Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 – letnich preferujący sytuacje edukacyjne

TEMAT: „Ludzie listy piszą”

CEL OGÓLNY:

Poznanie drogi listu od nadawcy do adresata .

CELE WYNIKOWE: (dziecko…)

– potrafi rozwiązywać problemy w twórczy sposób,

– potrafi rozwiązać zagadkę,

– potrafi wymyślić i ułożyć ciekawy ruch ciałem,

– potrafi wykonać ciekawą pracę plastyczną,

wie, jakie urządzenia są zasilane prądem, baterią, porusza siła ludzkich mięśni,– potrafi reagować na tempo, rytm, dynamikę muzyki,

– potrafi zadawać pytania,

zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi,

potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,

– potrafi łączyć żnorodne materiały,

METODY:

Czynne:

Aktywność własna dziecka, samodzielne doświadczenia, stawiania zadań,

inscenizacja.

Słowne:

Recytacja wiersza, rozmowa, rebus, porozumiewania się miedzy sobą, wyjaśnienie.

Oglądowe:

Prezentacja, obserwacja, pokaz.

Inne:

Problemowa.

Środki dydaktyczne:

Zaadresowana koperta z adresem i naklejonym znaczkiem, kartki z nadrukowanymi

kopertami, 4 historyjki obrazkowe, 4 duże obręcze, koperty, materiały plastyczne, płyta

CD, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęcia

 

Faza przygotowania

1. Powitanie

Zabawy integracyjne – dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel mówi i jednocześnie ściska

rękę dziecka stojącego z prawej strony: przesyłam do was promyk uśmiechu, który

powróci do mnie w pośpiechu. Następnie tworzą dwa kręgi stojąc naprzeciw siebie

w parach. Kładąc rękę prawą na piersi mówią „Ja”, wskazując lewą ręką współpartnera

mówią „Ty”, klaszcząc we własne dłonie „To” i razem z partnerem uderzając razem

obiema rękami „My”. Przechodzą w prawą stronę do następnego dziecka i powtarzają tak

długo zabawę aż wrócą do swojego partnera.

Faza projektowania

1. Zaciekawienie tematem. Rozwiązanie zagadki techniką akwarium. Nauczyciel

mówi: Ludzie piszą, (jeśli nikt nie odgadnie n-l mówi dalej) wysyłają i bardzo na nie

czekają? – Listy.

2. Lista atrybutów. Dziecko trzymając list kończy zdanie „List to…” podaje dalej

sąsiadowi z lewej strony.

3. Rozmowa

– W jakim celu wysyłamy listy?

– Do kogo możemy wysłać list?

– O czym możemy w nich napisać?

– Czym mogą podróżować listy?

68

4. Zabawa „Lotnicza przesyłka” – podział dzieci na zespoły. Dzieci otrzymują

losowo „listy” – kartki z nadrukowanymi kopertami od 1 do 5, odczytują ilość. Przy

muzyce (odgłos samolotu) naśladują unoszenie się samolotu i lot tak długo, jak trwa

muzyka. Przyglądają się miejscom lądowania z tym samym oznakowaniem. Lądują we

właściwym miejscu, kiedy muzyka cichnie.

Faza realizowania

1. Układanie historyjki obrazkowej „Droga listu”.

Zadanie: spróbujcie wspólnie ułożyć drogę listu. Pomyślcie, czego brakuje

i wspólnie wymyślcie ten fragment historyjki. Grupy prezentują się, nauczycielka wspiera

każdą z nich. Wspólne układanie jednej historyjki z uzupełnionymi elementami.

2. Zabawa „Pocztylion”. Dzieci w parach (zaprzęgi) przy muzyce naśladują jazdę.

Muzyka cichnie dzieci zajmują miejsca przy stolikach.

3. Ekspresja plastyczna „Projektujemy wygląd koperty”. Dzieci przyglądają się

białej kopercie, snują przypuszczenia, co będą robiły. Z dowolnie wybranych materiałów

projektują jej wygląd.

Faza podsumowania i planowania

Eksponowanie własnych projektów.

Rozmowa z pytaniem problemowym, „W jaki sposób porozumiewają się ludzie?” (listy.

Kartki, smsy, emaile). W jaki sposób wykorzystamy nasze koperty. Planowanie wycieczki

na pocztę i wysłanie listów.

Opracowała

mgr Elżbieta LigowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: