Scenariusz zajęcia – Kształtowanie pojęć matematycznych

1. Data : 22.03.2005r.
2. Oddział: II – dzieci 4-5-letnia
3. Prowadząca: Lidia Tylak
4. Temat dnia: Obchodzimy DNI MORZA
5. Temat zajęcia: Matematyczne wyzwania Kapitana Haka

6. Treści programowe:

 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: przed siebie, za siebie, w bok;
 • Poznawanie określeń dotyczących stronności własnego ciała (pokazywanie prawej ręki, nogi, ucha)
 • Próby odwzorowywania kształtu poznanych figur, tworzenie figur ze sznurka;
 • Porządkowanie przedmiotów według wielkości,
 • Posługiwanie się nazwami figur geometrycznych : koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt;
 • Klasyfikowanie przedmiotów według jednej lub więcej cech;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi (1-4) – dzieci 4-letnie,1-6 – dzieci 5-letnie;
 • Wycinanie i naklejanie dowolnych kształtów i cięcie po linii prostej i krzywej o nieskomplikowanym kształcie;
 • Próby wykonywania prac plastycznych w zespołach;
 • Prawidłowe reagowanie ruchem na słyszaną muzykę;
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-5.

7. Cele operacyjne:

 • Dzieci wiedzą o święcie morza w związku z obchodzeniem Dnia Bałtyku;
 • Dzieci znają zasady zabawy integracyjnej „Morskie fale”;
 • Dziecko potrafi posługiwać się podczas zabawy „Liczenie paluszków” liczebnikami porządkowymi, zgodnie ze słyszaną muzyką;
 • Dzieci znają i potrafią rozpoznawać podstawowe kolory;
 • Dzieci potrafią klasyfikować przedmioty wg jednej lub dwóch cech;
 • Dzieci porównują liczebność elementów zbioru (mniej, więcej, równo, o jeden więcej, itd.);
 • Dzieci podczas zabaw ze sznurkiem rozumieją pojęcia dotyczące kierunków w przestrzeni oraz próbują prawidłowo stosować określenia dotyczące stronności własnego ciała;
 • Dzieci rozwijają wyobraźnię oraz twórczą aktywność podczas ozdabiania kartonów-„Skrzyń skarbów”.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zabawa „Liczenie paluszków”
2. Zabawa integrująca „morskie fale’ (pedagogika zabawy Klanza) – z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej.

Dzieci tworzą małe zespoły (dwuosobowe), przy nagraniach z odgłosami morskich fal – jedno dziecko reaguje ruchem na słuchaną muzykę (jest „falą”) a drugie stara się je naśladować. Potem następuje zmiana ról.

3. Wprowadzenie postaci Kapitana Haka (wycięta sylwetka), który uwięził

„Złotą Rybkę” oraz poprzenosił muszle – domki pozostałych rybek.
Personifikacja – dzieci zmieniają się w „rybki” – każde z nich otrzymuje emblemat przedstawiający rybkę z naklejonym imieniem.
Zabawa ruchowa pt. „Zagubione rybki” . Dzieci – „rybki” muszą odnaleźć swój domek z muszelki, na której umieszczona jest ich wizytówka (metoda czytania Ireny Majchrzak).

4. Zabawa dydaktyczna „Muszelki”-klasyfikacja przedmiotów wg jednej lub dwóch cech. Kapitan Hak żąda od rybek w zamian za uwolnienie Złotej Rybki – ich domków. Karze im kolejno wkładać kufra:– domki małe i duże (dzieci 4-letnie)
– domki duże i żółte, domki małe i czerwone , itd. (dzieci 5-letnie)

5. Zabawa „Uwaga rekin” rozróżnianie podstawowych kolorów,

Porównywanie liczebności zbiorów. Nauczycielka przyjmuje rolę „rekina”. Dzieci – „rybki”- „pływają” po dywanie . Na hasło :”uwaga rekin!” nauczycielka odwraca się tyłem do dzieci i odlicza do 5. Następnie sprawdza, czy „rybki” trafiły do odpowiednich muszelek- tzn. czy „rybki”w kolorze czerwonym trafiły do czerwonych muszelek, itd.tworząc małe koła. Potem następuje przeliczanie dzieci z poszczególnych kół, porównywanie liczebności zbiorów.

6. Zabawa „Ukryte skarby”- każde dziecko otrzymuje kopertę, w której znajdują się ukryte skarby-figury geometryczne. Zadaniem dzieci jest ułożenie ich przed sobą i policzenie. Następnie dziecko wybiera pierwszą figurę , którą próbuje odwzorować za pomocą sznurka.

7. Zabawa ze sznurkami: Kapitan Hak oznajmia, że teraz naprawdę wypuści

Złotą Rybkę, pod warunkiem, że dzieci wykonują określone zadanie:
– położą sznurek przed sobą,
– położą sznurek za sobą,
– nad głową
– przełożą sznurek pod nogą,
– dzieci 5-letnie pokażą; prawą rękę, nogę , ucho
– odwzorują ze sznurka wylosowana figurę geometryczną.

8. „Uwolnienie Złotej Rybki” – Kapitan Hak uwalnia Złotą Rybkę.
Dzieci wykonują pracę plastyczną : ozdabiają wycinając i naklejając kolorowe obrazki z gazet, tworząc w ten sposób własne skrzynie skarbów.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: