Scenariusz zajęć z zakresu działalności matematycznej

Data: 14.02.1013
Grupa wiekowa: 4,5-latki

Temat: Zabawa matematyczna „Figurkowe balony, baloniki” – odszukiwanie figur geometrycznych według kodów.

Treści programowe:
– Dzieci doskonalą spostrzegawczość wzrokową; młodsze nazywają kolory balonów, określają ich wielkość oraz kształt; potrafią używać określeń mniejszy większy oraz odczytywać kody.
(„Od przedszkola do pierwszaka” Program wychowania przedszkolnego. I. Broda )

Cele:
Dzieci powinny:
– znać kształt figur geometrycznych płaskich i nazywać je: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt
– rozpoznać kolory balonów
– używać określeń mniejszy, większy
– prawidłowo odczytywać kody
– dostrzegać podobieństwa i różnice między figurami
– wykonywać polecenia nauczyciela
– przestrzegać zasad obowiązujących w grupie

Metody:
• Czynne- samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka
• Percepcyjne- obserwacji i pokazu
• Słowne- objaśnienia i instrukcje, rozmowa, wiersz

Forma organizacyjna:
– Praca grupowa
– Praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
Figury geometryczne, obrazek pajacyka, tekst wiersza, magnesy, ilustracje przedstawiające balony, kolorowanka .

Literatura:
– B. Godzimirska, J. Wasielewska „Razem w przedszkolu czterolatka” – Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo WSiP , Warszawa 2011
– E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka”

Przebieg:
1. Powitanie – „Witam wszystkich którzy…”.
2. Zabawa ruchowa „Słuchaj uważnie jaka figura”.
3. Układanie pajacyka z figur geometrycznych na podstawie wiersza.
4. Przedstawienie tematu zajęć – krótka rozmowa na temat figur geometrycznych, ich kształtu, koloru oraz wielkości. Omówienie materiałów i czynności wykonywanych przez dzieci, objaśnienie czym jest kod.
5. Zabawa matematyczna „Figurkowe balony, baloniki” .
6. Zabawa muzyczno ruchowa „Kolorowe baloniki”.
7. Podziękowanie za aktywność na zajęciach (kolorowanka). 

„Przedszkolaczek Jacek”
Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada
popatrzcie jak sprawnie pajacyka układa.
Duży kapelusz trójkątny,
jedno koło to jest głowa,
drugie koło to jest brzuch
z boków dwa trójkąty.
Trzeba jeszcze zrobić z prostokątów dużych,
nogi, żeby pajacyk się nie oburzył.
Prostokąty małe to jego buciki
i już jest gotowy żeby z nami zbierać baloniki.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: