Scenariusz zajęcia dla dzieci 6-letnich – WAKACJE

Temat: ,,WAKACJE” – ćwiczenia słownikowo-gramatyczne.

Cele:

dziecko:

  • potrafi odczytać rozwiązanie krzyżówki;
  • umie gromadzić słownictwo na określony temat;
  • potrafi sprawnie dodawać i odejmować w zakresie 10;
  • rozumie przeczytany tekst.

Środki wspomagające działanie:

diagram krzyżówki, rozsypanka literowa, rozsypanka wyrazowa, rebusy, obrazki, sylwety biedronki z napisanymi działaniami matematycznymi, emblematy figur geometrycznych

Przebieg zajęcia:

I. Część wstępna

1. Zabawa ,,Odszukaj niespodziankę”

Dz. chodzą po sali i szukają ukrytej koperty. Po odnalezieniu koperty nauczycielka odczytuje zadania do wykonania:– rozwiązanie krzyżówki

– taniec figur – zabawa ruchowa

– rozwiązanie rebusów

– ,,Biedronki” – rozwiązanie działań matematycznych

II. Część główna

1. ,,Wakacje” – rozwiązanie krzyżówki

Diagram krzyżówki umieszczony na tablicy, hasła są napisane na kartkach. Nauczycielka czyta zagadki, dzieci rozwiązują je, odnajdują odpowiednią kartkę z hasłem i umieszczają ją w diagramie krzyżówki. Odczytanie hasła: WAKACJE.

Rozmowa z dziećmi nt. ,,Dokąd jedziemy n wakacje?”

Gromadzenie słownictwa związanego z wakacjami, układanie wyrazów z rozsypanki literowej i umieszczanie ich na tablicy, np.: lato, las, woda, góry, plecak, itp.

2. ,,Taniec figur” – zabawa ruchowa

Dz. przyklejają emblematy figur do ubrania. Wywołane figury (trójkąty, kwadraty, prostokąty lub koła) tańczą przy muzyce pojedynczo, parami, w kółeczkach.

3. Rozwiązywanie rebusów.

Dz. podzielone na zespoły wg wybranych przez siebie figur geometrycznych zajmują miejsca przy stolikach. Każdy zespół otrzymuje inny rebus, którego rozwiązanie maja ułożyć z rozsypanki literowej ( las, staw, park, sad). Każdy zespół wyszukuje z rozsypanki wyrazowej wyrazy związane z danym środowiskiem przyrodniczym, np.: las – jagody, borowik, sarna, sosna, kukułka, itp. Dzieci odczytują zgromadzone wyrazy.

4. ,,Biedronki” – rozwiązywanie działań matematycznych.

Dzieci otrzymują emblematy biedronek, na których są napisane działania matematyczne. Dzieci–biedronki biegają po sali w rytm muzyki, na przerwę w muzyce odszukują kwiatki z liczbami (rozłożone na dywanie) z wynikiem swego działania.

III. Zakończenie

1. Praca indywidualna przy stolikach.

Dz. otrzymują karty pracy na dwóch poziomach.

Karta 1: Ilustracja lasu, a pod nią napisane wyrazy: las, lis, list, losy. Zadaniem dziecka jest zakreślenie odpowiedniego wyrazu, będącego podpisem do obrazka.

Karta 2: Przeczytaj zdania i zilustruj je.

– ,,To jest sad. Tu lata motyl i biedronka.”

– ,,Ola ma latawiec. Karol ma dwa balony.”

– ,,To jest park. Tam lata kolorowy motyl.”

– ,, To mama i Ola. Mama ma kolorowe kwiaty. Ola karmi kota.”

2. Podsumowanie.

Sprawdzenie poprawności wykonania zadań.

Opracowała:
mgr Krystyna CzarnieckaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: