Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 – letnich preferujący okazje edukacyjne

TEMAT: „Co to jest prąd?”

CEL OGÓLNY:

Poznawanie różnych sposobów wykorzystania prądu .

CELE WYNIKOWE: (dziecko…)

– potrafi rozwiązywać problemy w twórczy sposób,

– potrafi rozwiązać zagadkę rysunkową,

– potrafi wymyślić i ułożyć ciekawy ruch ciałem,

– potrafi wykonać ciekawą pracę plastyczną,

wie, jakie urządzenia są zasilane prądem, baterią oraz poruszane siłą ludzkich mięśni,– potrafi reagować na tempo, rytm, dynamikę muzyki,

– potrafi zadawać pytania,

zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi,

potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,

– potrafi łączyć żnorodne materiały,

METODY:

Czynne:

Aktywność własna dziecka, samodzielnych doświadczeń, stawiania zadań,

inscenizacja.

Słowne:

Recytacja wiersza, rozmowa, rebus, porozumiewania się miedzy sobą, wyjaśnianie.

Oglądowe:

Prezentacja, obserwacja, pokaz.

Inne:

Problemowa.

Przebieg zajęcia

 

I. Przedmiot odkrycia dziecka:

W jaki sposób działają różne urządzenia?

II. Punkt wyjścia zajęć:

W zaciemnionej sali, przy palącej się lampce nauczyciel recytuje wiersz „Pstryk”

Pytanie: Dlaczego lampa świeci? „Burza mózgów”, czyli wymyślanie różnych

pomysłów.

Na stoliku rozłożono różne przedmioty, zasilane na prąd, baterię i poruszane

mechaniczne.

III. Zadania:

1. W jaki sposób można uporządkować te urządzenia i dlaczego właśnie tak?

Podział dzieci losowo na trzy zespoły. Dzieci losują figury geometryczne: koła, trójkąty,

kwadraty.

Spróbujcie wybrać przedmioty, które coś ze sobą łączy? (dzieci przeliczają ilość

elementów)

Dlaczego? Uzasadnijcie dokonany wybór.

Wymyślcie charakterystyczne odgłosy i ruch pracujących sprzętów wybranych

w zespołach. Dzieci w grupkach wykonują zadanie według własnego pomysłu.

2. W kopertach znajduje się kartka z obrazkami. Znajdź nie pasujące obrazki

i zakreśl je w kółeczko. Wybierz jeden z nich i z dostępnych materiałów plastycznych

przedstaw, do czego byś go wykorzystał.

W zabawie „Taniec robotów” dzieci w rytm muzyki naśladują ruchy robotów,

odtwarzają tempo, dynamikę i nastrój.

IV. Warunki materialne:

Zaciemniona sala. Lampka biurowa, sprzęty: odkurzacz, suszarka, mikser

elektryczny, radio, czajnik elektryczny, latarka, bateria, Żarówka, zabawka zasilana baterią,

zegar, kalkulator, odtwarzacz kaset, tarka, miotła, robot ręczny, ścierka, młotek, koperty

z kartą pracy, materiały plastyczne, płyta CD, odtwarzacz CD.

V. Element wymagający wyeksponowania:

Prąd wykorzystujemy w różnych sytuacjach, ale musimy dbać o przestrzeganie

zasad bezpieczeństwa. Dzieci nie mogą same uruchamiać i korzystać z urządzeń

zasilanych prądem.

Istotą propozycji i działań aktywizujących mowę i świat ekspresji w tak

skonstruowanych scenariuszach jest to, że stanowią one naturalne ogniwa programu pracy

dydaktycznej i są integralnie z nim związane.

Opracowała

mgr Elżbieta LigowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: