Scenariusz zajęcia „Nasze zdrowie” dla dzieci 6-letnich

Dziedzina: Aktywność w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zachowań prozdrowotnych

 

Temat zajęcia: Nasze zdrowie

 

Treści programowe:

–         kształtowanie właściwych nawyków higienicznych

–         uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia

–         uświadomienia dzieciom znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia

–         organizowanie różnorodnych zabaw słownych z zastosowaniem technik twórczego myślenia

–         doskonalenie percepcji słuchowej i umiejętności czytania

 

Cele edukacyjne:



–         rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych

–         rozwijanie aktywnego i twórczego podejścia do problemów

–         rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się

–         rozwijanie podejmowania właściwych decyzji i odpowiedzialności za nie.

 

Cele operacyjne:

Dziecko potrafi:

–         uzasadnić konieczność dbania o zdrowie

–         uzasadnić rolę owoców, warzyw, mleka, sera dla zdrowia

–         wyjaśnić potrzebę aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia

–         podejmuje próby twórczego myślenia i działania w różnorodnych zabawach

–         dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów, zaznacza spółgłoski i samogłoski w schemacie wyrazu

–         globalnie odczytuje wyrazy

 

Środki dydaktyczne:

plansze tematyczne „Jak dbamy o zdrowie”,

zagadki nt. zdrowia,

napisy do czytania globalnego,

cegiełki do analizy wyrazów,

rękawiczki, szaliki, czapki dzieci,

materiały do działań plastycznych.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie w kręgu

Powitanie dzieci które np. lubią spacery, lubią owoce, lubią ćwiczyć itp.

Dzieci, których dotyczy powitanie machają do nauczycielki ręką .

2. Zabawa integracyjna – cebulka „ Witają się części ciała”.

3. Przypomnienie sposobów dbania o zdrowie i zapobiegania chorobom ( prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę  własnego ciała, ruch na świeżym powietrzu, prawidłowe ubieranie się w zależności od  pogody, walka z zarazkami i  bakteriami na podstawie plansz  tematycznych „Jak dbamy o nasze zdrowie”, wiersza   Lewandowskiej „ Na zdrowie” i  doświadczeń dzieci.

 

B. Lewandowska „ Na zdrowie”

 

Doktor rybka niech nam powie

Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina,

Gimnastyką dzień zaczyna!

 

Całe ciało myje co dzień

Pod prysznicem, w czystej wodzie.

 

Wie, że zęby białe czyste

Lubią szczotkę i dentystę!

 

Pije mleko, wie, że zdrowo

Chrupać marchew na surowo.

 

Kiedy kicha czysta chustka

Dobrze mu zasłania usta.

 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka

Na obrazku bez zarazków.

 

Rób tak samo, bo chcesz chyba

Tak zdrowy być jak ryba.

 

4. Twórcze opowiadanie „ Co by było, gdybyśmy się nie myli?”

5. Zabawa „Klejenie”.

Dzieci w parach nabierają niewidzialnego „kleju” i kleją sobie nim części ciała, z którą skleja się z partnerem np. ramiona. Następnie udają, że są do siebie przyklejone i razem poruszają się, wykonują różne czynności nie rozłączając się. Czarodziejska moc rozkleja ramiona i dzieci wybierają inne części ciała, które „smarują” klejem.

6. Czytanie globalne

Rozwiązywanie zagadek związanych ze zdrowiem, odszukiwanie napisów – rozwiązań zagadek: SPORT, ZDROWIE, ZĘBY, GIMNASTYKA, OWOCE, MLEKO.

7. Analiza i synteza słuchowa wyrazów: MYDŁO, WODA, UMYWALKA, ZDROWIE, SZCZOTECZKA, PASTA itp. – zaznaczania w schemacie wyrazów samogłosek i spółgłosek

8. Zabawa zręcznościowa „Ubieramy czapki, szaliki, rękawiczki”.

Dzieci dobierają się parami. Jednemu dziecku zawiązujemy oczy. Jego zadaniem jest ubranie w przygotowane rzeczy swojego kolegi z pary. Zamiana.

9. Zabawa „Gdyby moje ciało mogło mówić”.

Dzieci losują  napisy części ciała np. oko, usta, ucho, głowa, ręka.

Nauczyciel zachęca dzieci, aby ta część ciała, którą wylosowało, powiedziała, jak utrzymać ją w dobrym zdrowiu.

10. Wypowiadanie się dzieci na temat swoich ulubionych potraw, rysowanie ich na małych karteczkach.

11. Układanie „Słoneczka” z karteczek z rysunkami wokół napisu „Smacznego”.

Każdy promyk tworzony jest z tego samego rodzaju potraw np. słodycze, owoce, nabiał.

Porównywanie upodobań dzieci. Analizowanie, które potrawy są najbardziej lubiane i jednocześnie zdrowe.

12. Zabawa ruchowa „Spotkajmy się w …”

Dzieci losują napisy BAR, RESTAURACJA, KAWIARNIA.

Poruszają się przy muzyce, na przerwę ustawiają się w miejscu, gdzie umieszczony jest napis zgodny z wylosowanym. Zmiana miejsca napisów.

13. Praca plastyczna – plakat „To służy zdrowiu, To szkodzi zdrowiu”.

Dzieci otrzymują kolorowe czasopisma i wycinają obrazki i nalepiają na jeden

z plakatów. Dzieci chętne układają z rozsypanki wyrazowej hasła do plakatów.

14. Pożegnanie – zabawa „Rękawiczki do pary”.

Każde dziecko losuje z pudła dwie rękawiczki z zamkniętymi oczami i wkłada je na dłonie. Następnie dzieci podają sobie ręce w ten sposób, aby utworzyć z różnych rękawiczek pary.

 

 

 

Opracowała :

Mgr Katarzyna Tomaniewska

Nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 14 im. M. Montessori w Nowym Sączu

 



Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: