SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO Z RODZICAMI Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ “Wiem, co jem.”

Prowadzący nauczyciel: mgr Joanna Gawron.
Wiek dzieci: 3, 5, 6-latki.

TEMAT: Wiem, co jem.

CELE OGÓLNE:
• Kształtowanie nawyku dbania o zdrowie własne i innych poprzez przestrzeganie zasad zdrowego żywienia się.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko 5, 6-letnie:
• rozpoznaje napis „piramida żywieniowa”,
• pamięta kolor „bransoletki”,
• rozumie znaczenie spożywania produktów niezbędnych dla zachowania zdrowia (produkty mleczne, warzywa, owoce),
• tworzy piramidę żywieniową w podziale na grupy wspólnie z rodzicami biorąc pod uwagę właściwości zdrowotne produktów,
• potrafi ułożyć paski piramidy od najdłuższego do najkrótszego,
• tworzy wspólnie z rodzicami dzienny jadłospis z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania się,
• wie, co to znaczy odżywiać się zdrowo i racjonalnie.

Dziecko 3 letnie:
• stara się pamiętać kolor „bransoletki”,
• stara się zrozumieć znaczenie spożywania produktów niezbędnych dla zachowania zdrowia (produkty mleczne, warzywa, owoce),
• tworzy piramidę żywieniową w podziale na grupy wspólnie z rodzicami biorąc pod uwagę właściwości zdrowotne produktów,
• tworzy wspólnie z rodzicami dzienny jadłospis z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania się.

METODY:
• słowna
• praktyczna
• pokazu

FORMY:
• zbiorowa
• indywidualna
• grupowa

POMOCE: napis „piramida żywieniowa”, chusta animacyjna, „bransoletki” z papieru dla każdego dziecka, kartki kolorowego papieru do kserokopiarki, czasopisma, gazetki promocyjne, nożyczki, klej, szary papier, odtwarzacz płyt CD, piosenka z muzyką żywą do gimnastyki, kartki papieru, flamastry, płyta CD z piosenką „Fikający zuch”, karty ewaluacyjne dla dzieci i rodziców, kredki, długopisy, artykuł o tematyce żywieniowej.PRZEBIEG:

1. Pokaz i rozpoznanie napisu: „piramida żywieniowa”. Rozmowa na temat wyrażenia: „piramida żywieniowa” oraz wiosennego osłabienia organizmu
i zwiększonego zapotrzebowania na witaminy.

2. „Uwaga! Kolor!” – zabawa ruchowa. Na dywanie leży chusta animacyjna. Nauczyciel prosi, aby zapamiętać kolor swojej „bransoletki” na dłoni. „Musicie dobrze pamiętać, jak nazywa się każdy kolor. Gdy usłyszycie nazwę, np. czerwone, nie może pomylić się z innym kolorem.”. Następnie wypowiada słowa rymowanki: „Pałka, zapałka, dwa kije. Gdzie ten kolor się kryje. Szukam, pukam i rachuję. Kolor odkryty zaklepuję. Bęc!” i prosi, by na wywołany kolor kartonika pokazanego przez nauczyciela wejść na kolor chusty (na słowo „bęc”). Kto się zagapi, ten będzie musiał podać przykład niskokalorycznego, naturalnego jedzenia. Można zabawę modyfikować, podnosząc kilka kartoników.

3. Stworzenie piramidy żywieniowej w podziale na grupy biorąc pod uwagę właściwości zdrowotne produktów za pomocą dostępnych materiałów (czasopisma, gazetki promocyjne itp.).

Jak nie będzie określonej ilustracji w gazecie można samemu narysować dany produkt.

4. Ułożenie piramidy z pasków, zaczynając od najdłuższego do najkrótszego. Dyskusja na temat powstałej piramidy. Zwrócenie uwagi na to, co znajduje się na jej dole, a jakie produkty spożywcze są coraz wyżej; które produkty powinniśmy spożywać częściej, które rzadziej (jak najmniej przetworzone, naturalne); że lepiej jest jeść mało a częściej, niż dużo a rzadziej itd. Dojście do wniosku, że należy odżywiać się zdrowo i racjonalnie, a jedzenie powinno być zróżnicowane.

wskazane-niewskazane,
jak najmniej przetworzone, naturalne,
niskokaloryczne, niskotłuszczowe,

5. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – zabawa naśladowcza do podanego hasła.
Aerobik przy muzyce (dzieci i rodzice proponują swoje ćwiczenia gimnastyczne).

6. „Jadłospis Tęczoludka” – zabawa dydaktyczna. Prośba o stworzenie jadłospisu dziennego z uwzględnieniem godzin posiłków oraz w oparciu o poznane zasady zdrowego, zróżnicowanego i racjonalnego odzywania się.

7. Odczytanie tychże jadłospisów z równoczesną dyskusją na ich temat oraz prośbą, by wykorzystywać je w praktyce.

8. „Fikający zuch” – zabawa ruchawa ze śpiewem do piosenki „Fikający zuch”.

9. Prośba do dzieci o zaznaczenie na karcie ewaluacyjnej czy zajęcia się im podobały czy nie (słoneczko-chmurka).
Prośba do rodziców o wypełnieni krótkiej karty ewaluacyjnej dotyczącej zajęć.

10. Podziękowanie za uwagę i wspólne spędzenie czasu.

11. Rozdanie na pożegnanie ciekawego artykułu o tematyce żywieniowej.

ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW

Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi:

1. Czy uważa Pani/Pan, że zajęcia były przydatne dla dzieci (czy spełniły swoją rolę)?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA

2.Czy, zdaniem Pani/Pana, dziecko zdobyło nowe umiejętności?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA

3. Czy zajęcia się Pani/Panu podobały?

TAK NIE NIE MAM ZDANIA

4. Na jaki temat chciałaby (-łby) Pani/Pan, aby były zorganizowane zajęcia w przyszłym roku szkolnym 2013/2014?

………………………………………………………………………………………………………………

Dziękuję – mgr Joanna Gawron.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: