Scenariusz zajęć – Zabawy w liczenie

SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ – ROZWIJANIE INTELIGENCJI LOGICZNO – MATEMATYCZNEJ

Temat: „Zabawy w liczenie z zachowaniem prawidłowości”
Grupa: 5 – latki

Cele ogólne:

• kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie
• stwarzanie okazji do stosowania reguły: wynik liczenia nie zmienia się, mimo zmiany kierunku liczenia i przestawiania liczonych obiektów

Cele szczegółowe – Dziecko:
• liczy poprawnie na miarę możliwości;
• potrafi rozróżnić błędne liczenie od poprawnego;
• podaje poprawnie liczbę liczonych elementów;
• wie, że może rozpocząć liczenie w dowolnym miejscu i nie ma to wpływu na wynik liczenia;
• wie, że ostatni wymieniony liczebnik oznacza wynik liczenia;
• zna cyfry oznaczające liczby

Podstawa programowa:
IV/15, II/7,8, III/2,8

Metody:
• czynna (zabawa ruchowa, zadania do wykonania)
• słowna (rozmowa, objaśnienia)
• pokaz

Środki dydaktyczne:
• kolorowe koreczki, misie (po jednym dla każdego dziecka), kostki do gry, kartoniki z cyframi, papierowe liczydełka (po dwa dla każdego dziecka), miarki krawiecki, kolorowe klamerki, klocki, dwie duże kostki
Formy:
• indywidualna
• zbiorowa

Przebieg:
1. Zabawa „Ile jest chłopców, ile dziewczynek”?
Dz. stoją w półkolu, przeliczają się, rozpoczynają liczenie od lewej i prawej strony. Określają liczbę wszystkich dzieci.
– Ustalenie liczby chłopców
Chłopcy ustawiają się w szeregu, dziewczynki szacują, ile może być chłopców, rozpoczynają liczenie idąc wzdłuż szeregu, dotykając kolejno każdego chłopca i wymieniając liczebnik
– Ustalenie liczby dziewczynek – jak wyżej
– Porównanie: Kogo jest więcej? O ile?
– Ustalenie ile jest dziewczęcych nosków
– Ustalenie, ile jest chłopięcych brzuchów.2. Zabawa „Miś uczy się liczyć”
N-el sadza misia przed sobą. Rozpoczyna liczenie omijając niektóre przedmioty. Dzieci wychwytują błąd i określają go.
Następnie „miś” liczy przedmioty dwukrotnie i wymienia dwa liczebniki.
Na koniec „miś” liczy od środka, „zakręca” i liczy ponownie.
Dzieci sprawdzają poprawność liczenia swojego misia.

3. Zabawy z liczydełkami
– Dzieci przeliczają liczbę narysowanych kółek.
– Układają i rozwiązują zadania na liczydełkach z wykorzystaniem kolorowych koreczków
• 5+3
• 7+3
• 10-6
• 7+ 5 oraz itp.
– N-el przypina na tablicy działanie, dzieci układają odpowiednią liczbę koreczków, określają wynik.

4. Zabawa ruchowa „Hipaczu”
Dzieci stają w półkolu, mają zamknięte oczy. N-el dotyka wybrane dziecko, które podczas liczenia wypowie słowo: „hipaczu”. Na to hasło dzieci zmieniają ustawienie. N-el wybiera kolejne dziecko.

5. Zabawa „Ukryte figury” – przeliczanie elementów na obrazku
Dz. dobierają się w zespoły. Przeliczają figury każdego rodzaju ukryte na obrazku, w pustych polach wpisują liczę wyszukanych figur przedstawioną za pomocą kresek lub cyfr.

6. „Domino liczbowe” – wyznaczanie sumy dwóch liczb
Każdy zespół otrzymuje kostki domina. Ich zadaniem jest dołożenie takich kostek domina, aby suma oczek na kostkach odpowiadała liczbie wyrażonej za pomocą cyfry.

7. Zabawa „Kto pierwszy dotrze do mety?”
Dzieci siadają na dywanie, dobierają się w pary. Rozpoczynają grę z wykorzystaniem miarki krawieckiej. Dz. rzuca kostką, przypina klamerkę (pionek) na miarce zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek, następuje zamiana ról. Wygrywa dziecko, które jako pierwsze dotrze do mety.

Beata Jakowiec-Pióro

Przedszkole nr 12 w KoszalinieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: