Scenariusz zajęć zintegrowanych dla 5,6-latków “Przyjaciele Przyrody”

1. Temat tygodniowy: Święto Ziemi
2. Temat dzienny: Przyjaciele przyrody
3. Cele ogólne:
– rozwijanie umiejętności przyrodniczych i matematycznych;
– kształtowanie świadomości ekologicznej;
– rozwijanie umiejętności rozwiązywania postawionych zadań do wykonania;
– kształcenie umiejętności w zakresie korzystania z gier planszowych oraz ich tworzenia;
4. Cele operacyjne:
– sprawdza swoje wiadomości dotyczące wiedzy przyrodniczo – ekologicznej;
– rozumie znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków ;
– zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka;
– wie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne;
– aktywnie bierze udział w proponowanych zadaniach i zabawie;
– przestrzega ustalonych norm, reguł i zasad; potrafi współdziałać z innymi;
– zgodnie w zespołach uczestniczy w projektowaniu gry planszowej;
– przeżywa zdarzenie, które uczy je czerpać radość ze wspólnej zabawy;
– prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
– wypowiada się na określony temat;
– zna piosenkę o tematyce ekologicznej;

5. Metody:
– słowna – rozmowa
– oglądowa – pokaz
– czynna – zadania stawiane do wykonania
– nowatorskie : Metoda twórczego myślenia, elementy Metody. E. Gruszczyk-
Kolczyńskiej „ Dziecięca Matematyka”, Pedagogika zabawy,
6. Formy: praca zespołowa, indywidualna, grupowa;
7. Podstawa Programowa: 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.1, 5.4, 6.3, 8.1, 9.1, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2,
13.4, 13.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.7,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie –zabawa integracyjna „ Iskierka przyjaźni”
2. Zaproszenie dzieci, aby usiadły w kręgu, każde dziecko próbuje dokończyć
zdanie: „Dziękuję Ziemi za ….”
3. Inscenizacja wiersza „Sznurek Jurka” L. Szołdry (rzucając na papier poszczególne rzeczy, o których jest mowa w wierszu tworzy się wielkie wysypisko).

 

Tuż za szkołą, bardzo blisko,
kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek
A nazajutrz obok sznurka
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje worki po śniadaniach.
A papierki po cukierkach
wysypała tam Walerka
Na papierki spadła ścierka,
jakaś pusta bombonierka,
I od lodów sto patyków,
potem butelka i rurki z plastiku.
Ot tak, od sznurka Jurka,
wnet urosła śmieci górka,
A z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach
Nie ma miejsca na boisko
lecz śmietnisko mamy blisko.

4. Rozmowa na temat wiersza:
• W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik?
• Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów?
• Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady?
5. Zabawa ruchowa do piosenki „ Ekostrażnicy” ( treść utworu ilustrowana ruchem)

6. „Przyjaciele przyrody”- zaproszenie dzieci do udziału w grze planszowej na dywanie w celu sprawdzenia ich wiadomości na temat wiedzy przyrodniczej i ekologicznej:
– ustalenie tematyki gry, sprecyzowanie tytułu;
– określenie elementów, z jakich składa się gra planszowa: plansza, kostka, pionki, opis
gry z określeniem zadań i reguł;
– podział dzieci na drużyny oznaczone są kolorem szarfy, wybór pionków ;
– rywalizacja w drużynach, nagradzanie zwycięzców, umiejętność pogodzenie się z
porażką.

7. Praca zespołowa przy stolikach-omówienie zasad konstruowania i ozdabiania gier planszowych o określonej tematyce ( W lesie, Na łące, Wyprawa do ZOO, Na wsi, Podwodny świat); wykorzystanie przygotowanych elementów: napisy „start”, „ meta”, legenda, kolorowe kółka oznaczające utrudnienia ,mazaki, kredki, pionki, kostki).

8. Podsumowanie zajęć (ewaluacja)- prezentacja przygotowanych planszy, gra w drużynach. 
Opracowała: Jolanta Borkowska

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: