Scenariusz zajęcia kontrolno-oceniającego w grupie 4-5 – latków z zakresu obszaru edukacji JA i TECHNIKA z uwzględnieniem informacji o zdobytej wiedzy z zakresu praw dziecka w warunkach przedszkolnych

Temat: WYSPA MOICH PRAW

Prowadząca: nauczycielka Beata Gąsieniec

Miejsce: sala przedszkolna MPP nr 5 w Bolesławcu

Liczba dzieci: 30

Cel ogólny:

–    nabywanie wiadomości o prawach dziecka

–    kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji

–          tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości

–          rozwijanie umiejętności współpracy w zespole–          zachęcanie dzieci do prawidłowego organizowania sobie pracy

–          wykonywanie prac z różnorodnych materiałów

Cele operacyjne: – dziecko:

–          zna własne prawa

–          dostrzega potrzebę tworzenia praw i norm

–          potrafi formułować podstawowe powinności moralne

–          potrafi wyrażać emocje i uczucia

–          dostrzega potrzeby innych

–          myśli i działa empatycznie

–          tworzy atmosferę radości, przyjaźni i zaufania,

–          wykonuje prace z różnorodnych materiałów

–          rozwija umiejętność współdziałania w toku pracy zespołowej

–          potrafi planować pracę i podzielić zadania w grupie

–          przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy

–          oszczędnie korzysta z materiałów i właściwie wykorzystuje narzędzia i przybory

–          sprząta po zakończeniu pracy

Metody pracy:

–          słowna:  słuchanie wiersza, opowiadania, rozmowa kierowana

–          oglądowa: pokaz obrazków, piktogramów, liczmanów

–          czynna: zadania i ćwiczenia do wykonania do wykonania

–          aktywizująca: ekspresja ruchowa, werbalna i emocjonalna, „burza mózgów”

Formy pracy:

–          zbiorowa: praca z całą grupa

–          grupowa: praca w grupach

–          indywidualna: praca indywidualna

Środki dydaktyczne: obrazki do wiersza, piktogramy, 30 kopert z minkami w środku, po dwa obrazki dla każdego dziecka do różnicowania samogłosek w nagłosie, ilustracje do zagadek, 4 obręcze, chusta animacyjna, kwiaty z różną liczbą oczek, muzyka relaksacyjna pt.„Chore dziecko” autor: D. Tarczewski, piosenki:  „Jesteśmy w przedszkolu” w opracowaniu M. Bogdanowicz i „Podajmy sobie ręce” sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska, osiem utworów ze zbioru D. Dziamskiej „Zbieram, poszukuję, badam”, szary papier, kredki świecowe, pisaki, gazety, materiał, folia aluminiowa, nożyczki, klej

Przebieg:

  1. Zabawa wyciszająca: „Świeci słoneczko,

wietrzyk wieje,

bija tam-tamy,

my już słuchamy”.

  1. Piosenka na przywitanie pt. „Jesteśmy w przedszkolu” w opracowaniu M. Bogdanowicz

Jesteśmy już w przedszkolu,

Więc przywitamy się

Podamy prawą rękę

I uśmiechniemy się.

  1. Burza mózgów na temat: „Co to jest prawo?”

Dzieci mówią z czym kojarzy im się słowo „prawo”.

  1. Słuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina Bryczkowskiego” – zwróćcie uwagę jakie prawa dziecka przedstawione są w wierszu „O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to nalezą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się  wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotykać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać beż pytania,

Mam tez prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie.

  1. Rozmowa na temat wiersza M. Bryczkowskiego

–          Kto ma swoje prawa?

–          Jakie prawa mają dzieci?

–          Po co są potrzebne prawa dla dzieci?

–          A czy wy w grupie przedszkolnej macie jakieś prawa? Przez kogo zostały ustalone i po co?

  1. Zabawa ruchowa do piosenki „Podajmy sobie ręce”.

Dzieci tańczą zwrotki piosenki w dużym kole. Podczas refrenu muszą znaleźć parę.

  1. Słuchanie opowiadania nauczycielki „Szczęśliwa Wyspa” ilustrowanego obrazkami.

Opowiem wam historię o pewnej wyspie. Nazwa jej brzmi „Szczęśliwa Wyspa”. Mieszkają tu dzieci z różnych stron świata. Dzieci różnią się między sobą: mają inny kolor skóry, włosów, mieszkają z rodzicami w różnych domach. Na wyspie jest przedszkole i szkoła. Dzieci chodzą do przedszkola lub do szkoły po to, aby się wspólnie pobawić i uczyć nowych rzeczy. Gdy któreś z dzieci zachoruje, rodzice wzywają Uśmiechniętego Doktora „Szczęśliwej Wyspy”, który leczy dzieci bezboleśnie i opowiada śmieszne historie.

Dzieci mieszkające na „Szczęśliwej Wyspie” są bardzo wesołe, czują się bezpiecznie. Zawsze zgodnie się bawią i każdy może uczestniczyć w zabawie. Ale pewnego dnia na wyspę przyprowadził się chłopiec o imieniu Alex. Postanowił, że dzieci, które nie są do niego podobne – maja inny kolor skóry, inny kolor włosów – nie mogą bawić się z innymi. Alex to bardzo duży i silny chłopiec. Często krzyczy na inne dzieci, zabiera i niszczy im zabawki. Zdarza się, że je bije. Dzieci się go boją i słuchają. Na placu zabaw co dzień jest coraz mniej dzieci, bo Alex nie pozwala im się bawić.

  1. Przedstawienie stanów emocjonalnych dzieci „ Szczęśliwej Wyspy” różnymi formami ekspresji (werbalnie, za pomocą mimiki, „buziek”) – koperty z buźkami
  2. Burza mózgów na temat: Co można zrobić żeby pomóc tym dzieciom?

Dzieci proponują różne rozwiązania.

10.  Ustalenie norm postępowania (redagowanie Kodeksu Szczęśliwej Wyspy)

Nauczycielka za pomocą piktogramów zapisuje propozycje dzieci, np.:

–          Każde dziecko może uczestniczyć w zabawie (zabawka)

–          Każdy może bawić się z kim chce (dwoje ludzi)

–          Każdy sam decyduje, jaką zabawką chce się bawić (zabawka)

–          Nikt nie może bić ani krzyczeć na kolegów ( serce)

–          Każde chore dziecko może skorzystać z pomocy lekarza (strzykawka)

–          Każde dziecko może się uczyć w przedszkolu lub szkole (książka, tablica)

11.  Zagadki i ćwiczenia słuchowe – zabawa „W szkołę”

Po rozwiązaniu zagadki – wyodrębnienie pierwszej głoski i wyszukiwanie obrazków,   których nazwa zaczyna się na taką samą głoskę (o, a, i, u). Wykorzystanie 4 obręczy.

12.  Zabawa na odreagowanie przy muzyce D. Tarczewskiego pt. „Chore dziecko” z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Nauczyciel proponuje dzieciom odpoczynek po zabawie „W szkołę”.

Dzieci reagują ruchem na tempo i nastrój muzyki: muzyka spokojna – odpoczywają przykryte chustą. Muzyka radosna – tańczą do koła chusty, trzymając chustę jedną ręką (wewnętrzną).

13.  Zabawa matematyczna „Kwiaty na wyspie” – podział na grupy

Zadaniem dzieci jest swobodny bieg na palcach pomiędzy kwiatami (podczas gry na tamburynie). Kiedy milknie instrument – dzieci tworzą wokół kwiatów grupy. Ilość dzieci w grupie musi zgadzać się z ilością oczek na kwiatku. Na końcu zabawy nauczyciel wymienia kwiaty tak, aby powstało 6 grup po 5 osób (Uwaga! Ilość grup uzależniona będzie od ilości dzieci tego dnia w przedszkolu).

14.  Tworzenie w grupach plakatu „Szczęśliwej Wyspy”, na której przestrzegane są prawa dziecka – wykorzystanie kredek świecowych, pisaków, gazet, materiału, folii aluminiowej, gotowych konturów twarzy dzieci, kleju i nożyczek. Dzieci tworzą w grupach plakaty: planują rozmieszczenie poszczególnych elementów na plakacie. Po skończonej pracy porządkują stanowiska pracy i prezentują swoje prace. Czas pracy określa grająca muzyka relaksacyjna.

16. Pożegnanie „Iskierką” i nagrodzenie dzieci za mile spędzony czas – książeczka „Miś na spacerze”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: