Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców “Pobaw się ze mną” – zastosowanie różnorodnych form i metod pracy w rozwijaniu gotowości do nauki czytania i pisania u dzieci 5-6 letnich”

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców „Pobaw się ze mną – zastosowanie różnorodnych form
i metod pracy w rozwijaniu gotowości do nauki czytania i  pisania  u dzieci 5-6 letnich”

Cele ogólne:

–      Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
Podstawa programowa –  obszar 14

–     Rozwijanie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach
Podstawa programowa –  obszar 15

Cele operacyjne:

Dziecko:

– dzieli swoje imię  na sylaby,
–  rozwiązuje zagadki słuchowe poprzez rozpoznawanie głosów zwierząt oraz przeliczanie słyszanych dźwięków,
–  wskazuje kierunki w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała ( w prawo, w lewo, w przód,   w tył )
– rysuje  szlaczek na kratkowanym papierze według instrukcji nauczyciela
 orientuje się na kartce papieru  ( prawa strona, lewa strona, środek, góra, dół )
–  uczestniczy w zabawach i wykonuje ćwiczenia wspólnie z rodzicem

 Metody:

 Czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
Aktywizujące –    K. Orffa, metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej, Hany Tymichowej, Pedagogiki zabawy „Klanza”, kinezjologii edukacyjnej Dennisona
Słowne
– rozmowy, rymowanka
Oglądowe – pokaz nauczyciela, obrazki Formy: indywidualna, zbiorowa, w parach, warsztaty

 Środki wspomagające: koperty z  obrazkami  zwierząt, kółka od sersa, kartoniki z oczkami
od 1-6, piłka, tamburyno, płyta CD z głosami zwierząt, bębenek, karta pracy

 

Przebieg:

 1.Powitanie rodziców i dzieci oraz zapoznanie z tematem zajęcia

2. Zabawa integracyjna „Dwóm tańczyć się zachciało” ( dziecko z rodzicem )

3. Zabawa z piłką „Imiona” – ćwiczenia analizy sylabowej

Wszyscy stoją w kole. Prowadząca pyta się dzieci „Jak mama woła dziecko?”- A-da, O-la, Kac-per. Uczestnicy rzucają  piłkę do wybranych osób. Kto ma piłkę wymawia sylabami swoje imię
Zadajemy dzieciom pytanie „Jak nazywamy wymieniane części słów?”( sylaby)

4.Zabawa orient.-porządk. z elem. syntezy słuchowej wyrazów „Jakie to słowo?”.
Uczestnicy biegają w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami, np. l-a-l-k-a a dzieci i rodzice dotykają wybraną lalkę. Prowadząca, dziecko lub rodzic  pokazuje wyraz lalka a wszyscy globalnie czytają. Inne słowa to: okno, mama, pani, Ada, Kacper, piłka, skakanka.

5.Zagadki  słuchowe:
Zabawa  „Ile dźwięków usłyszałeś?”
Wszyscy siedzą w kole, wybrane dziecko rozdaje dzieciom krążki  i koperty z kartonikami, na których są oczka od 1-10 ( w zależności od umiejętności dzieci). Dzieci umieszczają je w krążkach.
Wszyscy zamykają oczy a prowadząca  uderza w  bębenek  kilka razy.   Dzieci w myśli przeliczają ilość dźwięków, po czym wyjmują z krążka odpowiedni kartonik i unoszą w górę. Rodzice  sprawdzają poprawność wykonania ćwiczenia swojego dziecka.
Modyfikacja zabawy.
Prowadząca wymawia proste słowa a dzieci przeliczają głoski i unoszą w górę  kartonik z odpowiednią ilością oczek.

6. Zagadka słuchowa „Czyj to głos?”
Uczestnicy zabawy siedząc w kole otrzymują koperty z obrazkami zwierząt      i    układają przed sobą. Słuchają głosu wydawanego przez zwierzę  z płyty CD i podnoszą  w górę odpowiedni obrazek. Po zakończeniu zabawy wybrane dziecko zbiera kolejno od dzieci  koperty z obrazkami

6. Zabawa paluszkowa z wypowiadaniem rymowanki „Bawiły się dzieci, bawiły paluszkami, jak pierwszy nie może to drugi mu pomoże…”

7. Zabawa  z rozpoznawaniem kierunków „Wojsko”
Dzieci ustawiają się parami w dwuszeregu przed nauczycielką ( dziecko z przodu, rodzic z tyłu), która objaśnia zabawę. Wszyscy wykonują  komendy:
– w prawo zwrot,
– w lewo zwrot,
– w tył zwrot,
– w prawo zwrot
– w lewo zwrot
– w tył zwrot

8.   Ćwiczenia Paula Dennisona – wykonywanie ruchów naprzemiennych według instrukcji nauczyciela celem usprawniania  pisania

Dotknij lewą ręką prawego łokcia i odwrotnie
– Dotknij lewą ręką prawego ucha i odwrotnie
-Dotknij lewą ręką prawego kolana i odwrotnie

9 .Ćwiczenia grafomotoryczne – karta pracy

–   Kreślenie wzorów po śladzie według  Hany  Tymichowej
 Dyktando graficzne ( rysowanie szlaczka na kratkowanym papierze według instrukcji
nauczyciela. Kończenie szlaczka bez instrukcji. Dziecko zaczyna rysować od kropki.

10. „Na wiosennej łące” – rysowanie  według instrukcji nauczyciela na zielonych kartkach.

Nadeszła  wiosna. Na łące w prawym górnym rogu zaświeciło słoneczko. Na środku łąki fruwał kolorowy motylek. W lewym dolnym rogu wyrósł kwiatek. W prawym dolnym rogu rosło drzewko.
W lewym górnym rogu płynęła chmurka.

11. Ewaluacja – rysowanie po drugiej stronie kartki uśmiechniętej  buzi ( jeśli zajęcie podobało się) lub smutnej ( jeśli się nie podobało). Rodzice rysują buzie na osobnych kartkach.

12. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Opracowała: Barbara  Kopecka ( BasiaK)
z Łodzi

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: