Scenariusz zajęcia otwartego z dziećmi sześcioletnimi dla rodziców na temat: Nasza Stolica

Scenariusz zajęcia otwartego z dziećmi sześcioletnimi dla rodziców na temat: „Nasza stolica”

 

Cel ogólny: kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej, podsumowanie wiadomości na temat Warszawy.

Cele operacyjne:

ü  Rozpoznaje najważniejsze zabytki i charakterystyczne budowle Warszawy i potrafi je nazwać;

ü  Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa, nazywa godło Polski i herb Warszawy;

ü  Interesuje się czytaniem, pisaniem, liczeniem, rozwiązuje różne zadania (krzyżówki, puzzle, labirynty, ćwiczenia matematyczne – liczenie, kodowanie i rozkodowywanie).

Metody:

ü  czynna- zadań stawianych do wykonania

ü  słowna- opis, instrukcjaü  oglądowa- pokaz i obserwacja

Formy: praca w zespołach metodą stacyjną

Środki dydaktyczne: fotografie najważniejszych zabytków i charakterystycznych budowli Warszawy, przewodniki-mapy dla czterech grup, koperty z zadaniami dla dzieci, kleje, szarfy.

Przebieg zajęcia:

  1. Rozmowa z dziećmi na temat wcześniej poznanych legend warszawskich, podsumowanie ich wiadomości o naszej stolicy i o jej znaczeniu dla kraju.
  2. Podział dzieci na cztery, wybór kapitanów drużyn.
  3. Rozdanie przewodników-map dzieciom ze szczegółowym objaśnieniem co i jak mają wypełniać poszczególne zadania (zwrócenie uwagi na kolejność wykonywania zadań dla poszczególnych grup, cichą i zgodną pracę w zespołach, zgłaszanie gotowości poprzez podniesienie ręki, składanie wykonanych zadań do kopert itp.).
  4. Zadania stacyjne:
  • I stacja – „Legendy warszawskie” – puzzle – układanie obrazka z części w całość
  • II stacja – „Rozkodowywanie” – zadanie matematyczne
  • III stacja – „Krzyżówki” – wspólne rozwiązywanie krzyżówki (ze stopniowaniem trudności)
  • IV stacja – „Po śladzie” – ćwiczenie grafomotoryczne

Przedstawiciel grupy przypina jeden wybrany przez kapitana wyraz na tablicę magnetyczną, po czym dzieci razem układają zdanie „Warszawa jest stolicą Polski”.

  1. Zakończenie zajęcia, pochwalenie za wykonaną pracę i rozdanie dzieciom naklejek w nagrodę, pomoc dzieci w sprzątaniu miejsca pracy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: