Scenariusz zajęcia diagnozującego – Mieszkańcy lasów i łąk

Temat: Mieszkańcy lasów i łąk.

Cel ogólny: Będąc częścią przyrody czuję się za nią odpowiedzialny.

Cele operacyjne: dziecko:

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny żyjące na łące i w lesie
-przyporządkowuje zwierzęta i rośliny do odpowiednich środowisk przyrodniczych ( łąka, las )
-rozpoznaje i nazywa liść dębu
-wymienia cechy charakterystyczne roślin i zwierząt łąki i lasu

Metody:
czynne: zadań stawianych dziecku, kierowania własną działalnością dziecka
słowne: objaśnienia, instrukcje

Formy organizacyjne: praca z całą grupą, praca zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: małe koperty z imionami dzieci, duże koperty z imionami dzieci, duże koperty z numerami 1-4, sylwety Leśnego ludka (4szt.), papierowe strzałki, karty pracy z konturami różnych liści, karty pracy z lasem i łąką, klej, pędzle, kredki, emblematy-naklejki w kształcie kwadratów i trójkątów, puzzle (grzyb, biedronka, kwiat, żaba), ilustracje łąki i lasu, kartoniki z obrazkami mieszkańców lasu i łąki.

Przebieg:

1.Powitanie
2.Przeczytanie dzieciom listu od Leśnego ludka, który informuje dzieci co będą dzisiaj robiły.
3.Poszukiwanie koperty nr 1-dzieci po strzałkach docierają do koperty nr 1, w której jest dla nich zadanie.ZADANIE NR 1-zadaniem dzieci jest odszukanie drzewa dębu, a następnie odszukanie na kartach pracy spośród wielu rodzajów liści jego liścia i pokolorowanie go.

4.Poszukiwanie koperty nr 2.

ZADANIE NR 2-dzieci mają dopasować do dwóch środowisk (łąki i lasu) odpowiednie obrazki przedstawiające rośliny i zwierzęta łąk i lasów.

5.Poszukiwanie koperty nr 3.

ZADANIE NR 3-zadanie dzieci polega na ułożeniu w zespołach puzzli przedstawiających zwierzęta i rośliny lasów i łąk, a następnie określeniu gdzie żyją dane rośliny i zwierzęta ( grzyb, żaba, biedronka, kwiat )

Zespoły po ułożeniu puzzli zamieniają się nimi.

6.Zabawa ruchowa pt. „Co to za zwierzę?”- dzieci naśladują ruchem zwierzęta podawane przez nauczycielkę ( ślimak, żaba, motyl, wilk, ptak, zając, konik polny itp. )

7.Poszukiwanie koperty nr 4.

ZADANIE NR 4-zadaniem dzieci jest dokończenie zdań zaczętych przez naucz. ( tzw. rundka )

-Mech rośnie w…
-Żaby mieszkają na…
-Mlecze rosną na…
-Dziób bociana jest koloru…
-Mak jest koloru…
-Konik polny mieszka na…
-Biedronki mają ubranko w …
-Stokrotki rosną na…
-Bocian ma długie…
-Motyl ma kolorowe…
-Jagody rosną w…
-Grzyby rosną w…
-Żaby są koloru…
-Borówki rosną w…
-Biedronki mieszkają na…
-Bociany polują na…
-Bociany mieszkają w…
-Kończyna rośnie na…
-Muchomor jest…
-Na łące rośnie dużo…
-W lesie mieszka dużo…
-Gąsienica przeobraża się w…
-Żołędzie rosną na…

Ostatnim zadaniem dzieci jest dorysowanie do obrazka przedstawiającego łąkę i las odpowiedniej ilości elementów podanych w legendzie i przyporządkowanie ich do odpowiedniego środowiska przyrodniczego. Dzieci zdolne liczbę elementów mają podaną w postaci cyfr (obraz graficzny), a pozostałe w postaci symboli, które muszą policzyć.

8.Podziękowanie dzieciom w imieniu Leśnego ludka za wspólną zabawę.

OPRACOWAŁA: Katarzyna Płóciennik
Przedszkole Miejskie Nr 71 w ŁodziByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: