SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW – GRUPA DZIECI 4 LETNICH –”ZABAWA ŚNIEŻKAMI”

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW

– GRUPA DZIECI 4 LETNICH

Blok tematyczny: Zabawy na śniegu

Temat szczegółowy: Zabawa śnieżkami

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

Cele szczegółowe(przewidywane osiągnięcia dziecka): dziecko:

–          układa historyjkę obrazkową do opowiadania,

–          przewiduje następstwo zdarzeń,

–          odróżnia złe zachowanie od dobrego,–          uzasadnia swoje stanowisko,

–          zna zasady bezpiecznej zabawy śnieżkami,

–          przelicza w zakresie 6,

–          porządkuje zbiory wg wzrastającej liczby elementów,

–          rozwija umiejętność dodawania,

–          rozwija zmysł plastyczno – konstrukcyjny w trakcie tworzenia przestrzennego bałwana jako pracy zbiorowej

Przebieg zajęć:

  1. Przypomnienie piosenki „Dobra zabawa”.
  2. Słuchanie opowiadania nauczycielki „Lepimy bałwana”.
  3. Układanie  historyjki obrazkowej  do wysłuchanych treści – przewidywanie możliwych zakończeń opowiadania i wybór tego właściwego.
  4. Zabawa dydaktyczna „Wolno – nie wolno” z wykorzystaniem kartoników przedstawiających dwie skrajne emocje.
  5. Zabawa muzyczno – ruchowa „Lepienie bałwana”.
  6. Zabawa ruchowa „Bałwanki” z wykorzystaniem kolorowych szarf.
  7. Zabawa matematyczna z wykorzystaniem śnieżek wykonanych z bibuły – przeliczanie, układanie w kolejności od największej do najmniejszej liczby elementów, porównywanie liczebności zbiorów.
  8. Praca plastyczna (zbiorowa) „Bałwan” – wyklejanie sylwety bałwana śnieżkami z bibuły.
  9. Zabawa muzyczna z piosenką „Zi – zi – zi”.

Metody: słowna, oglądowa, działań praktycznych

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa

Środki : historyjka obrazkowa z cyklu „Pomóżmy innym – Lepimy bałwana”, kartoniki z buzią smutną i wesołą, szarfy, biała krepina, kartony z narysowanymi kropkami od 1 do 6, kontur bałwana wyklejony dwustronną taśmą klejącą, oczy, nos, kapelusz i miotła dla bałwana wycięte z kolorowego papieru, klejByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: