Scenariusz zajęcia dla dzieci 6-letnich – Poznajemy pory roku

Tematyka kompleksowa: Poznajemy pory roku.

Temat zajęcia: KWIECIEŃ PLECIEŃ – ZABAWY DYDAKTYCZNE

NA CZTERY PORY ROKU.

Cel ogólny: Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Stwarzanie okazji do dostrzegania rytmicznej organizacji czasu.

Cele operacyjne:

Dziecko potrafi:

– zna przysłowie,, Kwiecień plecień , bo przeplata trochę zimy , trochę lata”,
– nazywa cztery pory roku z zachowaniem właściwej kolejności,
– wie, czym charakteryzują się poszczególne pory roku,
– dostrzega nieprawidłowości w obrazkach,
– wnioskuje o regularności rytmu w danym układzie i potrafi kontynuować go,
– rozróżnia i nazywa figury geometryczne,
– odczytuje wyrazy ,
– układa kalendarz pór roku,
– rozwiązuje zagadki ,

Metody pracy:

– słowna
– czynnaPomoce : ilustracje półplastyczne czterech pór roku, kalendarz pogody, wyrazy do odczytania, klocki w kształcie figur geometrycznych, zdania do zabawy ,, Prawda – fałsz”, zagadki, napisy na patyczkach dla każdego dziecka, apaszki w czterech kolorach, kolorowe krążki, wykreślanka literowa, płyta CD.

Literatura: Program Wychowania Przedszkolnego ,, Moje przedszkole”
Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska, Dziecięca Matematyka – E. Gruszczyk – Kolczyńska, wiersz H. Ożogowskiej ,, Kwiecień plecień”.

Przebieg zajęcia.

1. Nawiązanie do aktualnej pory roku( wiosna) i miesiąca( kwiecień)- krótka rozmowa.
2. Odczytanie zakodowanej nazwy pory roku – wiosna.
3. Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej ,, Kwiecień plecień”.

,, Pytały się pąki drzewa:
-Czemu słonko to dogrzewa,
to się w chmury ciemne kryje
i deszcz lunie , wiatr zawieje ?
Chciałyśmy się zazielenić ,
a tu zimno jak w jesieni!…
Na to drzewo im odpowie:
-Znacie o kwietniu przysłowie?
Kwiecień – plecień , bo przeplata
trochę zimy, trochę lata.

4. Zapoznanie z przysłowiem ,, Kwiecień plecień , bo przeplata trochę zimy, trochę lata”- nawiązanie do treści wiersza, swobodne wypowiedzi dzieci.
5. Wyjaśnienie znaczenia przysłowia – wykorzystanie kalendarza pogody prowadzonego przez dzieci w miesiącu kwietniu.
6. Zabawa dydaktyczna ,, Kwiecień psotnik” -Ach ten kwiecień , psotny kwiecień różne figle płata w świecie. Wyszukiwanie
nieprawidłowości na obrazkach przedstawiających wszystkie pory roku, porządkowanie ( przenoszenie przez dzieci elementów we
właściwe miejsca na obrazkach – tablicach).
7. Wyjaśnienie pojęcia ,, Pory roku. ”.
8. Zabawa dydaktyczna,, Czy potrafisz?” – przyporządkowywanie wyrazów do odpowiednich obrazków przedstawiających pory roku. Głośne odczytanie przez dziecko i umieszczenie ich w odpowiednim koszyczku pod obrazkiem.

Wiosna: maj, bocian, krokus, sasanka, zielona trawka, tulipan, żaba,

Lato: słonko, maliny, wakacje, kłos, namiot, lipiec, maki,

Jesień :listopad, rudy listek, borowik, kasztan, zapasy,

Zima: narty, mrozy, sanki, luty, bombka,

9. ,, Listy od pór roku”– rozwiązywanie zagadek słownych. ( zagadki odczytuje nauczyciel).

Nadchodzę po zimie,
znasz dobrze moje imię,
rzucam zieleń wokół
kroczę w kwiatów pąkach,
w promykach słonka
i słucham śpiewu skowronka. ( wiosna)
Daję Wam pogodne słońce, bukiety pachnące
W polu złote zboże , ciepły piach nad morzem. ( lato)
Zrzucam liście drzewom, zbierają je dzieci.
Zaniosą dla mamy złocisty bukiecik. ( jesień)
Ja jestem dla dzieci wspaniałą uciechą,
Sypię górki ze śniegu , ściskam lodem rzeki.
Tylko biedne ptaki bojące się chłodu.
Szukają karmników by nie zginąć z głodu. ( zima)

10.Wyszukiwanie wyrazów będących rozwiązaniem zagadki i podporządkowanie go do obrazka z właściwą porą roku.
11. Zabawa integracyja – ,, Deszczyk”- Klanza.
12. Zabawa dydaktyczna ,, Prawda – fałsz”- rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych. ( każde dziecko otrzymuje napisy : tak ( prawda) i nie ( fałsz) umieszczone na patyku.) Nauczycielka mówi następujące zdania, a dzieci określają czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, odwracając napis z właściwą odpowiedzią.

Teraz jest wiosna.( prawda)
Wiosną jeździmy na sankach.( fałsz)
Latem lepimy bałwanka.( fałsz)
Tulipan to kwiat wiosny. ( prawda)
Zimą kwitną maki. ( fałsz)
Jesienią sady się rumienią. ( prawda)
Kwiecień plecień , bo przeplata trochę zimy , trochę lata.( prawda)

13. Zabawa przy piosence ,, Już minął rok ” z płyty Mama i ja cz. 2 ,, Miś i Margolcia.

Dzieci ustawione wg kolorów apaszek , które są w 4 kolorach ( zielona- wiosna, żółta- lato, czerwona- jesień, niebieska – zima )wymieniają nazwy pór roku w kolejności w jakiej się ustawiły : wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień …. Kładą koledze rękę na ramieniu. Marsz przy piosence po obwodzie koła przy piosence, śpiewanie fragmentów dotyczących nazw pór roku.

14. Zabawa dydaktyczna ,,Układamy kalendarze ” – układanie rytmu pór roku.

Każde dziecko otrzymuje kolorowy krążek i klocki w kształcie figur geometrycznych.
Układa wokół krążka podany rytm ( wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato…itd. )

trójkat – wiosna prostokąt -jesień
kwadrat – lato koło – zima

15. Jaka to pora roku? – wykreślanka literowa ( praca indywidualna).

Pod cyframi od 1- 6 ukryte są obrazki przedstawiające następujące przedmioty.

1. piłka w p i ł k a

2. torba t i o r b a

3. wagon w a o g o n

4. lampa l a m s p a

5. motyl m o t y n l

6. palto p a l t o a

Dziecko podkreśla lub przekreśla litery tworzące nazwy obrazków.
Z pozostałych liter odczytuje nazwę pory roku ( wiosna).

16. Ocena pracy dziecka.
17. Podsumowanie zajęcia.

Opracowała : mgr Mirosława Król
Przedszkole Nr 38 w ZabrzuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: