Scenariusz zajęcia – Deszczowe zabawy

CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności uczestniczenia w zabawach z elementami improwizacji ruchowej
CELE OPERACYJNE: dziecko:

– wie jak ubrać się kiedy pada deszcz
– potrafi poruszać się w przestrzeni przy muzyce
– umie odróżnić głośność dźwięków o różnym natężeniu ( cicho- głośno)

METODY:

– czynne: zadań stawianych do wykonania, kierowania własną aktywnością dzieci
– słowne: wiersz, rozmowa, objaśnienia i instrukcje
– metody pedagogiki zabawy
– metoda zadań inspirujących

FORMY ORGANIZACYJNE: praca z całą grupą, praca w małych zespołach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, kaseta z nagraniem padającego deszczu, nagranie melodii Tzadik Katamar do tańca „Deszczyk”, wiersz J.Kulmowej pt. „Kiedy pada”, kostka do gry z widocznymi jednym i dwoma oczkami, gazety, płachta folii, papierowe kałuże, kaseta z nagraniem „Deszczowa piosenka”, kalosze, czerwony parasol, płaszcz przeciwdeszczowy, kredki, farby plakatowe, klej, pędzle, kolorowe kawałki papieru kolorowego, figury geometryczne z papieru samoprzylepnego, duże arkusze papieru z narysowanymi parasolami, kolorowe parasole

PRZEBIEG:

1. Wprowadzenie do zajęcia poprzez wysłuchanie wiersza J.Kulmowej pt. „Kiedy pada” (recytacja przy podkładzie muzycznym padającego deszczu)

A kiedy tak pada i pada,
ogromnie jestem rada
i kalosze wkładam bardzo duże,
żeby włazić w największe kałuże,
żeby mąć, miesić błoto rozpryśnięte
i być kaczką
albo okrętem.
A niech spadnie ulewa,
niech roztańczą się drzewa
to pofrunę nad lasem, nad polem
pod czerwonym,
ulubionym
parasolem.

2. Rozmowa z dziećmi nt. wiersza– Jak jestem ubrana?
– Kiedy tak się ubieramy?

3. Taniec integracyjny „Deszczyk” n-lka wyraża za pomocą gestów charakter melodii

– pada deszcz ( ruch rąk i palców z góry na dół, oburącz )
– wieje wiatr ( jednoczesny ruch ramion i rąk na prawo i lewo )
– błyskawica ( klaśnięcie w dłonie )
– grzmot ( tupnięcie nogą )
– tęcza ( jednoczesne rozłożenie rąk i ramion od środka na boki )

Dzieci powtarzają gesty n-lki

4. Zabawa ruchowa „Deszcz i kałuże” ( n-lka wyjaśnia dzieciom reguły zabawy, trzymając w dłoni dużą kostkę do gry.Gdy pokazuje na kostce jedno oczko, dzieci przeskakują przez kałuże; gdy wskazuje dwa oczka, dobierają się w pary i wędrują pod wyobrażonym parasolem. )

5. Zabawa „Dokończ zdanie” ( n-lka zachęca dzieci do zabawy polegającej na dokończeniu zdania: Kiedy pada deszcz lubię……..Proponuje aby dzieci spróbowały melodyzować własne teksty.Sama daje przykład i pokazuje sposób melodyzacji. )

6. Zabawa „Deszcz” ( n-lka rozdaje dzieciom po jednej kartce gazety.Dzieci trzymają ją w jednej ręce, a palcem drugiej stukają, naśladując padający deszcz.Mocne stukanie ma wtórowac muzyce głośnej, a słabe cichej. )

7. Zabawa ruchowa „Z małej chmurki duży deszcz” ( dzieci podzielone są na dwie grupy.Jedna staje na środku sali, trzymając oburącz brzeg płachty foliowej- jest to chmura, która opada i unosi się do góry.Pozostałe dzieci to deszcz, siedzą na podłodze, mając chustę nad głowami.Gdy dzieci słyszą muzykę „deszcz pada”, czyli dzieci ukryte pod chustą wybiegają i poruszają się dokoła trzymających folię.Zabawę można powtórzyć, kiedy dzieci zamienią się rolami. )

8. Taniec z wyobrażonym parasolem. ( dzieci tańczą przy „Deszczowej piosence”, naśladując ruchy wykonywane przez n-lkę. )

9. Praca plastyczna „Ozdabiamy parasole” (dzieci podzielone są na 3 grupy.Na dużych arkuszach papieru narysowane są parasole, które dzieci ozdabiają.Pierwsza grupa koloruje parasol kredkami, druga maluje farbami plakatowymi, trzecia nakleja kolorowe kawałki papieru kolorowego. )

Opracowała: Katarzyna Płóciennik
Przedszkole Miejskie Nr 71 w ŁodziByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: