Scenariusz zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego “Przestrzegam zasady bezpieczeństwa na drodze oraz znam znaki drogowe”

Scenariusz zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego

Temat: Przestrzegam zasady bezpieczeństwa na drodze oraz znam znaki drogowe.

Wiek dzieci: 3, 5, 6 – latki.

Prowadząca: mgr Joanna Gawron.

Cel ogólny:
• Wykazywanie się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa,
• Stosowanie w zabawie i w praktyce zdobytych informacji z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego,
• Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze i w każdym innym miejscu.

Cel szczegółowy:

Dziecko 5, 6-letnie:
• Rozpoznaje i nazywa główne grupy znaków drogowych (informacyjne, ostrzegawcze, zakazu, nakazu),
• Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe,
• Rozumie znaczenie i role niektórych znaków drogowych,
• Przestrzega zasady bezpieczeństwa na drodze,
• Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,
• Klasyfikuje znaki drogowe według przeznaczenia: informacyjne, ostrzegawcze, zakazu, nakazu.

Dziecko 3-letnie:
• Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe: przejście dla pieszych, Agatka”,
• Przestrzega zasady bezpieczeństwa na drodze,
• Rozpoznaje i nazwa figury geometryczne: koło, kwadrat,
• Klasyfikuje znaki drogowe według kształtów: koła, kwadratu.

Metody:
• Słowna,
• Czynna,
• Oglądowa,
• Aktywizująca.Formy:
• zbiorowa,
• indywidualna.

Narzędzia dydaktyczne:
• Plansze „Ruch uliczny”,
• wiersz „Znaki drogowe” – S. Kustosz,
• teatrzyk,
• sylwety znaków drogowych,
• plansza ze znakami drogowymi,
• obrazki znaków drogowych,
• wiersz “Przechodzimy przez ulicę” W. Anielewska,
• zestaw ilustracji dla każdego dziecka przedstawiających kolejne etapy przechodzenia przez ulicę,
• zestaw: sygnały świetlne i ilustracje przejścia przez ulicę,
• koperty,
• pasy z papieru (przejście dla pieszych – „zebra”),
• znaki drogowe poziome z papieru,
• skakanki,
• długie sznurki,
• krążki: czerwony, żółty, zielony,
• opaska,
• figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,
• zestaw obrazków znaków drogowych dla każdego dziecka,
• ilustracje figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
• piosenka o bezpieczeństwie,
• odtwarzacz płyt CD,
• płyta CD z piosenką.

Przebieg:

1. Rozpoczęcie zajęć- zabawa integracyjna „ Domino”

„Domino” to gra polegająca na łączeniu takich samych elementów. Prowadzący staje w środku koła i mówi: „Jestem pierwszym elementem domina. Proszę do siebie kogoś, kto, tak jak ja, … lubi wesołe piosenki”. Chętne dziecko chwyta rozpoczynającego grę za rękę i teraz on zaprasza kogoś o podobnych upodobaniach. Ostatnia osoba zamyka krąg i łączy nas wszystkich.

2. Wprowadzenie do tematu: Dzieci słuchają fragmentu piosenki „Znaki drogowe” i odpowiadają na pytanie o czym będą zajęcia.

3. Słuchanie wiersza „Znaki drogowe” – S. Kustosz z użyciem sylwet znaków drogowych.
Witam Państwa, przedstawię się,
ZNAK OSTRZEGAWCZY nazywają mnie.
Mym trójkątnym kształtem z obwodem czerwonym
Mówię wszystkim, że muszę być zauważonym.
Mówię : UWAGA, OSTRZEGAM przed różnymi rzeczami,
Np. przed wąską jezdnią, lub drogowymi robotami.
Teraz kolej na mnie, zwą mnie ZNAK NAKAZU,
Kto tylko mnie zobaczy, ten wie to od razu.
Mam okrągłą buzię w niebieskim kolorze,
Bym z daleka był widoczny, gdy stoję na dworze.
Moje ulubione słowa, to PROSZĘ, NAKAZUJĘ,
Że np. ruch prosto, lub tylko w lewo obowiązuje.
Od moich próśb nie ma odwrotu.
Niech mnie słucha każdy, kto nie chce kłopotu.
ZNAK ZAKAZU – tak na mnie wołają.
Gdy tylko coś powiem, wszyscy mnie słuchają.
Bo ze mnie inny niż ty jest znak drogowy,
Ja na wiele rzeczy nie pozwalam, bo jestem surowy.
Mam okrągłą buzię, czerwoną dookoła,
Kto tylko mnie zobaczy, ten wie, że zaraz wołam :
UWAGA, NIE POZWALAM, ZAKAZUJĘ, ZABRANIAM
Np. zbyt szybkiego po jezdni jechania.
Ograniczam prędkość, wprowadzam zasady,
Trzeba się mnie słuchać, nie ma na to rady.
Ja mam na imię ZNAK INFORMACYJNY,
Myślę, że jestem bardzo atrakcyjny.
Mam prostokątną buzię, niebieskie policzki,
Ozdabiam jezdnie i różne uliczki.
Mam za zadanie udzielać informacji
O miejscu parkingu lub restauracji,
Jestem bardzo grzeczny i lubiany, bowiem
Ja nigdy nie kłamię, zawsze prawdę powiem.

4. Rozmowa na temat treści wiersza:
Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące treści wiersza.
Prowadząca pokazuje dzieciom przykładowe znaki np. uwaga dzieci. Nauczyciel przedstawia planszę ze znakami drogowymi, dzieci omawiają znaki, które już znają oraz te, które spotykają po drodze do przedszkola. Określają ich kształt i zastosowane kolory. Wyszukują znaki oznaczające przejście dla pieszych, odgadują znaczenie innych znaków.

5. „Skaczące znaki drogowe” – zabaw dydaktyczna.
Na dywanie porozrzucane są obrazki znaków drogowych. Chętne dziecko musi przeskoczyć obrazek, którego nazwę wypowie nauczyciel.

6. „Zagadki słowne”. Dzieci odgadują wysłuchane treści zagadek.
Duże koła z brzegiem czerwonym
Które z daleka widać od razu
„Nie wolno” krzyczą głosem donośnym
bo to są właśnie znaki……. (zakazu)

„Niebieskie koła z białą strzałką
Mówią stanowczo: „Jedź jak Ci każą!”
Są to znaki ………(nakazu)

Prostokąty oraz kwadraty
Z tłem niebieskim, stojące z gracją,
…………. są to znaki,
i zawsze służą informacją (informacyjne)

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym,
z rysunkiem czarnym jak pióra krucze,
mówią: “Uważaj na mój rysunek”.
Są to znaki …(ostrzegawcze)

7. Ilustruje ruchem treść wiersza “Przechodzimy przez ulicę” W. Anielewska.
Na chodniku przystań bokiem,
raz, dwa, trzy.
Popatrz w lewo bystrym wzrokiem,
raz, dwa, trzy.
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów na lewo spójrz powoli,
jezdnia wolna, więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie,
raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz.

8. „Jak przechodzimy prze ulicę” – zabawa dydaktyczna.
Każde dziecko ma zestaw ilustracji przedstawiających kolejne etapy przechodzenia przez ulicę (5, 6-latek) oraz sygnały świetlne i ilustracje przejścia przez ulicę (3-latek).
Zadaniem każdego dziecka jest ułożyć ilustracje w odpowiedniej kolejności (5, 6-latek) oraz połączyć sygnały świetlne i ilustracje przejścia przez ulicę (3-latek).

9. „Na ulicy” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Dzieci podzielone są na dwie grupy. Jedna to przechodnie, druga to samochody. Na środku sali wyznaczona jest jezdnia i pasy. Samochody będą poruszać się po jezdni, piesi będą przechodzić po pasach na druga stronę jezdni. Nauczycielka pokazuje odpowiednie światła. Jeśli piesi mają świtało czerwone, to samochody mają światło zielone. I odwrotnie. Światło żółte dla samochodów oznacza by się przygotowali do jazdy. W pewnej chwili następuje awaria sygnalizacji świetlnej i piesi muszą przejść po pasach bez świateł. Zwracanie uwago na prawidłowe przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

10. „Co zniknęło?” – zabawa spostrzegawcza.
Nauczyciel pokazuje obrazki znaki drogowe. Dzieci określają co przedstawiają obrazki i co oznaczają. Następnie wybrane dziecko zasłania oczy opaską, a nauczycie chowa jeden obrazek. Po odsłonięciu oczu, dziecko odgaduje, który obrazek zniknął i co na nim było.

11. „Figury” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci biegają swobodnie po dywanie. Zatrzymują się i patrzą jaką figurę pokazuje nauczyciel. Koło – klaszczą w ręce, kwadrat – tupią nogami, trójkąt – podskakują.

12. Ćwiczenia klasyfikacyjne „Znaki drogowe”.
Grupowanie znaków drogowych według kształtu (3-latki) i przeznaczenia (5,6-latki).
Nauczyciel umieszcza w widocznym miejscu figury geometryczne. Dzieci segregują pomieszane obrazki znaków drogowych. Układają je pod odpowiednią figurą geometryczną (3-latki).
Klasyfikowanie znaków ze względu na ich rodzaj i omawianie ich (5, 6-latki).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: