Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnich

Opracowanie: mgr Anna Madeja, mgr Agnieszka Kwiatosz-Siczek
Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku

Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnich

Temat: „Zdrowa ziemia”- rozmowa kierowana z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego

Cele:

– ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu z wyniku niewłaściwej gospodarki człowieka;
– poszukiwanie przez dzieci możliwości zapobiegania zagrożeniom;
– ukazanie następstw katastrofy ekologicznej;
– kształcenie umiejętności uogólnienia pojęcia „Ziemia”;
– utrwalenie rozumienia konieczności dbania o higienę układu nerwowego poprzez uprawianie ćwiczeń;
– budzenie zainteresowania otaczającym światem;
– poszerzanie zasobu słownictwa dzieci;
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
– uwrażliwienie na piękno przyrody poprzez pogłębianie przeżyć dziecięcych;
– budzenie wrażliwości na dobro i zło w postępowaniu człowieka;
– podejmowanie prac zespołowych;

Cele rewalidacyjne:

– usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo-ruchowej;
– stymulowanie operacji myślowych – porównywania, wnioskowania, uogólniania;

Formy pracy:

– grupowaMetody pracy:

– czynna – samodzielnych doświadczeń; zadań stawianych dzieciom
– słowna – rozmowa; wypowiedzi dzieci, piosenka-pląs
– oglądowa – ilustracje, obserwacja przedmiotów

Środki dydaktyczne:

duża kula ziemska, ilustracje do wiersza, sylwety zwierząt i roślin, gazety i opakowania po produktach,
kaseta z muzyką relaksacyjną oraz z el. metody P. Dennisona „Kinezjologiczne nutki”

Przebieg zajęcia Uwagi
I.  zajęcia wstępne

Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona: naprzemienne leniwe ósemki, punkty na myślenie , pozycja Cooka

– wytworzenie właściwej atmosfery, uaktywnienie dzieci;

– ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej;

II.  zajęcia właściwe

1.Prezentacja wiersza „Nasz świat”

Patrz na kominy z dymami jak smoła

Spójrz ile śmieci rzuconych dokoła

Popatrz na auta bez końca pędzące

I nowe miasta na łąkach rosnące

Oto nasz świat – chory w ruinie

Musimy go chronić bo inaczej zginie

2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:

– Jak wygląda świat?

– Co jest przyczyną choroby świata?

– Gdzie mieszka zdrowie?

3. Ćwiczenia oddechowe „Chmurki” – dzieci rozdmuchują papierowe chmurki pod którymi ukryte są dwie ilustracje: ma jednej Ziemia – uśmiechnięta, na drugiej- smutna, chora

4. Rozmowa na temat treści ilustracji;

– Dlaczego jedna Ziemia jest uśmiechnięta a druga jest taka smutna?

– Kiedy my się uśmiechamy a kiedy jesteśmy smutni?

5. Prezentacja kuli ziemskiej. Nauczyciel wtacza na sale ogromna kule, symbolizującą kulę ziemską.

6. „Opowieść Ziemi”. Nauczyciel prezentuje opowieść ziemi dotyczącą jej historii kiedy to była czysta i szczęśliwa oraz jej obecną sytuacje kiedy człowiek ją wciąż zanieczyszcza i niszczy.

7. „Lekarze Ziemi” – dzieci „leczą” ziemie. Otrzymują od nauczycielki worki i oczyszczają kulę ziemską, zbierają śmieci.

8. Porównywanie kontrastujących ze sobą ilustracji przedstawiających środowiska przyrodnicze zanieczyszczone i wolne od zanieczyszczeń (las, miasto, rzeka).

9. „ Obdarowywanie kuli ziemskiej”- dzieci na oczyszczona przez siebie kulę ziemską przyklejają sylwety zwierząt i roślin. Ziemia tworzona przez dzieci ma być „ziemia ich marzeń”.

10. Nadanie zdrowiej Ziemi uśmiechu – naklejanie zdrowiej Ziemi pięknego uśmiechu. Wyciąganie wniosku do dalszego postępowania.

11. Tanieć wokół zdrowej Ziemi.

12. „Zdrowe jabłuszka” – dzieci myją ręce i otrzymują od nauczycielki jabłka jako prezenty- dary zadowolonej i zdrowej Ziemi.

III.  Zajęcia końcowe:

„Czas odpoczynku” – dzieci kładą się na czystej łące ( na podłodze), odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej.

– wprowadzenie w tematykę wiersza

– dzieci siedzą przed tablica tematyczną (ilustracje do wiersza);

– aktywizacja myślenia przez zadawanie pytań;

– wzmacnianie aparatu artykulacyjnego;

– zaciekawienie dzieci tematem zajęcia;

– nawiązanie do doświadczeń dzieci;

– aktywizowanie dzieci poprzez wprowadzenie dodatkowych bodźców wzrokowych;

– uaktywnienie wyobraźni dzieci;

– zainteresowanie tematem

– nawiązanie do doświadczeń dzieci;

– stawianie dzieci przed zadaniem wymagającym różnicowania;

– stwarzanie sytuacji zadaniowej dla dzieci;

– zaspakajanie potrzeb aktywności;

– ćwiczenie czynności myślowej- wnioskowania;

– tanieć integracyjny;

– miły akcent na zakończenie zajęć;

– ćwiczenia relaksacyjne-wyciszające:Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: