Scenariusz zajęć z dziećmi 5 – letnimi “Zwiastuny wiosny”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ HOSPITOWANYCH

(hospitacja diagnozująca, zajęcia otwarte dla rodziców)

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Czynsz
Grupa: oddział przedszkolny

Temat: Zwiastuny wiosny

Cel główny: Utrwalenie nabytych wiadomości o aktualnej porze roku, rozwijanie umiejętności w trakcie działań indywidualnych oraz grupowych

Cele operacyjne

dziecko (wie, zna):

– rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny
– zna nazwy i wygląd kwiatów chronionych
– zna nazwę i charakterystyczne cechy aktualnej pory roku-wiosny

dziecko (potrafi):– klasyfikuje zbiory wg cech jakościowych
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– rozwiązuje zagadki
– rozpoznaje odgłosy z płyty CD
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– układa obrazek z części
– wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy obrazkami
– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazu
– układa rym do podanego wyrazu
– nazywa głoski w nagłosie i wygłosie wyrazu
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– porównuje liczebność zbiorów
– rozpoznaje symbole i rozumie ich znaczenie
– dostrzega regularności i kontynuuje je
– potrafi dokończyć zdanie, tworząc logiczną wypowiedź
– odróżnia zdanie prawdziwe od fałszywego
– samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

Postawa

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie
– nauka współpracy w zespole

Metody:

– czynna – zadań stawianych dziecku, ruchowej ekspresji twórczej
– słowna – rozmowa, objaśnienie, zagadki
– percepcyjna – obserwacja, pokaz

Formy: grupowa, zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:

Sylwety elementów jesiennych, zimowych i wiosennych, koperty z  ilustracjami zwiastunów wiosny,  kwiatki z papieru, zagadki, płyta CD, „puzzle” wykonane z obrazków wiosennych, sylweta słonka, promyki, sylweta chmurki, kropelki, ilustracje związane z wiosną,  sylwety kwiatków;

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie dyrektora i przybyłych rodziców
 2. Przekazywanie sobie „motylka przyjaźni” przez uścisk dłoni w kręgu
 3. Ćwiczenie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia „Co nie pasuje do wiosny?”
 4. Krótka rozmowa z dziećmi w formie „prawda czy fałsz?” na temat aktualnej pory roku:
  Nauczyciel podaje informacje, a dzieci podnoszą w górę kwiatek jeśli informacja jest ich zdaniem prawdziwa:
 • Teraz jest pora roku którą nazywamy wiosną
 • Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów
 • Zimą jeździmy na wakacje i kapiemy się w morzu
 • Zimą lepimy bałwana
 • Wiosną kolorowe liście spadają z drzew
 • Jesienią zbieramy grzyby i kasztany
 • Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty
 1. Zabawa słowna „Co nam dajesz, wiosno?” – dzieci siedzą w kole, w środku na tronie (krzesełko) – wiosna. Dzieci kolejno podchodzą do wiosny, kłaniają się przed nią i zadają pytanie „Co nam dajesz wiosno?” Wiosna odpowiada na pytanie i zamienia się z pytającymi na miejsca.
 2. Zabawa „Zwiastuny wiosny” – klasyfikowanie zwiastunów wiosny wg podanych kategorii: ptaki, kwiaty, pogoda (odczytanie symboli):
  – podział dzieci na 3 zespoły,
  – otrzymanie kopert z ilustracjami
  – wyszukiwanie obrazków przedstawiających charakterystyczne cechy wiosny, naklejanie w zespołach pasujących tematycznie obrazków,
  – prezentacja wyników prac poszczególnych grup
  – dzielenie nazw obrazków na sylaby
  – wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
  – dobieranie podpisów do obrazków (dzieci czytające)
  – przeliczanie elementów zaznaczanie kropkami liczby elementów
  – określanie czego najwięcej, czego najmniej
 1. Zabawa „Wiosenne rymowanki”. Dzieci tworzą rymy do podanych zdań:
 • Przez deszczyk pokropione rosną listeczki ….….(zielone)
 • Zajączki kicają i trawki ……… (szukają)
 • Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez ……… (ogona)
 • Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się….. (chowają)
 • Bocian ma ostro zakończony dziób ….. (czerwony)
 1. Wiosenne zgadywanki – rozwiązywanie zagadek słownych przy wykorzystaniu ilustracji:

Wiszą frędzelki
Kto ich dotyka
Ten zamieni się
W Chińczyka (leszczyna)
Mleczka nie piją
Myszek nie jedzą
Te bure kotki
Na drzewie siedzą (kotki wierzbowe)

Widzisz je we dnie
Nie widzisz w nocy
Zima grzeje słabo
Latem z całej mocy (słońce)
O szyby dzwoni
Gdy chmura łzy roni (deszcz)

 1. Zabawa ruchowa „Wiosna budzi się”. Dzieci tańczą przy muzyce, gdy muzyka cichnie słuchają polecenia nauczyciela. Na hasło słonko – dzieci wznoszą ręce w górę, na hasło krople – naśladują padanie deszczu, na hasło – kwiat – obracają się wokół własnej osi
 2. Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne „Rozpoznajemy  wiosenne odgłosy”.
 3. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – układanie w całość pociętych obrazków
 4. Doskonalenie spostrzegawczości – porównywanie dwóch obrazków,  wyszukiwanie różnic i podobieństw
 5. „Małe pogaduchy” – rozwijanie rozpoczętej myśli:
 • Wiosna sprawia, że…..
 • Wiosenna pogoda jest…..
 • Spacerując wiosną można zobaczyć…….
 1. Ćwiczenia w kontynuowaniu zaproponowanego rytmu „Wiosenne szlaczki”
 2. Podsumowanie zajęć  – ewaluacja:

Na zakończenie dzieci, które dobrze się bawiły przyczepiają promyk do żółtego koła , tworząc słoneczko, dzieci którym było smutno umieszczają kropelkę pod chmurką tworząc deszcz

 1. Zabawa plastyczna „Kwiaty” – doklejanie płatków kwiatu według podanego kodu
 2. Rozdanie ankiet dla rodziców, podziękowanie za przybycie, pożegnanieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: