Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej “Chora rzeka”

Scenariusz zajęcia  o tematyce ekologicznej

Temat : „Chora rzeka”

Cel główny:

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu rzeczywistości poprzez doświadczenia i prowadzoną obserwację (PP II /3).

Cele szczegółowe:

– uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla  ludzi, zwierząt i roślin, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania,

– doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego  oraz umiejętności wnioskowania i przewidywania następstw i konsekwencji pewnych działań i zjawisk, (PP IV,1)

– poznawanie możliwości oczyszczania wody przez filtrowanie,

– uświadomienie, dlaczego należy dbać o czystość wody w rzekach, jeziorach …, podajac przykłady (PP IV, 3)– poznawanie właściwości wody i jej trzech stanów  skupienia: lód, woda jako ciecz, para wodna,

– obserwowanie i interpretowanie prostych doświadczeń z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej,

– dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, (PP XII, 2)

– rozwijanie umiejętności zespołowego współdziałania, (PP I, 2)

– postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w grupie, (PP I, 2)

Metody:

– podające: czytanie tekstu, pokaz, wyjaśnianie;

– poszukujące: rozmowa, stawianie pytań, przewidywanie następstw;

– ekspresyjne: wypowiedzi dzieci, obserwacje, różnicowanie wartości wizualnych;

– praktycznego działania: doświadczenia, eksperymenty;

Formy:

– indywidualna,

– grupowa,

Przebieg zajęcia

  1. Rozmowa wstępna z wykorzystaniem ilustracji.
  2. Wysłuchanie wiersza J. Papuzińskiej Chora rzeka;

Śniła się kotkowi rzeka,

Wielka rzeka, pełna mleka…….

Tutaj płynie biała rzeka.

Ale to jest chora rzeka.

Jak tu pusto!?

Drzewo uschło…..

Cicho tak –

ani ptak,

ani ważka, ani komar, ani bąk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka

nie rzeka

tylko czeka, czeka, czeka …..

Rozmowa na temat treści wiersza, udzielanie odpowiedzi na pytania:

– Dlaczego wszystkie zwierzęta wyprowadziły się z rzeki ?

– Co może zatruć rzekę? (mycie samochodów, wyrzucanie śmieci do wody, odprowadzanie ścieków, wylewanie nieczystości)

Zwrócenie uwagi na to, że trzeba szanować nie tylko wodę w rzekach, jeziorach, lecz także nie wolno zanieczyszczać lasów, gdyż są one źródłem czystego powietrza, miejscem życia wielu roślin i zwierząt.

3.Zabawa ruchowa przy piosence „Duszki leśne”

4. Poznawanie właściwości wody i jej trzech stanów skupienia.

a)      rozpuszczanie substancji w wodzie – dzieci określają smak, kolor wody,

b)      stany skupienia wody – dzieci próbują określi, opisać wodę – lód (zimny, gładki, przezroczysty, twardy), parę wodną  i wodę płyn,

5. Zabawa ruchowa „Kropelki wody”dzieci – kropelki wody – biegają po dywanie,  na sygnał zatrzymują się w kałużach (szarfy lub obręcze)

6. Filtrowanie wody.  Dzieci odpowiadają na pytanie komu i do czego potrzebna jest woda. Oglądanie i porównywanie czystej i zanieczyszczonej wody i określanie, która nadaje się do picia.  Jak oczyścić wodę ? – doświadczenie. Wykonanie filtru i przelewanie wody, wyciąganie wniosków.

7. Podsumowanie i zakończenie zagadką : służy do mycia, służy do picia,  Bez niej nie byłoby życia.

8. Na zakończenie (lub jako drugie zajęcie) zaproponowałam dzieciom narysowanie środowiska, w którym chciałyby mieszkać.

Opracowanie i prowadzenie: Marta Wójtowicz-RybaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: