Scenariusz zajęcia koleżeńskiego

Temat: „Ja i świat wokół mnie, poznaj swoje prawa”- zabawa z kolorami

Grupa 3,4- latki

Cele ogólne:

– klasyfikowanie przedmiotów wg jednej lub więcej cech: koloru, kształtu

i wielkości

– dostrzeganie odmienności innych, zainteresowanie życiem w innych krajach

– kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności ludziCele operacyjne:

– dz. ma świadomość, że istnieją ludzie o innym kolorze skóry,

– dz. chętnie uczestniczy w zabawie muzyczno-naśladowczej wysłuchując muzyki charakter. dla innych narodowości

– dz. uświadamia sobie fakt, że każdy ma wiele charakter. cech, po których można go rozpoznać

– dz. dokonuje właściwego wyboru klasyfikując i przyporządkowując postać do budynku, symbol do figury i wielkości

– dz. w miarę możliwości wskazuje prawą i lewą rękę oznaczoną symbolem

Metody: czynna, słowna, oglądowa

Formy pracy: z całą grupą, indywidualna

Środki dyd.: opaski na rękę, list, postacie (murzynka, chińczyka, europejczyka, oraz ich domy), chusteczki, wachlarze, szarfy, karty pracy dla każdego dziecka, pacynka, płyta z nagraniami muz.

Przebieg:

1.     Powitanie piosenką „ Dzień dobry, dzień dobry”

2.     Odczytanie listu pozostawionego w dziobie bociana o nast. treści

Kochane dzieciaki

„W czasie mojej podróży z dalekiego kraju odwiedziłem dzieci z Chin, Afryki i Europy , które bardzo chciałyby abyście je poznali. Myślę, że dzisiaj ze swoją panią  wyruszycie w daleką podróż po świecie i poznacie moich przyjaciół Murzynkę Alimę, Chinkę Lanshin i Polaka Tadeusza. Zobaczycie na pewno się wam spodoba ta podróż i polubicie moich przyjaciół, którzy także mogą zostać waszymi przyjaciółmi. Wyruszajcie wesołym pociągiem na spotkanie przygody. Dzieci wsiadają do pociągu przyporządkowując swój kolor opaski do wagonu w rytmie piosenki „Jedzie pociąg z…”

3.     I stacja AFRYKA

II stacja CHINY

III stacja EUROPA

4.     Na każdej stacji dzieci wysłuchują ciekawostki dotyczące życia Alimy, Lanshin, Tadeusza oraz wysłuchują muzykę charakter. dla ich krajów i tańczą wykorzystując czekające na nich: szarfy, chustki, wachlarze

5.     Przedszkolaki dostają postacie dzieci z krajów które zwiedziły i naklejają je odpowiednio dopasowując postać z każdego zwiedzonego kraju do domu w którym mieszkają, następnie układają swoje prace na obwodzie koła symbolizując kulę i przyjaźń wszystkich narodów, na kole znajdują się symbole prawa do bycia sobą, nazwiska i imienia, do zabawy, do ochrony zdrowia, do tajemnic, uświadomienie dz., że niezależnie od koloru skóry, języka, wyglądu wszystkie dzieci mają takie same prawa

6.     Na zakończenie dzieci wspólnie z nauczycielkami tworzą krąg i śpiewaj piosenkę M. Jeżowskiej pt. „Kolorowe dzieci’

Opracowała: Grażyna AdamczykByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: