Scenariusz zajęcia diagnozującego dla przedszkolaków

GRUPA: „Jeżyki” (czterolatki)
PROWADZĄCA: mgr Agnieszka Kubiczek
MIEJSCE: Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach

TEMAT: RUCH W MIASTECZKU PRZEDSZKOLNYM.
OBSZAR: edukacji komunikacyjnej, bezpieczeństwo

CELE OPERACYJNE

Dziecko:
– rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe;
– recytuje wiersz „Światła na skrzyżowaniu”;
– śpiewa piosenkę „Po ulicach”;
– podczas zabawy tematycznej „W miasteczku przedszkolnym” wykazuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu komunikacji:

  • rozróżnia uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy),
  • wie, do czego służą pasy i sygnalizacja świetlna,
  • potrafi powiązać kolory sygnalizacji świetlnej ze sposobem poruszania się pieszych i pojazdów,
  • zna wybrane znaki drogowe.

– przestrzega ustalonych wspólnie zakazów dotyczących bezpieczeństwa (zakaz: zabaw zapałkami, zabaw w miejscach niedozwolonych, wpuszczania obcych do mieszkania, przyjmowania czegoś od obcych, samodzielnego korzystania z urządzeń elektrycznych).

METODY:
– czynna (działań stawianych do wykonania);
– słowna (zagadki);
– obrazkowa (znaki drogowe).

FORMY ORGANIZACYJNE:
– praca indywidualna;
– praca z całą grupą.

FORMY AKTYWNOŚCI:
– rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych;
– zabawa tematyczna „W miasteczku przedszkolnym”.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst wiersza i zagadek słownych, piosenka, znaki drogowe – obrazki oraz stojące znaki, 3 samochody na pedała, 3 koła: czerwone, żółte i zielone, narysowane kredą chodniki, ulice oraz pasy na placu przedszkolnym, karty pracy – bezpieczeństwo, dyplom dla każdego dziecka, koła z folii samoprzylepnej – punkty, karta obserwacji.PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘCIA

I.

1. Zgromadzenie dzieci na dywanie – zaproszenie ich do „Miasteczka przedszkolnego”. By dzieci mogły bawić się w miasteczku muszą wcześniej wykazać się wiadomościami na temat ruchu drogowego oraz zakazów dotyczących bezpieczeństwa.

2. Omówienie reguł zabawy, za każdą dobrą odpowiedź dzieci otrzymują 1 punkt czyli koło z folii samoprzylepnej.

II.

3. Recytacja wiersza Febera „Światła na skrzyżowaniu”.

4. Zagadki słowne dotyczące wiadomości z zakresy ruchu drogowego.

5. Zagadki obrazkowe – wyjaśnianie znaków drogowych.

6. Zabawa ruchowa przy piosence „Po ulicach”.

7. Praca przy stolikach: każdy z przedszkolaków otrzymuje kartę pracy dotyczącą bezpieczeństwa i zaznacza symbolami czy w sytuacji zagrożenia, dziecko zachowuje się właściwie czy niewłaściwie.

8. Podliczenie punktów zebranych przez dzieci – nagrodzenie wszystkich przedszkolaków wycieczką do „Miasteczka przedszkolnego”

9. Przejście na plac przedszkolny.

10. Zabawa tematyczna „W miasteczku przedszkolnym”- jeżdżenie przez dzieci

autami (na pedała) po ulicach (narysowanych kredą) z uwzględnieniem

napotkanych znaków drogowych.

III.

11. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu, wręczenie dyplomów.

ZAGADKI SŁOWNE Z OBSZARU EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ

1. Przez jezdnię można przechodzić gdy pali się
a) zielone światło
b) czerwone światło

2. Piłką można się bawić
a) na boisku
b) na jezdni

3. Gdy zobaczysz po drugiej stronie ulicy ukochaną babcię to:
a) jak najszybciej przebiegasz na drugą stronę ulicy, żeby ją ucałować
b) czekasz, aż zapali się zielone światło i dopiero wtedy przechodzisz przez jezdnię

Co to jest?:

4. „Stoją przy drodze, na jednej nodze, każdemu kierowcy ku przestrodze. Obrazki na nich rozmaite czyta kierowca zamiast liter”.
5. „Oko zwrócone w twoją stronę: czerwone, żółte lub zielone”.
6. „Zwierzę to ma coś wspólnego z porządkiem ruchu ulicznego”.
7. „Gdy one na ulicy swój kolor zmieniają, wtedy wszyscy idą albo w miejscu stają”.
8. „Szarą szosą 4 koła go niosą, czerwone światło zatrzyma go łatwo”.
9. „Choć nóg nie posiada – szybko pędzi szosą, bo nie nogi, ale koła, po szosie go niosą”.
10. „Jest przy jezdni po to, by chodzić po nim piechotą”.
11. „Stoją przy drogach na długich nogach, ale nie maki. Nauczyć mogą jak chodzić i jeździć, to są ………………..”.
12. „W białej czapce na ulicy – ważną jest osobą. Wszyscy słuchać go muszą, gdy kieruje ruchem”.
13. „Mogą być cztery, mogą być dwa. Ma je samochód i rower je ma”.
14. Jak nazywają się miejsca, po których jeżdżą samochody?
15. Jak nazywają się miejsca, w których można bezpiecznie przejść przez ulicę?
16. Jak nazywają się miejsca, po których bezpiecznie mogą poruszać się piesi?

ZAGADKI Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA

1. Gdy w ogrodzie przedszkolnym ktoś woła cię zza płotu to:
a) podbiegasz zaraz do niego
b) idziesz powiedzieć pani, że ktoś cię woła

2. Gdy ktoś nieznajomy częstuje cię gumą do żucia lub słodyczami to:
a) bierzesz i zjadasz
b) odchodzisz

3. Gdy ktoś proponuje, że przewiezie cię samochodem to:
a) pytasz mamę, czy pozwoli ci pojechać
b) wsiadaszByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: