Scenariusz zajęcia otwartego dotyczącego przynależności narodowej

Temat zajęcia: „Poznajemy naszą stolicę” – na podstawie „Legendy  warszawskiej” E. Szelburg – Zarembiny.

Cele ogólne:

  • zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem powstania stolicy i jej herbem; pobudzenie do myślenia w trakcie odróżniania realiów od fantastyki,
  • wzbogacenie słownika dz. o nowe wyrazy: puszcza, strzecha, strawa, gród, syrena, herb, flaga, godło, hymn, Wisła.

Cele operacyjne: (dziecko…)

  • potrafi zaznaczyć na mapie stolicę Polski;
  • wie, co jest herbem Warszawy;
  • potrafi uważnie wysłuchać legendy;
  • reaguje na sygnał dźwiękowy i słowny;
  • prawidłowo łączy kropki w rysunku i zapełnia powierzchnie kolorem.

Środki wspomagające działania:

  • historyjka obrazkowa, herb Warszawy, godło, flaga i mapa Polski, hymn narodowy.

Przebieg:

1.„Legenda warszawska” – słuchanie legendy E. Szelburg Zarembiny. Rozmowa z dziećmi n/t wysłuchanej legendy, zwrócenie uwagi na nowe wyrażenia: puszcza, strzecha, syrena, strawa, gród…, zwrócenie uwagi na baśniowy wątek powstania stolicy i jej herbu. Umieszczenie herbu stolicy na mapie Polski.

2. „Czy znamy naszą stolicę?” – zaznajomienie z jej nazwą. Rozmowa z dziećmi o tym, co to jest stolica, jak ważna jest stolica, dlaczego każdy mieszkaniec Polski powinien ją znać.

3. Zabawa ruchowa – „Figurki”. Dzieci biegają swobodnie w rytm tamburina. Na sygnał słowny N: „figurki”, zatrzymują się i „przybierają różne pozy-figurki” i nieruchomieją.

4. Wysłuchanie hymnu Polski z przybraniem odpowiedniej postawy przy podniesionej fladze.5. Przedstawienie tematu pracy dla dzieci.

6. Praca dzieci.

7. Podsumowanie zajęcia.

Opracowała i prowadziła:
mgr Jolanta Obłój
jolanta.obloj@wp.plByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: