Scenariusz zajęcia diagnozującego ,,Zabawy z Wesołą nutką”

Prowadząca: Violetta Juskowiak, Małgorzata Parnicka
Grupa wiekowa: 6-latki

Temat: ,,Zabawy z Wesołą nutką”

Cele operacyjne:
Dzieci powinny:
– dokonywać analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów,
– odczytać podane wyrazy i zdania,
– wyodrębniać zdania z tekstu, wyrazy w zdaniu, sylaby i głoski w wyrazach,
– odpowiadać na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
– kreślić wzory litero podobne,
– prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie,
– przeliczać elementy zbiorów, porównywać ich liczebność przez łączenie w pary, określać gdzie jest więcej, mniej i o ile,
– dodawać liczby naturalne w dostępnym dla siebie zakresie,
– posługiwać się cyframi i znakami matematycznymi,
– rysować do przeczytanego tekstu,
– nazywać własne uczucia,
– przestrzegać wspólnie ustalonych reguł i zasad w grupie,
– odczuwać radość podczas wspólnych działań oraz zadowolenie z własnych wiadomości i umiejętności.

Metody:
słowne: rozmowa, objaśnienie
oglądowe: pokaz, obserwacja
czynne: samodzielnych doświadczeń, przeżyć, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń
inne:
metoda problemowa, pedagogika zabawy

Forma: zajęcie z całą grupą

Środki dydaktyczne:
Dla każdego dziecka kartka z cyfrą od 1-5, na odwrocie tekst do czytania, dla każdego dziecka kartka z obrazkami do wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach, na odwrocie wzory litero podobne, dla każdego dziecka tacka, pojemnik z liczmanami – guzikami w czterech kolorach, cyfry 1- 10, znaki matematyczne, kartka do rysowania z tekstem, płyta CD J. Białobrzeska – piosenka pt. ,,Mam 6 – lat”, płyta z muzyką relaksacyjną

Literatura:

E. Gruszczyk – Kolczyńska ,,Dziecięca matematyka”, WSiP, Warszawa 1997
J. Mickiewicz ,,Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania”, TNOiK, Toruń 1999Przebieg zajęć

1. Wspólne zaśpiewanie piosenki pt. ,,Mam 6 – lat” – I zwrotka
Wesoła nutka wie, że potraficie już pięknie liczyć i czytać i dlatego przygotowała dla Was różne zadania. Postarajcie się zrobić je dokładnie tak, aby każdy zasłużył na nagrodę.

2. Zadanie I – ,,Jaka jest odpowiedź?”
Wysłuchajcie za chwilę opowiadania o chłopcu, który miał na imię Romek. Później odpowiedzcie na pytania dotyczące tekstu. Słuchajcie uważnie.

Pewnego razu na dworze padał deszcz. Romek był w domu i budował z klocków lego. Jego mama robiła tort. Tata Romka pracował przy komputerze. W odwiedziny do Romka przyszła babcia.

Dzieci mają przed sobą kartkę z cyfrą 1 – 5. Słuchają pytania dla swojego numeru i rysują odpowiedź.
Pytania:
Jedynki: Jaka była pogoda na dworze?
Dwójki: Co robił w domu Romek?
Trójki: Co robiła mama Romka?
Czwórki: Co robił tata Romka?
Piątki: Kto przyszedł odwiedzić Romka?

3. Zadanie II – ,,Wesoły kalendarz”

Dzieci poruszają się przy muzyce. Na jej przerwę tworzą koła z 4 osób – pór roku. Kolejno wymieniają w kole pory roku. Ponownie poruszają się przy muzyce. Na jej przerwę tworzą koła z 7- osób – dni tygodnia i kolejno wymieniają je w swoim zespole. Ponownie bawią się przy muzyce, na jej przerwę tworzą jedno duże koło. Kolejno wymieniają nazwy miesięcy.

4. Zadanie III – ,,Potrafię głoskować i pisać.”

Dzieci otrzymują kartkę z obrazkami do kolorowania i wzorami litero podobnymi.

Wasze zadanie polega na narysowaniu pod każdym obrazkiem tylu kółek ile jest sylab w ich nazwie i tylu kresek ile jest głosek. Pod obrazkami zwierzątka zaczęły rysować wzory. Spróbujcie je dokończyć.

5. Zadanie IV – ,,Szałas”

Dzieci stoją w kole i odliczają do sześciu. Tworzą cztery zespoły. Każdy zespół spośród siebie wybiera budowniczego, który z belek – dzieci buduje szałas i do niego wchodzi. Na zakończenie wszyscy słuchają odczuć osoby, która budowała szałas lub była w jego środku.
6. Zadanie V – ,,Matematyczne zabawy z guzikami”

Dzieci otrzymują tacki i pojemniki z guzikami, cyframi i znakami matematycznymi.

 Podzielcie guziki na cztery gromadki. W lewym górnym rogu połóżcie guziki czerwone, w prawym górnym rogu guziki niebieskie. Na dole tacki po lewej stronie połóżcie guziki żółte, po prawej stronie guziki zielone. Jaki znak postawicie między guzikami czerwonymi i niebieskimi. Jaki znak postawicie między guzikami żółtymi, a zielonymi?
Dzieci układają liczmany i wstawiają między nimi odpowiedni znak.

 Ułóżcie teraz guziki czerwone i zielone w pary. Co powiecie o swoich guzikach?

 Pod guzikami ułóżcie działanie matematyczne. Guziki czerwone dodajcie do zielonych. Ile będzie ich razem?

7. Zadanie VI ,,Przeczytaj i narysuj”

Dzieci otrzymują przy stolikach kartki z tekstem – zdaniami.
Wasze zadanie polega na odczytaniu zdań i narysowaniu kredkami tego o czym czytaliście. Następnie ołówkiem zaznaczycie zdania pętelką i podkreślicie wyrazy kreską.

8. Podziękowania Wesołej nutki i nagrodzenie medalem ,,Liczę, czytam”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: