Scenariusz zajęć z edukacji muzycznej

Opracowanie i prowadzenie: Edyta Busse Przedszkole nr 50 w Lublinie

Data: 16.IV.2009r.

Grupa: I – dzieci trzyletnie

Temat: „Na łące” – zabawy muzyczno-ruchowe

Cele:

– umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu;
– tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka;
– tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań.

Forma:

– grupowa
– zespołowa
– indywidualna

Metody:– podająca
– poszukująca
– ekspresyjna
– praktyczna

Środki dydaktyczne:

piosenka „Maszeruje wiosna” (Cd – „Już w szkole” cz.II), nagrania odgłosów zwierząt- żaby, bociany, pszczoły, kukułka, wróble; muzyka relaksacyjna „The lonely shepard”-G. Zamfir (fragm.); instrumenty muzyczne tj.: kołatki, grzechotki, „żaba”; po 2 drewniane patyczki dla każdego dziecka.

Lp. Sytuacje edukacyjne Umiejętności dzieci
1. Zabawa ruchowa przy piosence „Pociąg” Ustawia się w szeregu
2. Rozmowa kierowana przy tablicy tematycznej
  • Dokąd przyjechaliśmy pociągiem?
  • Jak wygląda łąka?
  • Co można zobaczyć na łące wiosną?
Formułuje wypowiedzi

Słucha wypowiedzi innych

3. Zabawa ruchowa przy piosence „Maszeruje wiosna”. Śpiewa piosenkę

Maszeruje po obwodzie koła

4. Zagadki słuchowe „Odgłosy łąki”

a)wyobraźcie sobie, że dywan to będzie koc, który rozłożyliśmy na naszej łące. Leżymy sobie wygodnie, zamykamy oczy i uważnie słuchamy. Czy potraficie rozpoznać po odgłosach, jakie zwierzęta przybyły na łąkę?

(żaby, pszczoły, bociany, ptaki)

b) rozpoznawanie instrumentów muzycznych:

Mam tu różne instrumenty muzyczne.

Czy potraficie je nazwać?

Posłuchajcie brzmienia tych instrumentów

i spróbujcie dopasować do odgłosów wydawanych przez niektóre zwierzęta mieszkające na łące

kołatka

grzechotka

żaba

Rozpoznaje i nazywa niektóre charakterystyczne zwierzęta tj. żaba, bocian, pszczoła, kukułka, wróble;

Identyfikuje brzmienie instrumentów muz.

z niektórymi odgłosami zwierząt, np.:

„grzechotka”- pszczoły

„kołatka”- bociany

„żaba” – żaby

5. Zabawa ilustrowana „Łąkowe zwierzęta” Naśladuje ruchem zwierzęta
6. „Taniec kwiatów” – improwizacja ruchowa do muzyki relaksacyjnej Dostosowuje ruch, gesty, mimikę do charakteru słyszanej muzyki
7. „Deszcz” – zabawa rytmiczna Wystukuje rytm deszczu

o różnym natężeniu

8. Zabawa inscenizowana przy piosence „Przyszła wiosna do niedźwiedzia” współdziała w zespoleByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: