiwanie w swoje dłonie

2. ROZWIĄZYWANIE ZAGADEK
Rodzice czytają zagadki dla dzieci.

Siejemy ją w ogródku,
Gdy wiosna się zaczyna,
Co jakiś czas kosiarką ,
Należy ją przycinać.
( trawa)
Jaką porę roku mamy,
Gdy za morzem są bociany?
(wiosna)

4.INSTRUMENTALIZACJA PIOSENKI „Bociek”
Dzieci ustawiają się na brzegu dywanu, odliczają do czterech. Utworzone zespoły ustawiają się w czterech grupach:
• „jedynki”- bębenki
• „dwójki” – grzechotki”
• „trójki” – kołatki, trójkąty
• „czwórki” – śpiew dzieci

Nauczycielka pokazuje znaki piktograficzne (narysowane instrumenty: bębenek, grzechotka, kołatka, trójkąt, „śpiew dzieci”). Grają na instrumentach te zespoły, których znak pokaże nauczycielka. Rodzice wyklaskują rytm. Po prezentacji dzieci wkładają instrumenty do kosza.

3. KLASYFIKACJA ILOŚCIOWA ZBIORÓW
Dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii, a następnie odliczają do czterech.
Kolejno do stolika podchodzą dzieci np. z numerem 3,1,2,4. Na polecenie
nauczycielki wyjmują z szarej koperty karty pracy i uzupełniają zbiory,
z uwzględnieniem stopnia trudności:

• Uzupełnianie zbiorów,
• Uzupełnianie zbiorów w zakresie dodawania,
• Dorysowanie bądź skreślenie elementów z zastosowaniem znaków matematycznych: <, >, = w zakresie 0 –7,
• Dorysowanie bądź skreślenie elementów zbiorów z zastosowaniem znaków matematycznych w zakresie 0 –5.

4. PREZENTACJA TAŃCA „Grozik”.
Dzieci przy muzyce mechanicznej prezentują swoje umiejętności taneczne,
a rodzice wyklaskują rytm.

5. ĆWICZENIA W ANALIZIE I SYNTEZIE
WZROKOWO – SŁUCHOWEJ WYRAZÓW.

Dzieci siadają przy stolikach, wyjmują zawartość koperty w której
znajdują się obrazki. Trudność zadania uzależniona jest od możliwości
dzieci. Na stolikach zgromadzone są pojemniki z kolorowymi nakrywkami (czerwone, niebieskie) z których układają model wyrazów.
Rodzice obserwują wykonywane przez dzieci zadania.

6. KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA ZBIORÓW.
Dzieci i rodzice ustawiają się na wyznaczonej linii. Próba wspólnej recytacji
wiersza z improwizacją ruchową:

Kółko małe, kółko duże – dzieci i rodzice rysują kółka w powietrzu

Ręce w dole, ręce w górze – wskazują kierunek rąk

Ręka w prawo, ręka w lewo

Tak się w lesie chwieje drzewo – kołyszą się jak drzewa

Tak się drzewa kołysały,

a tak dzieci prosto stały – stoją prosto na wyznaczonej linii.

Każde dzieci otrzymuje komplet figur geometrycznych (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat). Nauczycielka gra na tamburynie a dzieci biegają w różnych kierunkach, kiedy wymieni nazwę figury zadaniem dzieci jest pokazanie odpowiedniej figury przez podniesienie jej do góry. Następne zadanie polega na tym, że nauczycielka pokazuje ilustracje figur geometrycznych ,zadaniem dzieci jest wskazanie właściwej figury.

8. ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO.
Nauczycielka rozdaje dzieciom „wiaterki” a następnie zaprasza do zabawy przy muzyce CD-Vivaldi „Wiosna”, z naśladowaniem wiosennego wiatru (reakcja na dynamikę słuchanej muzyki: cicho – głośno). Następnie nauczycielka zajmują miejsce w kole i wypowiada wyrazy a zadaniem dzieci jest właściwa reakcja (potrząsają „wiaterkami”, kiedy usłyszą głoskę „sz” np. kasza, szyba, maska, szklanka, wąsy, maszynka itd.).

9. ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE.
Ponownie dzieci siadają przy stolikach, odwracają swoje podkładki i na
polecenie nauczycielki rysują po śladzie (na kalce technicznej) bez
odrywania ołówka, później kolorują rysunek.

10. EWALUACJA.
Ocena zajęć przez rodziców. Rodzice przyklejają do arkusza szarego papieru kartki kształcie wiosennych kwiatów, na których piszą swoje spostrzeżenia, uwagi.

Opracowała Agnieszka PrzepiórkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: