Scenariusz zajęcia kompensacyjno – korekcyjnego

Temat: „Bawimy się wesoło”
Czas trwania zajęć: 30 minut;
Prowadzący: mgr Joanna Kurek
Cel ogólny; Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji.
Cele szczegółowe:
– Usprawnianie pamięci i kształtowanie uwagi percepcyjno- recepcyjnej oraz głębi.
– Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
– Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
– Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
– Doskonalenie umiejętności kojarzenia.

Przewidywane osiągnięcia :
Dziecko:
– opowiada historyjkę obrazkową;
– układa szereg figur według wzoru
– rozpoznaje odgłosy różnych przedmiotów
– orientuje się schemacie własnego ciała

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania, elementy Kinezjologii Edukacyjnej P.
Dennisona;

Formy pracy: praca indywidualna; w parach

Pomoce dydaktyczne: płyty Cd, worek foliowy, gazeta, woda, kubki, łyżki, historyjka obrazkowa, klucze, gumki frotki, rakiety na nitce, figury geometryczne, dywanik dla każdego dziecka.

I. Część organizacyjno-mobilizacyjna wdrażająca dziecko do pracy.

1. Zabawa na powitanie – Siedmiokroczek- taniec z elementem muzykoterapii
2. Ćwiczenia według Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
Kapturek myśliciela- ćwiczenie przekraczania linii środka, powodujące wzrost umysłowej i
fizycznej sprawności, poprawia formułowanie zdań, myśli w pamięci.
Ruchy naprzemienne– ćwiczenia naprzemienne, poprawia koordynację lewą i prawą
stronę wzmacnia zmysł wzroku i słuchu, ułatwia opanowanie materiału i jego późniejsze
odtwarzanie.

II. Część zintensyfikowanej i efektywnej pracy korekcyjno – usprawniającej.

1. Zabawa z figurami- układanie szeregu z figur geometrycznych według wzoru.2. Ćwiczenie słuchowe- „Co to za dźwięki” – rozpoznawanie odgłosów gazety, przelewanej
wody, uderzenia łyżek, worka foliowego.

3. „Zrób tak …” – dz. wykonuje polecenia według instrukcji n –la – ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała określanie prawej i lewej strony własnego ciała. Dz. ma założoną frotkę na prawej ręce
Dzieci stoją w sali w rozsypce, wykonują zadania zgodnie z poleceniem n-la:
• wyciągnij do przodu lewą rękę, prawą rękę,
• tupnij prawą nogą,
• prawą ręką dotknij kolana,
• lewą ręką dotknij prawego ucha,,
• połóż woreczek na prawej nodze,
• połóż woreczek z przodu
• połóż woreczek obok siebie
4. Przygoda dziewczynki- historyjka obrazkowa, dorysowywanie zakończenia historyjki.

III. Część relaksacyjno-odprężająca po wysiłku i zmęczeniu oraz podsumowująca.

Relaksacja i odprężenie.

1. Ćwiczenie oddechowe – Latająca rakieta- dmuchanie na rakietę zawieszoną na nitce, utrzymanie jej jak najdłużej w odchyleniu.

2. Zabawa relaksacyjna- PIXIE I DIXIE

Raz, dwa, trzy cztery, – naśladując duże kroki spacerujemy po plecach w górę
maszeruje Huckelberry
a tuż za nim Pixie, Dixie – naśladując małe kroki, szybko kroczymy palcami
wskazującymi i środkowymi

wykąpane w proszku “ixi” – wielokrotnie kreślimy palcem wskazującym x

Podsumowanie zajęcia;

Zabawa słowna- Dokończ zdanie – Na dzisiejszych zajęciach najbardziej podobało mi się …..

Podziękowanie za wspólna zabawę.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: