Scenariusz zajęcia koleżeńskiego z zakresu bezpieczeństwa

Opracowanie i prowadzenie: Edyta Busse Przedszkole nr 50 w Lublinie

Temat: „Jesteśmy uważni – jesteśmy bezpieczni”– zabawy dydaktyczne.

Cele:

Organizowanie sytuacji utrwalających wiadomości o ruchu drogowym;
Kształtowanie postawy przestrzegania zasad ruchu drogowego;
Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
Utrwalenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Metody:

– podająca
– poszukująca
– praktyczna

Forma pracy:

– grupowa
– zespołowa
– indywidualna

Pomoce: Płyta CD z piosenką Pt. „O przechodzeniu przez ulicę („Wesoła Szkoła” cz.1, nr 5), szarfy w 3 kol.-czerwonym, niebieskim, żółtym; opowiadanie „Droga do przedszkola”, znaki drogowe dla każdego dziecka, koperty z elementami znaków po 1 dla każdego dziecka, lizaki z jedną stroną zieloną a drugą czerwoną, duże znaki drogowe, ilustracje z pojazdami uprzywilejowanymi, numery telefonów alarmowych, ilustracje przedstawiające niebezpieczne zachowania dzieci podczas zabaw oraz niewłaściwego zachowania się na drodze, obrazek z zaszyfrowanym znakiem dla każdego dziecka.Przebieg zajęcia:

Sytuacje edukacyjne Sprawności, umiejętności i wiadomości dzieci
Wstęp:

Zabawa ilustrowana przy piosence

pt. „O przechodzeniu przez ulicę”.

1. „Znaki drogowe”- zabawa

z el. klasyfikacji.

Dzieci segregują znaki wg zasady: szarfa czerwona -znaki zakazu, szarfa niebieska -znaki informacyjne, szarfa żółta -znaki ostrzegawcze.

Rozmowa na temat znaczenia znaków drogowych.

2. „Droga do przedszkola”- opowiadanie

n-lki.

Zuzia codziennie chodzi do przedszkola z mamą. Najpierw musi przejść na drugą stronę ulicy. Oczywiście przechodzi w miejscu, gdzie jest przejście dla pieszych.

Następnie idzie na przystanek autobusowy

i jedzie aż 5 przystanków autobusem nr 10.

Jadąc autobusem widzi znak informujący że niedaleko prowadzone są roboty na drodze.

Zuzia lubi przyglądać się znakom drogowym, które mija. Przy słupie elektrycznym widzi np. znak informujący

o niebezpieczeństwie.

Wysiada na skrzyżowaniu ruchliwych ulic

i widzi znak ostrzegający, iż zbliża się do miejsca szczególnie uczęszczanym przez dzieci.

Przy przejściu dla pieszych stoi znak ostrzegający kierowców, że ruch w tym miejscu jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Zuzia po zapaleniu się właściwego światła przechodzi pod opieką mamy na drugą stronę ulicy i wie już, że bezpiecznie dotarła do przedszkola.

3. Zabawa „Czerwone- zielone”.

N-lka wypowiada głośno zdania. Jeśli zdanie jest prawdziwe, dzieci podnoszą do góry lizak ze stroną zieloną, a gdy fałszywe, to ze stroną czerwoną.

Przykłady zdań: Wolno przebiegać przez ulicę. Należy przechodzić przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Na ulicy można grać w piłkę. Dzieci mogą same przechodzić na drugą stronę jezdni.

4. „Do kogo zwrócić się o pomoc”- rozmowa kierowana.

Rozmowa z dziećmi na temat korzystania z pomocy innych w razie wypadków. Dzieci dopasowują do pojazdów uprzywilejowanych: pracowników, tj. lekarz, strażak, policjant oraz numery alarmowe: 999, 998, 997, 112.

5. Zabawa dydaktyczna „Tworzymy znaki”.

Każde dziecko otrzymuje element znaku drogowego. Dzieci po obejrzeniu swojego elementu szukają kolegów, którzy mają element tego samego znaku. Po utworzeniu grup wspólnie układają znak, Po wykonaniu zadania przez wszystkie grupy następuje nazwanie kolejnych znaków.

6. Zabawa „Agenci Bezpieczeństwa”.

Dzieci otrzymują różne ilustracje związane z ruchem drogowym i bezpieczeństwem, na których znajdują się niewłaściwe zachowania dzieci. Zadaniem dzieci jest odszukanie błędu.

7. „Zaszyfrowany znak”- kolorowanie obrazka wg podanego kodu.

Dzieci otrzymują znak drogowy „Znak z Agatką”, który mogą odszyfrować po pokolorowaniu go wg podanego kodu.

Dziecko wie jak należy bezpiecznie przejść przez ulicę

Dziecko rozróżnia znaki drogowe, prawidłowo interpretuje symbole na znakach.

Dzieci pokazują znaki:

„Przejście dla pieszych”

„Przystanek autobusowy”

„Roboty na drodze”

„Inne niebezpieczeństwo”

„Uwaga- Dzieci!”

„Sygnały świetlne”

Dzieci znają podstawowe zasady ruchu drogowego

Dziecko rozpoznaje i prawidłowo nazywa pojazdy uprzywilejowane;

-zna numery alarmowe i wie, w jakich okolicznościach można z nich korzystać;

Dziecko rozróżnia znaki drogowe,

prawidłowo interpretuje symbole na znakach drogowych;

Dziecko potrafi ocenić zachowania w różnych sytuacjach pod względem bezpieczeństwa.

Dziecko potrafi prawidłowo odczytać informację przekazywaną przez dany znak drogowy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: