Scenariusz zajęcia dla dzieci 3-letnich z zakresu wychowania komunikacyjnego

TEMAT KOMPLEKSOWY : PRZEJŚCIE PRZEZ ULICĘ

TEMAT DNIA :ŚWIATŁA NA SKRZYŻOWANIU.

Grupa 3- latków
Czas trwania 15 minut:

Cele ogólne:

· Poznawanie w zabawach elementarnych przepisów ruchu drogowego, reagowanie na umowne znaki.
· Uważne słuchanie i rozumienie słownych poleceń nauczycielki, kierowanych do całej grupy.
· Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę.
· Ćwiczenia oddechowe, polegające na wprowadzeniu w ruch lekkich przedmiotów za pomocą dmuchania.
· Ćwiczenia słuchowe, porównywanie różnych głosów ( np. dźwięków wydawanych przez pojazdy).

Cele operacyjne

· Poznaje wygląd i znaczenie sygnalizatora świetlnego.
· Potrafi bezpiecznie zachować się na ulicy.
· Rozpoznaje kolor czerwony i zielony.
· Słucha poleceń nauczycielki.
· Rozwija pojemność płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na bibułkowe kółka.
· Rozpoznaje głosy wydawane przez pojazdy.

Metoda:

czynna:
– samodzielnych doświadczeń
-kierowanie własną działalnością dziecka
-ćwiczeńoglądowa

– pokaz
-obserwacji

słowna:

– rozmowa
– metoda żywego słowa

Forma: zbiorowa, indywidualna

Pomoce: ilustracja ulicy, wiersz I. Salach pt. Światełko, płyta z nagraniem, bibułkowe kółka, kółka w trzech kolorach czerwony, zielony, żółty, sygnalizator świetlny.

Przebieg zajęcia

1. Powitanie dzieci poprzez wspólne powiedzenie dzień dobry.
2. Ilustracja przedstawiająca skrzyżowanie. Zwrócenie uwagi na przejście dla pieszych, sygnalizator świetny. Krótkie omówienie ilustracji.
3. Słuchanie wiersza I. Salach pt. „ Światełko”. Omówienie wiersza.
4. Zabawa rytmiczno- ruchowa „Sygnalizator świetlny”. Przy muzyce dzieci spacerują, gdy nauczycielka pokaże kółko czerwone zatrzymują się w miejscu, biegają ponownie pokaże się kółko zielone biegają.
5. Ćwiczenia słuchowe „ Jaki to pojazd”.

Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy.

6.Ćwiczenie oddechowe „ Kolorowe kółka”. Rozwijanie pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na bibułkowe kółka zawieszone na sznurku.

Światełko I. Salach

Przez ulicę idą dzieci,
gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
czekaj grzecznie na (zielone).

Zajęcie opracowała i prowadziła: mgr Małgorzata MakowieckaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: