Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie 3-latków

TEMAT  ZAJĘCIA: „Na wiosennej  łące”

DATA : 06.05.2011

OPRACOWAŁA :

mgr Agnieszka Radosz-Ciszewska

CELE OGÓLNE:

– rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji  oraz spostrzegawczości

– utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi 1-2-3 oraz znajomości podstawowych kolorów

– posługiwanie się określeniami :nad ,pod ,na

– składanie obrazka z 3 elementów w całośćCELE OPERACYJNE:

Dziecko:

– zna podstawowe kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty,

– potrafi przeliczać elementy zbioru,

– potrafi skupić uwagę na krótką chwilę,

– potrafi określić położenie przedmiotu stosując określenia :nad, pod, na

– rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela.

FORMA PRACY:

-indywidualna jednolita,

-grupowa jednolita,

METODY PRACY:

czynne – samodzielnych doświadczeń, kierowania własną aktywnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń,

oglądowe – przykładu,

słowna – rozmowy, opowiadania, żywego słowa,

POMOCE: sylwety z owadami na tablicę ,opaski dla dzieci (słonko, wróbelek, wietrzyk), obrazek przedstawiający łąkę pocięty na trzy części – dla każdego dziecka, płyta CD z piosenką „Mała pszczółka”, zagadki, chusta animacyjna ,pocięte bibułki dla każdego dziecka spięte w małe miotełki, duża sylweta biedronki,

MIEJSCE ZAJĘCIA: sala przedszkolna

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Powitanie gości – rodziców

2. Zagadki słowne „ Kto mieszka na wiosennej łące ?” – kojarzenie opisu słownego z rozwiązaniem zagadki – biedronka, pszczółka, motyl, ślimak. Odszukiwanie sylwet owadów na tablicy, przeliczanie ich 1-2-3

– Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce. (biedronka)

-Ponad łąką leci w świat, a skrzydełka ma jak kolorowy kwiat. (motyl)

-Ma żółte i czarne paseczki, lata nad łąką i głośno bzyczy kiedy grzeje słonko. (pszczoła)

– Dźwigam dom na grzbiecie, mam malutkie rogi, chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi (ślimak)

3.Zabawa ruchowa przy piosence „ Mała pszczółka” – ćwiczenia emisyjne- naśladowanie głosu pszczoły „ Bzy,  bzyk”

4. Zabawa matematyczna  „Gdzie jest biedronka? ”- stosowanie określeń : nad, pod, na

5.Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Motyle nad łąką” – utrwalenie kolorów podstawowych

6.Zabawa oddechowa „Wiatr, wiaterek” –dmuchanie powietrza w zielone wstążeczki połączone w miotełki z różnym nasileniem wydechu

7.Składanie obrazka z trzech części w całość „Na wiosennej łące”- praca indywidualna

8.Zabawa pożegnalna w kole do piosenki „Jak to przyjemnie maszerować”    z udziałem rodziców .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: