Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 2 “Śpiew lasu”.

Czas trwania : 90 min

Opracowała : Sylwia Kustosz, studentka UMCS Lublin

Ośrodek tematyczny : Poznajemy las.

Temat dnia : Śpiew lasu.

Cel główny : Utrwalenie dwuznaku „sz” w wyrazach.

Cele operacyjne :

REWALIDACYJNE :

Uczeń :

– odczytuje z ust swoje imię– poprawnie artykułuje dwuznak „sz” w wyrazach

– potrafi nazwać, różnicować usłyszane dźwięki

WCHOWAWCZE:

Uczeń :

– rozumie jak należy zachowywać się w lesie

– potrafi pracować w grupie i przestrzegać umówionych zasad

KSZTAŁCĄCE :

Uczeń :

– rozumie pytania i polecenia i je wykonuje

– potrafi nazwać odgłosy, jakie można usłyszeć w lesie

– prawidłowo porównuje zbiory

POZNAWCZE:

Uczeń:

– poprawnie odczytuje zapisane zdania

– dopasuje odpowiednio podpis do obrazka

– ułoży w odpowiedniej kolejności rozsypankę obrazkową i zdaniową

– poprawnie wskazuje wyrazy, w których występuje dwuznak „sz”

Metody pracy :

– pogadanka

-praca z historyjką obrazkową

– ekspresyjne

– praktycznych ćwiczeń

Metody nauczania mowy :

– metoda oralna

– metody wspomagające – daktylografia, polski język migany

Formy pracy:

– indywidualna

– zbiorowa

Środki dydaktyczne :

– etykiety z imionami dzieci

– plansze z dwuznakiem „sz”

– historyjka obrazkowa z podpisami

-obrazki lasu

– płyta cd z nagraniem wyraźnych odgłosów lasu

– wycięte lub naturalne okazy liści do ćwiczeń oddechowych

-kolorowe listki do oceny pracy uczniów

– karty pracy

– kolorowe flamastry

Przebieg zajęć :

I Część wstępna

1. Powitanie dzieci piosenką „Witam Was”.

2. Przedstawienie dzieci – odczytywanie imion z ust.

3. Ćwiczenia oddechowe:

– dmuchanie liści ( w zależności od możliwości – papierowych lub naturalnych okazów) – różnicowanie długości i siły wydechu – silny wiatr, słaby wiatr.

4.Ćwiczenia ruchowe:

– „Szumiące drzewa” – artykułowanie dwuznaku „sz” połączone z ruchem ramion.

5.Ćwiczenia głosowe:

– wymawianie samogłosek głośne i ciche

– wymawianie samogłosek na różnych wysokościach

– wymawianie samogłosek długo i krótko

6.Ćwiczenia artykulacyjne:

– naśladowanie odgłosów lasu i poznanych wcześniej zwierząt leśnych.

– wymawianie dwuznaku „sz” w sylabach

II Część główna

1.Wprowadzenie rzeczowników – szum, szmer, szelest – różnicowanie dźwięków z nagrania na płycie cd.

2.Uzupełnianie dwuznakiem „sz” wyrazów na karcie pracy.

3. Pogadanka na temat prawidłowego zachowania się w lesie – dlaczego nie należy hałasować. Wspólne sformułowanie hasła – Szanuj Przyrodę.

4. Praca z historyjką obrazkową. Dobieranie podpisów do obrazków.

5. Zliczanie elementów na obrazkach – liści, drzew, porównywanie ich ilości.

III Część końcowa

  1. Zabawa w wirujące i opadające liście.
  2. Podsumowanie i ocena pracy dzieci w czasie zajęć.
  3. Zadanie pracy domowej – wykonaj plakat z hasłem SZANUJ PRZYRODĘ.
  4. Pożegnanie.

Poszliśmy na wycieczkę do lasu.

Maszerowaliśmy grzecznie i cicho, aby nie spłoszyć zwierząt i usłyszeć leśne odgłosy – szmer strumyka, szelest liści i szum drzew.

Nauczyliśmy się ważnej zasady –

SZANUJ PRZYRODĘ.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: